Information om din integritet och medlemsuppgifter

Brukarföreningen Stockholm värnar om sina medlemmars integritet och följer principerna bakom Dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att vi inte behandlar fler personuppgifter än vad som lämnats (namn och kontaktuppgifter för medlemsregister). De används inte för något annat än detta ändamål och förvaras i enlighet med GDPR och delas ej med tredje part.

Du kan när som helst begära utträde ur föreningen och medlemsregistret genom att mejla stockholm@brukarföreningarna.se. Du kan också begära ut den information som vi lagrar om dig på samma mejl.

Dataskyddsombud är:

Namn: Magnus Brahn
Tel: 0763464520
E-post: magnus.brahn@brukarforeningarna.se

Läs mer om GDPR hos Datainspektionen.