Hepatit C

Arbetet mot hepatit C är något som vi prioriterat länge. Både när det gäller prevention i form av sprututbyte, möjlighet till testning och snabb behandling. Här kan du läsa mer om olika projekt som vi aktivt medverkar i.


Street C - Hepatitbussen

Nu rullar Street C - ”Hepatitbussen” ut på Stockholms gator

I bussen finns möjlighet till snabbtest för hepatit C, och i de fall där det är aktuellt erbjuds ytterligare undersökningar och även behandling mot hepatit C.

Hepatitbussen kommer att finnas parkerad på olika hållplatser inom Stockholms län alla vardagar och det är bara att komma på drop-in. Ingen bokning behövs och på denna sida kan du följa bussen och se var den befinner sig just nu.

Målet med STREET C är att hitta, testa och behandla människor som lever i samhällets utkanter och står utan vårdkontakt. Hepatitbussen kommer att drivas av sjukvårdspersonal från Karolinska Universitetssjukhuset i sällskap av personal från Brukarföreningen Stockholm, de med egna erfarenheter av ett liv på gatan.

Street C- ”Hepatitbussen” är ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Oriola, MSD, Brukarföreningen Stockholm samt Convictus, och innebär en ökad satsning för att nå utsatta grupper och eliminera hepatit C.

Hepatitbussen kommer initialt att rulla sex månader med start 7:e Juli.

Tanken är att också kunna erbjuda hepatitbussens tjänster i närliggande regioner i framtiden om projektet visar sig framgångsrikt.

För mer information och att se var bussen stannar varje vecka och dess aktuella position, gå till www.hepatitbussen.se.


Media:


Tidigare projekt: