Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Återuppstart av testning och hepatit C-behandling på föreningen

Linkage C

Vi kan stolt meddela att vi nu öppnar upp med testning och hepatit C-behandling på föreningen igen.

Efter Coronapandemin har Linkage C-projektet legat i lä, men nu kör vi igång igen!

Varje onsdag eftermiddag mellan 12.00-16.00 finns vårdpersonal på plats.

Det är samma rutiner som gäller som innan Coronapandemin slog till, dvs:

Se Eventsidan på Facebook för exakta datum.

Varmt välkomna!

PS. Är du en förening med medlemmar som har hepatit C och de vill göra något åt det, kom förbi allihopa! DS.

Datum: 2020-10-06

Uppdaterad: 2020-10-06