Hepatit C

Arbetet mot hepatit C är något som vi prioriterat länge. Både när det gäller prevention i form av sprututbyte, möjlighet till testning och snabb behandling. Här kan du läsa mer om olika projekt som vi aktivt medverkar i.

Vi tittar nu på att starta upp Linkage C igen där en sjuksköterska kommer hit en gång i månaden och tar prover samt startar upp läkemedelsbehandlingen.


Tidigare projekt rörande hepatit C: