Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Inbjudna att bidra till skuggrapport hos FN

Vi har, inför Sveriges sjunde periodiska rapport, blivit inbjudna att bidra till en eventuell skuggrapport om den svenska regeringens officiella FN-rapport om sociala rättigheter inom narkotikaområdet.

Rapporten kommer att lämnas in till CESCR (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) som är ett övervakande FN-organ som möts varje år för att granska de femårsrapporter som medlemsländerna lämnar in för att utröna hur de följer konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det här görs bland annat genom att kommittén lämnar femårsrapporter till stater med bland annat anmärkningar, observationer och rekommendationer.

Vad det betyder är att det sker en granskning eller genomgång om ett land lever upp till de krav och förpliktelser som finns inom FNs konventioner, bl.a. inom narkotikaområdet och beroendevården.

Ämnen som kommer tas upp är bl.a. de katastrofala långa väntetider och ojämna tillgången till LARO i vissa regioner av landet, LVM, kriminalisering, konstiga lagar som förhindrar tillgång till sjukvård, och den urusla statistik som finns runt LARO samt antal (problematiska) brukare. Även Sveriges narkotikapolitik taas upp.

Rapporten författas av IDPC (International Drug Policy Consortium) som består av 198 NGOs över hela världen som arbetar för en narkotikapolitik som bygger på evidens, folkhälsa, och mänskliga rättigheter.

En likadan utredning gjordes om Norge och släpptes i år.

Kommittén kommer att lämna sin konkluderande rapport till Sverige innan årets slut.

Läs vårt gemensamma utlåtande här.


ESCR

Datum: 2020-07-24

Uppdaterad: 2020-10-29