Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

Nu öppnar vi upp luftslussen igen

På måndag den 1 Juni kl. 12:00 öppnar vi luftslussen igen. Vi kommer dela ut kaffe och fikabröd, rena verktyg, kondomer, m.m. men inga smörgåsar till en början.

Välkomna!

Datum: 2020-05-31

Uppdaterad: 2020-05-31