Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

FHM föreslår flera bra ANDT-åtgärder till regeringen

I veckan överlämnande Folkhälsomyndigheten på uppdrag av Regeringen sin rapport kring att vända den negativa utvecklingen på narkotikaområdet.

FHM rekommenderar flera bra förslag, bl.a. att man ska utvärdera narkotikastrafflagen och utreda förutsättningarna för injektions- och brukarrum, som vi stödjer.

Nu återstår att se hur Regeringen kommer att behandla förslagen eller om de återigen är för "kontroversiella"?

Datum: 2020-05-07

Uppdaterad: 2020-05-07