Brukarhälsa

Seminarierna Hälsa för Brukare är för alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna själva och tar upp hälsofrågor som rör medlemskollektivet.

Ämnen som tas upp är bl.a. hur beroende fungerar och påverkar hjärnan, tandhälsa, tobaksfrågor, nya bättre behandlingsmetoder för hepatit C, psykiatrisk ohälsa och samsjuklighet, smittskydd och infektioner, forskning om sprututbyten, ADHD samt trösklar och stigmatisering och rättighetsfrågor för patienter.

Tidigare och kommande seminarier:

Boka din plats genom att mejla boka@brukarforeningarna.se med information om hur många ni är, namn och varifrån ni kommer.

Utbildningen är gratis och vi bjuder på lunch.


Detta är ett inspelat föredrag av Dr Johan Kakko som vi spelade in på Brukarföreningen den 6:e oktober 2017.