Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Brukardagen till minne av alla som dött från en inhuman narkotikapolitik

Pressmeddelande.

Idag kl. 17.00 så hålls den årliga minnesdagen i Stockholm för människor som dött från en felriktad narkotikapolitik. Medlemmar, aktivister och besökare samlas för att hedra vänner och kamrater som inte längre finns med oss.

International Drug Users Remembrance Day, eller Brukardagen i Sverige, är en internationell dag och uppmärksammas på flera platser i världen. Den startades av nätverket INPUD (International Network of People who Use Drugs) som ett sätt att uppmärksamma alla människor som gått förlorade pga. en repressiv och inhuman narkotikapolitik.

Minnesdagen i Stockholm organiseras av Brukarföreningen Stockholm ihop med anhörigföreningen Brukaranhörigas Riksorganisation (BARO) och i år deltar även representanter från flera andra föreningar, partier och organisationer, bl.a. Riksförbundet RFHL, SSU, Piratpartiet, Föreningen Tryggare Ruspolitik, Musketörerna i Sollentuna och I Björns minne.

På plats så får alla som vill säga något och minnas en avliden kamrat göra det på sitt sätt och det följs sen traditionsenligt med att lägga blommor i vattnet. En av talarna kommer att vara sjukhusdiakonen Steve Sjöquist som jobbar på St. Görans Sjukhus i Stockholm.

Platsen är speciell för där återfinns det minnesträd som Stockholm Stad planterade för flera år sedan efter en kampanj från Brukarföreningen. Trädet står som minne till alla människor som onödigt dött från narkotika, stigma och en missguidad politik.

- Minnesdagen är viktig då det var 894 personer som gick bort förra året enligt det nationella registret. Det är en dag då vi minns våra nära som så många gånger onödigt gått bort i narkotikarelaterade dödsfall. Dödsfall som skulle kunna ha motverkats med något så enkelt som överdosmedlet naloxon, säger Christine Sander från BARO.

- Det är en dag i vördnad för våra döda kamrater som vi tyvärr måste hålla varje år, säger Niklas Eklund från Brukarföreningen Stockholm.

- - - - -

Vägbeskrivning: (T) Skanstull. Följ cykelbanan nedanför SöS vid vattnet i riktning mot Hornstull.

Google Maps (59.308158,18.0494123)

Facebook.

Brukaranhörigas Riksorganisation (BARO) är ett nationellt kontaktnät och riksförening för anhöriga till personer som använder eller har ett problematiskt bruk av illegala/legala substanser samt de som har samsjuklighet. De arbetar med att ge hjälp och stöd åt anhöriga, barn, syskon eller annan närstående och stödjer en human narkotikapolitik, harm reduction och allas mänskliga rättigheter.

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att man organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.

Kontakt

Brukarföreningen Stockholm
Ordförande Niklas Eklund 
073-688 99 22
niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Brukaranhörigas Riksorganisation
Ordförande Tina Sander
070-883 53 28
christine@brukaranhoriga.se

Media:

Datum: 2020-07-21

Uppdaterad: 2020-08-12