Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Verksamhetstext om Linkage C

Projektet Linkage C som inleddes under hösten 2018 fortsatte under hela 2019.

Nedanför kan man ta del av den verksamhetstext som personalen på Linkage C själva skrivit och som återfinns i föreningens verksamhetsberättelse.

-----

Bakgrund.
World Health Organization (WHO) har satt upp ett mål att eliminera HCV till år 2030, vilket syftar till 90% minskning av nya infektioner och 65% minskning av dödlighet relaterat till hepatit C. Det finns numera en rad nya och effektiva läkemedel som kan bota personer med hepatit C, vilket skapar en möjlig väg att rädda fler människoliv och att nå WHO:s mål att eliminera sjukdomen. En utmaning är att hepatit C är en tyst sjukdom, dvs sjukdomen varken märks eller känns i de tidiga stadierna. Många söker vård alltför sent och då har levern hunnit bli allvarligt skadad.

Linkage C är ett pilotprojekt initierat av Soo Aleman, patientflödeschef på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset med syftet att utveckla metoder för att nå personer som injicerar droger eller tidigare injicerat droger för testning, diagnosticering och behandling för Hepatit C. Projektet är ett samarbete mellan Karolinska och ICT Health support, Gilead och MSD.

Linkage C har i stor utsträckning arbetat med uppsökande verksamhet och att nå dessa personer är en stor utmaning, här krävs ett nytänkande för att kunna erbjuda och möjliggöra vård på ett sätt som fungerar och ger resultat.

Brukarföreningen har varit en självklar plats för oss att vara på och är som förening i det närmaste unik i sitt sätt att erbjuda hjälp och stöd och inte minst kunskap och stor förståelse för människor i utsatta situationer med en beroendeproblematik.

Hur vi arbetat.
Det har varit med ett sant nöje och med mycket goda resultat vi har bemannat föreningen tre dagar i veckan.

Sjuksköterskorna Mika och Heidi har varit på plats en dag i veckan för uppstart av behandlingar samt uppföljningar och fibroscanundersökningar.

Undersköterska Maria har varit på föreningen två dagar i veckan för screening av patienter som är intresserade av behandling eller vill veta om dom bär på viruset eller inte.

Under 2019 fick också Brukarföreningen tillsammans med Linkage C som första ställe i Sverige GeneXpert, ett snabbtest för HCV-RNA, detta ställdes på plats permanent och har funnits tillgängligt för testning när vi varit på plats.

Snabbtestet ger resultat på 1 timme och med endast kapillärt prov. (Stick i fingret)

På så vis har processen att komma i behandling kunnat påskyndas och vi har haft lättare att fånga upp patienter.

Vi har kommit i kontakt med många blivande patienter på Brukarföreningen och det är en viktig om inte nödvändig arena att närvara på både nu och i framtiden om vi vill nå WHOs mål.

För någon som genomgått behandling kan detta också vara ett avstamp mot ett friskare liv, ett kliv i rätt riktning.

Vi är med glädje en del av detta.

När stormen är över hoppas vi under fortsättningen av 2020 komma tillbaka med full styrka och hoppfullt se framemot fler personer i behandling och vägen mot eliminering av Hepatit C.

Mika, Heidi och Maria

Datum: 2020-07-06

Uppdaterad: 2020-07-06