Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

SDP 2020

Idag handlar allt om kampanjen Support. Don't Punish. (Stöd Istället för Straff).

Den 26 Juni är vald av en orsak. Det är nämligen också FN-dagen mot missbruk och olaglig handel med narkotika. En dag som brukar användas av regimer som Kina och Saudiarabien för att avrätta människor som smugglat droger.

Förhoppningen var att "ta över" denna brutala dag och byta fokus på att hjälpa människor istället för att fortsätta straffa dem som lider av ett beroende.

sdp 2020Narkotika är ett komplext samhällsområde som förtjänar mer än enkla lösningar, tom retorik och signalpolitik, men som vanligt så stirrar sig många blint på drogerna istället för att våga titta på de underliggande orsakerna varför många använder droger.

Kanske finns det dem som på allvar tror att bara man får bort knarket så kommer det inte längre finnas någon psykisk ohälsa, mobbning eller sexuella övergrepp.

Man "glömmer" gärna bort att det också finns många andra orsaker människor använder illegala droger.
Många väljer tyvärr också att inte se den stigma och utanförskap som följer i kriminaliseringens fotspår.

En av de minst diskuterade är att man vill inte bli utsatt för diskriminering och misstänksamhet av en oförstående sjukvård och väljer istället att självmedicinera med dem substanser man behöver för att fungera eller rent av överleva, och samhället väljer sedan att juridiskt straffa dessa människor för det.

Nedvärderande och äckliga attityder i samhället mot vårt medlemskollektiv försvinner inte över en natt, men den här kampanjen är en bra sätt att hålla diskussionen om allt detta levande.

Att förvandla den här dagen till något positivt är också något alla aktivister och lokala organisatörerna verkligen lyckats med. Trots att de fysiska mötesplatserna är färre i år pga Corona, så deltar hundratals av städer och hundratusentals av foton kommer att tas med det enda budskapet som borde spela någon roll:

STÖD ISTÄLLET FÖR STRAFF!


Datum: 2020-06-26

Uppdaterad: 2020-06-26