Kontakt

Telefon:
08-31 14 90

Alternativ telefon:
073-657 86 82

E-post:
stockholm@brukarforeningarna.se

Alternativ E-post:
brukarforeningen.stockholm@gmail.com

Messenger:
m.me/stockholmbrukarforening


Personal:
Niklas Eklund, ansvarig för sprututbytet, smittskydd och medicinsk expert.
niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Linn Nystedt, brukarinflytande, kvinnoansvarig och projektledare för kvinnostödgruppen Ljuspunkten.
linn.nystedt@brukarforeningarna.se

Magnus Brahn, IT & administration.
magnus.brahn@brukarforeningarna.se

Tommy Mellberg, uppsök och ansvarig för support, stöd & rådgivning.
tommy.mellberg@brukarforeningarna.se

Chris Eklund, uppsök och köksansvarig.
chris.eklund@brukarforeningarna.se

Nina Matsson, administration/köksansvarig.
nina.matsson@brukarforeningarna.se