Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Sammanvägd bedömning hos Skatteverket

Vi får ofta frågor om vi kan hjälpa till med att intyga vem man är när man ansöker om ett nytt id-kort. Tyvärr kan bara socialsekreterare som känner personen göra det, men det finns en annan möjlighet.

Hos Skatteverket finns det däremot något som heter sammanvägd bedömning och betyder att du kan samla ihop kopior på olika officiella handlingar, till exempel svenska id-handlingar med ditt personnummer som inte längre är giltiga och/eller olika myndighetsbeslut.

Skatteverket prövar sen om handlingarna är tillräckliga för att du ska ha styrkt din identitet. En process som brukar ta några veckor.

Vi hjälper gärna till att kopiera myndighetspapper och ser till att din bedömningsansökan kommer in till Skatteverket.


Sammanvägd bedömning hos Skatteverket

Datum: 2020-09-25

Uppdaterad: 2020-09-25