Brukarföreningen Stockholm

Rättigheter, harm reduction & empowerment av och för människor som använder narkotika

HEPATITBUSSEN
ALLT OM CORONA
NALOXON
FENTANYLSTICKOR
BLI MEDLEM
LJUSPUNKTEN
#BRUKARHÄLSA

Delta i studie om deltagande i screening för bröst- och livmoderhalscancer för dig som använder/använt droger - Få ett presentkort på 100kr till ICA som belöning
[2022-01-11]
JULÖPPET 2021
[2021-12-20]
Brukarhälsa är tillbaka! Nytt seminarium i Stockholm om LARO - Kvalité, innehåll och utbud
[2021-11-26]
SÖNDAGSÖPPET
[2021-11-12]
International Overdose Awareness Day Sverige
[2021-08-24]
Saker man kan säga till någon som får ett återfall
[2021-08-24]
Brukardagen 2021
[2021-07-17]
KALLELSE FÖR MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE I BRUKARFÖRENINGEN STOCKHOLM
[2021-07-16]
Världshepatitdagen på Medborgarplatsen
[2021-07-16]
Nu rullar Street C - ”Hepatitbussen” ut på Stockholms gator
[2021-07-05]
Uppdatering angående Samsjuklighetsutredningen
[2021-07-01]
Text från medlem: Missbruksstämplen inom journalsystemet
[2021-06-25]
Stöd. Inte Straff. 2021
[2021-06-23]
Vi har frågat SOS ALARM: Varför följer alltid polisen med ambulansen vid en överdos?
[2021-06-02]
FAS 3-vaccinering inledd
[2021-04-28]
TRE MYTER OM KONSUMTIONSRUM
[2021-04-08]
Delta i den europeiska webbundersökningen om narkotika
[2021-03-17]
Nu finns det fentanylstickor att hämta
[2021-03-15]
Söndagsöppet med Templar Knights MC - Utdelning av varma kläder och andra förnödenheter utomhus
[2021-02-15]
KALLA VINTERNÄTTER OCH VAR DU KAN FÅ HJÄLP
[2021-02-10]
Analys och resultat av anonym minienkät om påverkan från COVID-19 hos besökare på Brukarföreningen Stockholm
[2021-01-19]
Uppdatering kring Corona och öppettider
[2021-01-10]
Journummer
[2020-12-28]
Jul- och nyårsöppet (UPPDATERAT)
[2020-12-22]
Ljuspunkten: Nya smittskyddsväskor för kvinnor
[2020-12-04]
Julinsamling 2020
[2020-11-27]
Information om det nya naloxonläkemedlet
[2020-11-23]
Webbseminarium: Insatser för hiv och annan blodsmitta i narkotikans värld (UPPDATERAT MED VIDEO)
[2020-11-12]
Bli stödmedlem
[2020-10-26]
Efterlysning av vinterkläder och andra varma plagg
[2020-10-14]
Återuppstart av testning och hepatit C-behandling på föreningen
[2020-10-06]
Tack Nobelkommittén!
[2020-10-05]
Sammanvägd bedömning hos Skatteverket
[2020-09-25]
Kom och hämta din smittskyddsväska!
[2020-09-08]
Inbjudna att bidra till skuggrapport hos FN
[2020-07-24]
Brukardagen till minne av alla som dött från en inhuman narkotikapolitik
[2020-07-21]
Verksamhetstext om Linkage C
[2020-07-06]
SDP 2020
[2020-06-26]
Sommartider för sprututbyten i Stockholm (Uppdaterat)
[2020-06-16]
Uttalande om BLM från INPUD
[2020-06-04]
Ny sajt för människor som använder droger under COVID-19 pandemin
[2020-05-31]
Nu öppnar vi upp luftslussen igen
[2020-05-31]
Öppet brev: Är politiska signaler viktigare än att rädda liv?
[2020-05-27]
FHM föreslår flera bra ANDT-åtgärder till regeringen
[2020-05-07]
Tillfälligt stängt pga ordningsproblem
[2020-05-03]
COVID-19: Råd för människor som använder droger
[2020-04-03]
Socialstyrelsen med nya råd för laro-patienter
[2020-04-01]

2021-12-22 Rundabordssamtal om chemsex

HIV-Sverige bjuder in till rundabordssamtal om droger och sex.

Chemsex är en företeelse som dyker upp allt mer. Allt fler personer ägnar sig åt chemsex och när en person använder droger och har sex får det för en del människor konsekvenser som de inte har räknat med.

Här får du möjlighet att delta i ett rundabordssamtal med bland annat Niklas Eklund från Hiv-Sverige/Brukarföreningen Stockholm och andra personer insatta i frågan.

Syftet med diskussionen är att bredda debatten och se hur vi kan leda arbetet framåt.

Datum: 2021-12-22

Uppdaterad: 2021-12-22

2021-12-22 Tack till Judits

STORT TACK TILL JUDITS SOM VI FÅTT VARMA KLÄDER OCH SKOR IFRÅN ATT DELA UT TILL VÅRA BESÖKARE ❤

Här hittar du Judits hemsida och adressen är Hornsgatan 75.

Datum: 2021-12-22

Uppdaterad: 2021-12-22

2021-12-17 Besök på BoKlara

Idag har Linn från Brukarföreningen Stockholm varit till BoKlara och deltagit på ett deltaragmöte med personal från verksamheten och dess besökare.

BoKlara är en dagverksamhet för utsatta kvinnor som lever med ett beroende eller som kämpar för att bli drogfria.

Ett par stycken från Utan Skyddsnät var också med på mötet.

Vi berättade om våra föreningar och fick även en mer ingående inblick i BoKlaras verksamhet. Det var ett givande möte och vi kommer fortsätta våran dialog och kontakt. Vi alla jobbar ju med samma målgrupp. Det vill säga att förbättra livssituationen för utsatta kvinnor och förstärka dess rättigheter.


boklara1


boklara2

Datum: 2021-12-17

Uppdaterad: 2021-12-17

2021-12-14 Tack för tygen

STORT TACK FÖR ALLA NÅLAR SOM DONERATS TILL OSS.


tyg i luckan

Datum: 2021-12-14

Uppdaterad: 2021-12-14

2021-12-09 Tack för kläderna

Ett Stort Varmt Tack ❤️ till företaget Chas för deras fina donationer av nya mössor, filtar och vantar till våra besökare.


chas kläder

Datum: 2021-12-09

Uppdaterad: 2021-12-09

2021-12-08 Ordförande i TT

Stor TT-artikel publicerad idag med flera röster, bl.a. vår ordförande Niklas Eklund och professor Markus Heilig, om att ytterligare en tung instans uppmanar regeringen att utreda förbudet mot att använda narkotika.

– Man kan lite syrligt säga att om nu socialministern tycker att nuvarande lagstiftning är så himla bra så blir man ju extra fundersam varför hon inte vill att man ska få undersöka det och få belägg för det. När folk inte vill att en fråga besvaras så brukar det vara för att man är orolig för svaret, säger Heilig.

Läs artikeln här.

Datum: 2021-12-08

Uppdaterad: 2021-12-08

2021-12-03 Hämta varma kläder hos oss

Vi har fortfarande stora mängder varma kläder, liggunderlag, tröjor och skor att dela ut.

Kom förbi och hämta!

👞

Datum: 2021-12-03

Uppdaterad: 2021-12-03

2021-12-02 Världsaidsdagen 2021

Igår var det FN:s Världsaidsdag.

Våra tankar går till dem medlemmar och vänner vi förlorat som ett resultat av Sveriges narkotikapolitik och som kunde levt idag om Sverige bara infört harm reduction-åtgärder mycket tidigare än man gjorde.

Vi hoppas lobbyister från nykterhetsrörelsen är nöjda och stolta över deras tidigare motstånd mot sprututbyte och substitutionsbehandling.

Ni pratar och vi dör.

Datum: 2021-12-02

Uppdaterad: 2021-12-02

2021-11-30 Tvångsvården ska utredas

Ännu en välkomnad utredning. Om hur tvångsvården (LPT och LVM) kan slås samman till en och samma lag.

Läs mer här.

Datum: 2021-11-30

Uppdaterad: 2021-11-30

2021-11-30 Samsjuklighetsutredningen rekommenderar brukarrum

Förvånande men högintressant förslag från samsjuklighetsutredningen om konsumtionsrum där personal finns tillgänglig för att kunna häva eventuella överdoser men även agera kontaktpunkt för vidare vård och hälsofrämjande åtgärder.


sam_rek_rum

Datum: 2021-11-30

Uppdaterad: 2021-11-30

2021-11-28 Möte med samsjuklighetsutredningen igen

I fredags deltog två av oss från Brukarföreningen i ett av flera möten med samsjuklighetsutredningen som just nu är i full gång. Denna gång ett återkopplingsmöte där man presenterade vad man kommit fram till så här långt.

Utredningen startades för att personer med samsjuklighet ska få rätt hjälp. Som det ser ut idag så hamnar denna målgrupp mellan stolarna och blir oftast utan någon hjälp alls.

Samsjuklighetsutredningen bygger på flertalet intervjuer med såväl brukare och anhöriga som bevittnar att det inte fungerar som det ser ut i dagsläget.

Samsjuklighetsutredningen står bakom ett enat huvudmannaskap. Alltså ansvaret för personer med skadligt bruk och psykisk ohälsa ska tas om hand av hälso och sjukvården.

Vård och stödsamordning är också en viktig punkt. Vården bör vara behovsanpassad och främja såväl såväl fysisk som psykisk hälsa. Förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering är också något samsjuklighetsutredningen ser som en viktig del i detta arbete.

Det som lades fram på mötet bygger på flertalet intervjuer och analyser på hur det ser ut idag för personer med samsjuklighet.

Vi hoppas verkligen att detta ska bli en lagändring som leder till en förbättring som förstärker förutsättningarna för personer som har ett skadligt bruk av substanser och samtidigt lider av psykiatriska problem.

Det var ett givande möte och vi gick därifrån med en känsla av att äntligen kanske det kan ske en förändring till det bättre för denna utsatta målgrupp.

Datum: 2021-11-28

Uppdaterad: 2021-11-28

2021-11-26 Ordförande i P4 Stockholm

Ordförande Niklas Eklund intervjuas i P4 Stockholm om att det ska bli lättare att få tag på rena sprutor – oavsett var man bor.

Detta efter regeringens förslag som innebär att den som vill göra bytet inte måste vara bokförd i regionen.

Lyssna här.

Datum: 2021-11-26

Uppdaterad: 2021-11-26

2021-11-25 Samsjuklighetsutredningen överlämnad

Idag har den särskilda utredaren Anders Printz överlämnat ett delbetänkande från Samsjuklighetsutredningen till socialminister Lena Hallengren.

Här är de tio bärande delarna i det förslag till en reform av beroendevården.

Ser mycket lovande ut och imorgon deltar två representanter från Brukarföreningen i ett återkopplingsmöte med Samsjuklighetsutredningen.

Under mötet kommer man presentera förslagen men också presentera det nya uppdrag som man fått att utreda en gemensam tvångsvårdslagstiftning.


samsjuklighetsutredningen överlämnad

Datum: 2021-11-25

Uppdaterad: 2021-11-25

2021-11-20 Föreläsning på RFSL Stockholm

Idag har vi haft föreläsning hos RFSL Stockholm om hur vi arbetar, vårt sprututbyte, Drogvarningar och naloxon.


rfsl_forelasning_21

Datum: 2021-11-20

Uppdaterad: 2021-11-20

2021-11-12 Global Drug Survey

Årets Global Drug Survey är igång!

Delta du med för att få fram en mer korrekt bild (än CANs skolenkäter) av drogbruket i Sverige!

Här kan du klicka för att delta.


gds21

Datum: 2021-11-12

Uppdaterad: 2021-11-12

2021-11-11 Samtalsrum

Vårt nya fina lilla samtalsrum! Där vi kommer kunna ta emot besökare för enskilda samtal.


samtalsrum

Datum: 2021-11-11

Uppdaterad: 2021-11-11

2021-11-10 EHRC 2021

Just nu pågår European Harm Reduction Conference i Prag. Ordförande Niklas Eklund är på plats och deltar under tre intensiva dagar.


ehrc21

Datum: 2021-11-10

Uppdaterad: 2021-11-10

2021-11-05 Tack Isa!

Stort Tack Isa för din donation av varma vinterkläder!


isa

Datum: 2021-11-05

Uppdaterad: 2021-11-05

2021-11-03 Tjejer & Kvinnor & Damer

Påminnelse om onsdagar på Sprututbytet Södermalm då man bara har öppet för kvinnor.


tjejer påminnelse

Datum: 2021-11-03

Uppdaterad: 2021-11-03

2021-11-03 Möte med Stockholms stadsmission om social mobilisering

Den 28 oktober var två kvinnor från Stockholms stadsmission (social mobilisering) och träffade några av oss från Brukarföreningen. Mötet var deras initiativ och i syfte att eventuellt kunna samarbeta med oss på något sätt.

Denna enhet är den minsta av Stadsmissionens alla och består endast av två kvinnor. De åker runt och träffar olika slags utsatta grupper som vill höja sina röster i hopp om någon slags upprättelse från samhället. Alltså, de jobbar inte med enskilda individer.

Våran målgrupp är ju också en mycket utsatt grupp som sällan kommer till tals. Här finns en möjlighet för dem att på något sätt försöka nå fram och få sina rättigheter tillgodogjorda. Driva sina egna rättighetsfrågor helt enkelt.

De jobbar med alla typer av målgrupper som på ett eller annat sätt befinner sig i någon slags utsatthet. Till exempel papperslösa. Det var ett givande och inspirerande första möte vi hade.

Vi pratade om att vi ska fortsätta dialogen med varandra. De ska inom en tid hålla någon slags föreläsning om deras verksamhet och vi är så välkomna att vara med då.

Så vi kommer fortsätta hålla kontakten och hoppas att det här på något sätt kan utvecklas till att personer som använder narkotika får en röst i samhället.

Datum: 2021-11-03

Uppdaterad: 2021-11-03

2021-11-01 IDUD 2021

Idag är International Drug Users Day som hålls varje år för att fira vårt globala community av människor som använder droger.

Årets tema är #PowerOfPeers (kamratkraft) eftersom det är alltid peers som steppat upp i kristider, trots den kriminalisering, stigma och diskriminering vi stöter på dagligen.


idud21

Datum: 2021-11-01

Uppdaterad: 2021-11-01

2021-10-29 Medlemsmöten på LARO-mottagningarna tillbaka

I torsdags var vi tillbaka med medlemsmöten ute på LARO-mottagningarna igen efter Coronapandemin.

Först ut var St. Eriksmottagningen där vi var en stund på förmiddagen, bjöd på fika och pratade med besökare och informerade om brukarföreningen.

Det blev en mycket lyckad återkomst och TH och Mike hade många att prata med innan det var dags att bege sig vidare.

Det var verkligen kul att vara tillbaka igen och återknyta med våra medlemmar som inte besöker föreningen.

Nästa besök blir inom kort.

Datum: 2021-10-29

Uppdaterad: 2021-10-29

2021-10-10 Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) infaller varje år den 10 oktober, med syftet att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen.

Synd bara att våra medlemmar helt utestängs från psykiatrin för att de inte är "rena", självmedicinerar eller vägrar att gå med på kränkande urinprover.

I år uppmärksammar vi i brukarföreningen Världsdagen för psykisk hälsa med en förhoppning att saker och ting förändras till det bättre.

Datum: 2021-10-10

Uppdaterad: 2021-10-10

2021-10-07 Amerikanska överdoslådor behövs i Sverige också

AKUT ÖVERDOSKITS UPPSATTA I USA.

DETTA BEHÖVS I SVERIGE OCKSÅ, INTE BARA I NEW YORK.


överdoslådor

Datum: 2021-10-07

Uppdaterad: 2021-10-07

2021-10-07 Uppföljningsmöte med samsjuklighetsutredningen

På fredag (1/10) eftermiddag förra veckan hade samsjuklighetsutredningen ett så kallat uppföljningsmöte digitalt.

Linn, som har medverkat i utredningen vid flera tillfällen, fick sällskap av Tommy och Annelie för en mycket intressant genomgång om hur arbetet fortskridit.

Anders Printz, som leder utredningen, var med på mötet och sammanfattade vad de kommit fram till.

Det har bl.a. gjorts mycket intervjuer med de som lider av samsjuklighet och deras anhöriga. Arbetet med detta har varit omfattande och så mycket fakta som möjligt har tagits fram i en förhoppning att få till en förändring till det bättre för de som både har ett beroende och samtidigt psykiatriska diagnoser. Som situationen ser ut nu så är den här målgruppen extra utsatt och hamnar oftast mellan stolarna.

Själva utredningen ska lämnas in till regeringen i november detta år och mycket i utredningen handlar också om huvudmannaskapet. Som det är nu är det väldigt uppdelat mellan socialtjänst och sjukvård.

Utredningen vill helst att huvudmannaskapet ska förläggas till en huvudman. Att beroendevården alltså ska ingå i den vanliga vården och socialtjänsten istället ska ägna sig åt sysselsättning och bostadsfrågor.

Förhoppningen är att ändringarna kommer att genomföras inom två år men det återstår att se.

Datum: 2021-10-07

Uppdaterad: 2021-10-07

2021-10-04 Tommy i P4 Stockholm

Många och stora beslag av amfetamin har tillfälligt strypt tillgången på Stockholms gator, och det har påverkat narkotikans kvalitet.

Lyssna på vår egen Tommy Mellberg när han intervjuas av P4 Stockholm om situationen:

- Det finns mycket pulver men inte så mycket tjack kanske. Det har förekommit ett par varianter av amfetamin som har varit dödliga.
- Man använder då slagget som blir över, något som kan ge frossa och blodförgiftning, varnar Mellberg.

Här kan du lyssna på inslaget.

Datum: 2021-10-04

Uppdaterad: 2021-10-04

2021-10-01 Dödliga överdoser minskade med 8 procent 2020

Dödliga överdoser minskade med 8 procent 2020, skriver tidningen Alkohol & Narkotika som gått igenom siffror från Socialstyrelsen.

Kommentar: En positiv utveckling, men ändå så är siffran otroligt hög om man jämför med andra länder (i den mån det går att jämföra sådan statistik).

Datum: 2021-10-01

Uppdaterad: 2021-10-01

2021-09-29 Möte med Convictus Mobila Kvinnofriden

Igår tisdag hade vi besök av Susanne och Elizabeth från Convictus Mobila Kvinnofriden.

Så bra det kan vara att bara träffas, sätta sig ner och byta erfarenheter, idéer och kunskap.

Vi blev insatta i deras projekt om våld mot kvinnor, samt att dem ev. skulle hålla en höstkurs i trauma som vi givetvis ville delta i för att lära oss mer.

Vi ska själva hålla i en basic lektion om hepatit C, där dem är intresserade av att delta.

Bra möte!

Så nu blir det ett uppföljningsmöte om ca tre månader.

/ Chris, Annelie, Linn och Nina.

Datum: 2021-09-29

Uppdaterad: 2021-09-29

2021-09-28 Svensk webbutik med injektionsverktyg

Brukare som beställer sina sprutor och kanyler från Storbritannien får dem ofta beslagtagna av tullen.

Därför har nu det brittiska harm reduction-företaget Exchange Supplies inlett ett utbudssamarbete med den svenska webbutiken Emedic som gör att du som kund inte riskerar detta i fortsättningen.

Priserna är också sjyssta, vilket ibland inte alltid är fallet med svenska webbutiker som säljer injektionsverktyg.

Datum: 2021-09-28

Uppdaterad: 2021-09-28

2021-09-23 Workshop om framtidens narkotikapolitik inom EU

Under några dagar är ordförande på resande fot, närmare bestämt i Wasawa, Polen för att delta i en viktig workshop om framtidens narkotikapolitik inom EU tillsammans med andra partners från det civila samhället.

Arrangör är The Civil Society Forum on Drugs (CSFD).


csfd

Datum: 2021-09-23

Uppdaterad: 2021-09-23

2021-09-17 RIP Jørgen

Brukarföreningen Stockholm är i sorg.

Jørgen Kjær, mångårig ordförande för den danska Brugerforeningen är död.

Han blev 68 år.

Jørgen var en stämma för många människor som inte själva hade en egen röst och en kämpe för brukares rättigheter.

Vila i frid Jørgen!

Datum: 2021-09-17

Uppdaterad: 2021-09-17

2021-09-14 Slut på hundmat

Just nu har vi helt slut hund- och kattmat på föreningen.

Vi förväntar oss en ny leverans inom kort från Scalas hundhjälp.

Datum: 2021-09-14

Uppdaterad: 2021-09-14

2021-09-10 Ordförande på P4 Stockholm om ökningen av antal narkotikabrott i Stockholm

Ordförande var med på P4 Stockholm i förmiddags och pratade om hur antalet anmälda narkotikabrott i Stockholm Stad har ökat kraftigt de senaste åren.

Lyssna på länken nedanför.

Lyssna här.

Datum: 2021-09-10

Uppdaterad: 2021-09-10

2021-09-08 Coronarestriktioner hävs

Den 29 September hävs en av de största restriktionerna som infördes mot Coronapandemin.

Det betyder att deltagartaket för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster i hyrd lokal tas bort.

Detta gör att vi äntligen kommer att kunna ta bort luftslussen och öppna upp vårt öppna hus igen.

Mer information kommer snart!

Datum: 2021-09-08

Uppdaterad: 2021-09-17

2021-09-02 Film om hur man agerar och använder injicerbar naloxon vid en misstänkt överdos

Ny film uppladdad på vår YouTube-kanal.

Denna film från EURONPUD gjordes för International Overdose Awareness Day 2021 och tar upp hur man agerar och använder injicerbar naloxon vid en misstänkt överdos.

Datum: 2021-09-02

Uppdaterad: 2021-09-02

2021-08-29 Reportage i P4 Stockholm om pandemiperioden

Betydligt mer blandbruk och en halverad dödlighet bland heroinister.

Så kan man sammanfatta situationen när Coronapandemin härjade som mest förra året i Stockholm.

Anledningen till utvecklingen var heroinbrist som fick fler att skriva in sig på LARO för medicinsk behandling.

Idag har dock heroinflödet återställts till tidigare nivåer.

Hör ordförande Niklas Eklund och beroendeläkare Martin Kåberg intervjuas av P4 Stockholm om den anmärkningsvärda perioden här.

Datum: 2021-08-29

Uppdaterad: 2021-08-29

2021-08-26 Naloxon i posten

En skotsk organisation har en fantastisk tjänst som gör att man kan få naloxon hem till sig direkt i brevlådan.

Visste ni att både vi och Linköping Brukarförening skickar naloxon i posten till folk över hela landet?

Ett ordentligt formulär kommer att finnas på hemsidan senare, t.v. går det att använda Messenger för att kontakta oss.

Datum: 2021-08-26

Uppdaterad: 2021-08-26

2021-08-24 Liten ändring av öppettider

Vi har sedan ett tag gjort en liten ändring av öppettiderna.

Det är att vi stänger kl. 15 på måndagar då vi har ändrat till att ha personalmöte på eftermiddagen istället för på morgonen.

Datum: 2021-08-24

Uppdaterad: 2021-08-24

2021-08-19 Besök från Dublin

Idag har vi haft besök av Lynn Jefferys från harm Reduction-organisationen Uisce Dublin idag.

Ett härligt möte mellan peers och aktivister!


uisce

Datum: 2021-08-19

Uppdaterad: 2021-08-19

2021-08-18 Varmare jackor finns att hämta hos oss

Nu när det ska bli regn och rusk en vecka framöver så är du välkommen till oss för att hämta en lite varmare jacka!


jackor

Datum: 2021-08-18

Uppdaterad: 2021-08-18

2021-08-11 Påfyllning av naloxon

Påfyllning av livräddande naloxon.


pafyllning_naloxon

Datum: 2021-08-11

Uppdaterad: 2021-08-11

2021-08-09 Nya vandringsvästar

Nya vandringsvästar!


nya_vastar

Datum: 2021-08-09

Uppdaterad: 2021-08-09

2021-07-27 The Drugs Wheel på svenska

Vi har blivit ombedda att ta fram en svensk version av Droghjulet (The Drugs Wheel).

Ett välkänt harm reduction-verktyg i UK för att göra folk mer medvetna om olika substansers effekter och risker, med speciell fokus på nätdroger eller NPS (Nya Psykoaktiva Substanser).

Det blir därmed den första skandinaviska versionen.

Spännande!

Läs mer om The Drugs Wheel här.


droghjulet

Datum: 2021-07-27

Uppdaterad: 2021-07-27

2021-07-14 Varför utbyggnaden av LARO inte är orsaken till fler överdoser

Det hävdas ibland att utbyggnaden av LARO (substitutionsbehandling av opioidberoende) 2006 var det som fick människor i Sverige att börja dö av överdoser i aldrig tidigare skådade antal.

Här är varför det inte stämmer. Ökningen förelåg långt innan.

Text från Nick Lindholm.


Klicka för större bild.

Datum: 2021-07-14

Uppdaterad: 2021-07-14

2021-07-02 Sommartider för sprututbyten

Sommaröppettider för sprututbyten i Stockholm.

 • 💉 Sprututbytet Södermalm - Stängt mellan 12/7 - 6/8 annars öppet som vanligt 10.00 - 16.00 (onsdagar enbart kvinnor)
 • 💉 Sprututbytet Kungsholmen - Öppet som vanligt 10.00 - 16.00
 • 💉 Capios mobila vårdbuss - Se länk för hålltider.
 • 💉 Brukarföreningen Stockholm - Öppet som vanligt 12.00 - 16.00.

Datum: 2021-07-02

Uppdaterad: 2021-07-02

2021-07-02 Lelles begravning

Idag begravs vår kära f.d. medarbetare Lennart (Lelle) Alksten.

Urnsättning sker i Karlskrona klockan 13:00 och går att följa på denna videolänk.

💗


lelle

Datum: 2021-07-02

Uppdaterad: 2021-07-02

2021-06-18 Hjälp med Bostad Först

Här är några enkla instruktioner som kanske kan hjälpa någon med att hitta rätt i bostad först-programmet.

Eller kom ner till förenringen så hjälper vi dig komma igång!


bostad först hjälp

Datum: 2021-06-18

Uppdaterad: 2021-06-18

2021-06-17 En ANDT-strategi utan brukarinflytande

Inga forskare eller brukarföreningar var inbjudna när regeringens nya ANDTS-strategi skulle tas fram.

Och så gick det som det gick...


andt_utan_oss

Datum: 2021-06-17

Uppdaterad: 2021-06-17

2021-06-10 Utredning om att göra naloxon mer lättillgängligt

Socialstyrelsen har i dag fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetssätt för att öka tillgängligheten av läkemedlet naloxon.

Återstår att se om det innebär receptfri naloxon eller inte. Troligtvis inte, men det är det enda sättet att nå så många som möjligt med naloxon.

Läs mer.

Datum: 2021-06-10

Uppdaterad: 2021-06-10

2021-06-09 Ordförande i Situation Sthlm

Ordförande Niklas Eklund i senaste numret av Situation Sthlm om vaccinering av vår målgrupp.

RÄTTELSE: Socialsekreterare inom beroende kan identifierar folk med hjälp av tjänsteleg. Det samma gäller alla andra socialsekreterare.


niklas sit sthlm

Datum: 2021-06-09

Uppdaterad: 2021-06-10

2021-06-08 Utredning om nationellt varningssystem för droger

Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att implementera ett nationellt varningssystem ⚠ för att motverka narkotikarelaterade dödsfall.

Syftet med uppdraget är främst att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall.

Varningssystemet kan användas för att förebygga dödsfall, men även vara ett stöd i ett generellt hälsofrämjande arbete, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande 👏

Här hittar du vårt varningssystem Drogvarningar.

Datum: 2021-06-08

Uppdaterad: 2021-06-08

2021-06-02 Studiebesök av riksdagsledamot

Studiebesök och lunchmöte idag med riksdagsledamoten Nicklas Attefjord (mp) som bl.a. sitter i Socialutskottet 👍


Attefjord

Datum: 2021-06-02

Uppdaterad: 2021-06-02

2021-06-02 Tillfälligt telefonnummer

Vår telefon 08-31 14 90 fungerar inte f.n. då vi byter Internetuppkoppling.

Använd vårt tillfälliga nummer t.v. 073-657 86 82.

Datum: 2021-06-02

Uppdaterad: 2021-06-02

2021-05-10 Öppet i veckan

Öppettider den här veckan.

På Kristi himmelsfärdsdagen (torsdag) har vi stängt.

Även klämdagen (fredag) håller vi stängt, så se till att fylla på med verktyg den här veckan, så ni klarar er.

Ta hand om er!

Datum: 2021-05-10

Uppdaterad: 2021-05-10

2021-04-16 Naloxon och sprututbyten nu i nästan alla regioner

Socialstyrelsen skriver att enligt deras senare uppföljning så ökar de skademinskande insatser rörande narkotika i Sverige.

Antalet regioner med sprututbytesverksamhet har ökat från 8 till 17, i slutet av 2020. Ytterligare en region har tillstånd men har ännu inte startat. Regionerna Västernorrland, Gävleborg och Västmanland hade vid förra årets slut inte ansökt om eller beviljats tillstånd.

Det är nu 18 av 21 regioner som bedriver ett systematiskt arbete för att tillgängliggöra naloxon till patienter. Regionerna Sörmland, Västmanland och Dalarna uppger att de fördröjts av pandemin, men att det finns planer på att börja arbeta med naloxon under 2021.

Datum: 2021-04-16

Uppdaterad: 2021-04-16

2021-04-14 Veckans brott om polisens konton på sociala medier

Programmet Veckans brott tar upp någonting viktigt.

Utsatta och påverkade människor som filmas och fotograferas och hamnar på polisens sociala medier för att "visa allmänheten hur man arbetar".

Trots kritik för beteendet på sociala medier har bara mindre åtgärder genomförts.

Medverkar gör bl.a. Max V Karlsson som nyligen gjort en rejäl granskning av polisens olika konton på sociala medier.

Se programmet här.

Datum: 2021-04-14

Uppdaterad: 2021-04-14

2021-04-14 "Låt sjukvården ta hand om berusade personer"

SVT Nyheter skriver om hur många politiska paartier numera stödjer idén om att sjukvården, snarare än polisen, bör få ökat ansvar för omhändertagna berusade personer.

En granskning som tidningen Alkohol & Narkotika gjorde av 35 dödsfall i polisarrest som skett sedan 2012, visar också att flertalet av dödsfallen är narkotikarelaterade.

”Alldeles för många har avlidit hos polisen”, skriver Centerpartiet i en kommentar.

Detta är bra och något som vi varit delaktiga i att pusha för genom olika brukarråd och specifika konferenser som vi blivit inbjudna till.

Datum: 2021-04-14

Uppdaterad: 2021-04-14

2021-04-12 Fokusrapport om brukares hälsa

CAN har idag släppt en fokusrapport kring hälsotillståndet hos personer i den vuxna befolkningen som använder narkotika.

Den visar bl.a. att det är vanligare med en sämre självskattad psykisk och fysisk hälsa bland personer som använder narkotika. Särskilt i gruppen som har använt narkotika mer än 20 gånger under det senaste året finns en större andel som uppger att de mår sämre, både fysiskt och psykiskt.

Den bilden är något som vi också kan bekräfta. Folk mår sämre både fysiskt och psykiskt och använder flera olika substanser, ofta tillsammans, än förut.

"Andra troliga förklaringar är att personer som använder narkotika ofta har andra riskfaktorer för ohälsa och att narkotika används i självmedicineringssyfte bland de som redan mår dåligt," står det i rapporten.

Mycket av detta kan spåras till samsjuklighet och att man inte får någon hjälp var man än vänder sig pga. psykisk ohälsa och ett samtida beroende.

En skam att svensk sjukvård och psykiatri inte har kompetens att ge våra medlemmar och besökare en sjysst vård och korrekt behandling.

Läs rapporten här.

Datum: 2021-04-12

Uppdaterad: 2021-04-12

2021-04-08 Tillkännagivande till regeringen om mer lättillgänglig naloxon klubbat

Igår röstade Riksdagen ja till ett tillkännagivande (uppmaning till regeringen) att fler insatser krävs för att öka tillgängligheten i hela landet till naloxonläkemedel mot opioidöverdoser.

Initiativet kommer ifrån Niels Paarup-Petersen (C) och säger också att det bör utredas om fler grupper utanför hälso- och sjukvården ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser.

"Regeringen bör enligt riksdagen ge i uppdrag åt en lämplig myndighet att vidta åtgärder i enlighet med detta," står det bl.a. Man hade också den otroliga möjligheten att göra naloxon receptfritt, men detta bifölls inte med hänvisning av "det pågående arbete inom området."

Läs hela motionen här.

Datum: 2021-04-08

Uppdaterad: 2021-04-08

2021-04-02 Narkotikautredning dröjer – trots höga dödstal

För ett drygt år sedan begärde riksdagen av regeringen att man påbörjar en utvärdering av narkotikapolitiken. Men ännu har regeringen inte återkommit i frågan.

Intervjuas gör bl.a. Karin Rågsjö som är Vänsterpartiets socialpolitiska talesperson.

Läs artikeln på SVT Nyheter.

Datum: 2021-04-02

Uppdaterad: 2021-04-02

2021-03-31 Vinnarna av mest innovativa behandlingsmodeller för hepatit C

Organisationen INHSU har meddelat vinnarna av mest innovativa sjukvårdsmodeller av hepatit C för människor som använder droger.

Bland vinnarna i Europa finns bl.a. olika projekt för testning och behandling på apotek och fängelser.

Om Linkage C hade blivit nominerat är vi säkra att det projektet också skulle ha hamnat bland vinnarna.

Datum: 2021-03-31

Uppdaterad: 2021-03-31

2021-03-31 Rapport om skadereduktionsläget i Europa 2020

I förrgår släpptes en rapport om skadereduktionsläget i Europa 2020, och självklart var vi, precis som förra året, med och bidrog till rapporten ihop med andra ideella föreningar.

Sammanfattningsvis kan man säga att stigma och diskriminering mot människor som använder droger fortfarande är vanligt.

Läs rapporten på denna länk.


hr report 2020

Datum: 2021-03-31

Uppdaterad: 2021-03-31

2021-03-30 Öppettider i påsk

Våra öppettider under påskhelgen.

Kom förbi och träffa föreningens glamorösa påskkärringar...

OBS! Stockholms sprututbyten har också stängt fredag 2/4 samt måndag 4/4.

 • Onsdag 31/3 - Öppet 12-16
 • Skärtorsdag 1/4 - Öppet 12-16
 • Långfredag 2/4 - Stängt
 • Påskafton 3/4 - Stängt
 • Påskdagen 4/4 - Stängt
 • Annandag påsk 5/4 - Stängt
 • Tisdag 6/4 - Öppet 12-16

Datum: 2021-03-30

Uppdaterad: 2021-03-30

2021-03-30 Mary Jeanne Kreek är död

Mary Jeanne Kreek, världskänd forskare i beroendeområdet, avled vid en ålder av 84 år natten till söndagen 28 mars 2021.

Professor Kreek är mest känd för att på 1960-talet ingått i ett läkar- och forskarteam som i ett pionjärprojekt behandlade heroinister med metadon, vilket blev starten för det metadonprogram som idag används över stora delar av världen.

Hon var också rådgivare till det metadonprojekt som Lars Gunne senare startade i Uppsala.

Hon har vid flera tillfällen anlitats av den svenska regeringen och haft inflytande över utvecklingen av de svenska behandlingsprogrammen för opioid-beroende, inklusive buprenorfin som i kombination med naloxon ges som alternativ till metadonbehandling.

Hennes engagemang var uppskattat och hon kommer att lämna ett stort utrymme efter sig, speciellt bland de många med beroendeproblematik vars liv hon bidragit till att rädda och gett framtidshopp.

Datum: 2021-03-30

Uppdaterad: 2021-03-30

2021-03-29 Ny lag hotar läkarsekretessen

Nu har det kommit förslag på en ny lag från Socialdepartementet, SOU 2021:4, där man föreslår att socialtjänsten ska få direktåtkomst till sjukjournalen för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Att ge Socialtjänsten rätten att gå in och läsa läkarjournaler låter helt fel.

Det finns många bland oss som haft dåliga erfarenheter av att lita på vården, och det finns patienter som tror att tex. Försäkringskassan får läsa journalerna utan att patienterna har godkänt det.

Läkarsekretessen är lika gammal som läkekonsten själv. Låt oss inte sabba förtroendet ännu mer.

Datum: 2021-03-29

Uppdaterad: 2021-03-29

2021-03-26 Serie av webbseminarium under April

Nätverket EuroNPUD lanserar nu en serie av spännande webbseminarier kring temat PEER WORKS.

Ämnen som kommer avhandlas är rättigheter inom LARO, peer-ledd harm reduction (skadelindring), naloxon och exempel på p2p-program från en rad olika länder.

Anmäl dig på länkarna nedanför.webinars_april_euronpud

Klicka för större bild.

Datum: 2021-03-26

Uppdaterad: 2021-03-26

2021-03-26 VHO-målet för hepatit C i fara inom EU pga Corona

Nu varnar experter att Världshälsoorganisationens mål med att utrota hepatit C globalt senast 2030 är i fara.

Förra året påverkade drastiskt Coronapandemin behandling för hepatit C och orsakade en reducering med 55% inom EU (jämfört med 2019).

Coronakrisen har därmed drastiskt reducerat antal patienter som sjukvården kunnat behandla.

Nu behövs det verkligen sättas fart med detta så vi kommer ifatt!


2030 in danger for EU

Klicka för större bild.

Datum: 2021-03-26

Uppdaterad: 2021-03-26

2021-03-20 Samsjuklighetsutredningens inriktning ser lovande ut

Igår publicerades en redovisning av den nuvarande inriktningen på Samsjuklighetsutredningens förslag.

"Bland inriktningen på förslag finns en renodling av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens uppdrag för hela missbruks- och beroendevården, samt ett obligatoriskt krav på regioner och kommuner att bedriva en samordnad verksamhet för personer med samsjuklighet."
"Vi planerar också förslag som säkerställer att personer med skadligt bruk och beroende får sina psykiatriska vårdbehov tillgodosedda utan generella krav på drogfrihet."

Vi är speciellt glada över den sista formuleringen.

Läs hela promememorian här.


SOU

Datum: 2021-03-20

Uppdaterad: 2021-03-20

2021-03-18 En ny nollvision i Regeringens ANDTS-strategi

Angående Regeringens nya ANDTS-strategi.

Nollvisionen brukade förr i tiden betyda ett narkotikafritt samhälle, men i Regeringens nya ANDTS-strategi betyder det att ingen ska behöva dö av läkemedel- och narkotikaförgiftning.

En viktig förflyttning, men det återstår att se på vilket sätt detta ska uppnås.

Läs mer i artikeln på DN Debatt: : Spelberoende likställs med annat missbruk.

Datum: 2021-03-18

Uppdaterad: 2021-03-18

2021-03-18 Film från RFHL visar hur man rengör tyg med klorin

RFHL Riksförbundet har publicerat en film om hur man rengör sina använda verktyg med klorin.

Det allra bästa skyddet mot bl.a hepatit C är att använda nya sterila verktyg och tillbehör, men om man av någon anledning inte kommer åt nya sprutor så är klorin definitivt det mest effektiva sättet för detta.

I filmen används klorintabletter, men det går även att använda flytande klorin.

Vi erbjuder klorintabletter att hämta hos oss. Bara att säga till personalen i luckan.


Datum: 2021-03-18

Uppdaterad: 2021-03-18

2021-03-16 Inbjudna av Amnesty

Stolta över att få medverka i utformningen av Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi för perioden 2023-2030.

En serie av samtal om framtida utmaningar för mänskliga rättigheter i Sverige och vilken roll Amnesty Sverige skulle kunna ta.

Vi kommer därmed att kunna bidra med röster från vårt medlemskollektiv i detta viktiga arbete.


Amnesty

Datum: 2021-03-16

Uppdaterad: 2021-03-16

2021-03-09 Narkotika skördar tre liv om dagen – allt fler länder avkriminaliserar

Grundlig artikel i nya Bulletin om hur allt fler europeiska länder överväger avkriminalisering av eget bruk och innehav av narkotika.

Även i Sverige höjs en mängd röster för att utreda frågan – men det är inte den enda reformen som kan rädda liv.

Medverkar i artikeln gör bla Tina Eklund, Markus Heilig och ordförande Niklas Eklund.

LÄS ARTIKELN här.

Datum: 2021-03-09

Uppdaterad: 2021-03-09

2021-03-08 Innehåll i sprutor analyserat i stor studie

En ny innovativ studie från det Europeiska Centret för narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) har kemiskt undersökt innehållet i inlämnade sprutor från människor som injicerarar droger.

Mellan 2018-2019 samlade man in totalt 2318 prover från städerna Amsterdam, Budapest, Cologne, Helsingfors, Lausanne, Oslo, Paris och Vilnius. Analyserna hittade en mängd olika substanser och visar på stora skillnader mellan städerna och samtidigt den komplexa europeiska drogsituationen.

Två mönster och problemområden kunder urskiljas:

 1. En hög utbredning av stimulanter (e.g. kokain, amfetamin och syntetiska kathinoner) med hög risk för blodsmitta (eg. HIV, HCV).
 2. Upptäckten av den extremt potenta syntetiska opioiden Carfentanil i en tredjedel av sprutorna från Vilnius, ofta blandat med metadon. Även om detta var en lokal företeelse så utgör detta en stor överdosrisk.

Runt en tredjedel av alla sprutor innehöll två eller fler substanser, vilket visar att människor idag oftast injicerar mer än en psykoaktiv substans.

Den mest använda kombinationen var en mix av stimulanter och en opioid. Bensodiazepiner hittades också ofta i sprutor som innehöll opioider.

Datum: 2021-03-08

Uppdaterad: 2021-03-08

2021-03-07 Lyckat söndagsöppet

Det blev ett väldigt lyckat första för året söndagsöppet, och fler besökare kom förbi än vi trodde.

Fika, smörgåsar och sprututbyte från oss och varma kläder och filtar m.m. från Templar Knights Motorcycle Club - Stockholm Lodge.

Ett lyckat samarbete!

Det betydde också att vi var det enda sprututbytet i Sverige som var öppet på en söndag/helgdag.


Söndagsöppet

Datum: 2021-03-07

Uppdaterad: 2021-03-07

2021-03-05 "Missbrukspersonlighet"

Hur många sådana här anteckningar finns det i våra kamraters journaler tro?

Hur förödande är det inte att få en sådan (bränn)märkning i sin journal när det gäller bemötande och attityder från sjukvården?

Hur roligt tror folk det är att besöka sin vårdcentral med detta i sin journal?

Hur mycket fysisk smärta (genom nekande av adekvat smärtlindring) och uppgivenhet har inte denna stämpel orsakat?

För att inte nämna problemen med att nekas behandling vid samsjuklighet, där beroende är den ena diagnosen.

Är det rimligt att detta står kvar hur länge som helst i sin journal, även om patienten gått vidare och är en helt annan person idag?

Förändras inte människor under livets gång?

Sådana här anteckningar gör oss bara ledsna.


citat

Datum: 2021-03-05

Uppdaterad: 2021-03-05

2021-03-05 Stockholms stad avsätter fler lägenheter för hemlösa

En glädjande fredagsnyhet inför helgen.

Stockholm stad väljer att utöka insatsen Bostad först med 50 nya lägenheter från Bostadsförmedlingen, som viks åt hemlösa.

Läs hela artikeln här.

Datum: 2021-03-05

Uppdaterad: 2021-03-05

2021-03-04 Medicinexperter stödjer konsumtionsrum

En av de största läkarorganisationerna i Storbritannien har gett sitt stöd för konsumtionsrum.

Royal College of Physicians of Edinburgh vädjar också till regeringarna i både England och Skottland att de bör "allvarligt överväga" avkriminalisering av alla droger.

I den nya rapporten skriver man att en av åtgärderna för att minska antalet dödliga överdoser är konsumtionsrum, som man kan besöka för att inta sin medhavda drog, under kontroll av sjukvården.

Dödliga överdoser av droger är ett stort problem i unionen där tusentals människor dör varje år.

Datum: 2021-03-04

Uppdaterad: 2021-03-04

2021-03-03 Ny rapport visar att både personer som använder narkotika och deras närstående upplever sämre hälsa

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att det finns ett samband mellan narkotikaanvändning och en sämre självskattad hälsa hos både personer som använder narkotika och hos deras närstående. Särskilt dåligt mår personer som använder narkotika ofta.

Varför väljer våra politiker att fortsätta kriminellt straffa människor med sämre hälsa och möjligheter? Det är oförståeligt.

Läs rapporten här.

Datum: 2021-03-03

Uppdaterad: 2021-03-03

2021-02-25 Drogmönster under COVID - Ökad användning av Darknet

Organisationen Release har släppt en studie om drogmarknaden under Coronapandemin.

När det gäller att köpa droger via darknet så svarade fler än var tionde att de köpt sina droger på denna gömda del av Internet.

Av dessa så var det 13% som aldrig tidigare använt darknet för att köpa narkotika.

1 av 4 sa också att de planerade att använda darknet om den drog de vill ha är otillgänglig lokalt.

Läs hela rapporten om drogmönster under COVID här.


Klicka för större bild

Datum: 2021-02-25

Uppdaterad: 2021-02-25

2021-02-22 Brittiska polisen utrustas med naloxon

Efter lyckad försöksperiod rekommenderas nu att polis i Storbritannien ska vara utrustad med naloxon i form av nässpray när de tjänstgör i utsatta områden där det är risk att de påträffar individer som fått i sig en överdos av opioider.

Det är bl a polisen i North Wales och Police Scotland som är igång med sin försöksperiod och polisen i West Midland har utökat sin försöksperiod. Bakgrunden är som en av cheferna säger till the Guardian:
− Ett av en viktigaste ansvarsområdena för polisen är att rädda liv.

Redan nu finns rapporter om poliser som varit snabbt på plats och genom naloxonspray räddat liv, skriver Svensk förening för beroendemedicin.

Datum: 2021-02-22

Uppdaterad: 2021-02-22

2021-02-15 Vaccinering för målgruppen förväntas komma igång i April

Angående vaccinering om man är hemlös eller befinner sig i en utsatt position och saknar regelbunden kontakt med sjukvården så hamnar man i Fas 3 enligt Folkhälsomyndigheten, vilket betyder att vaccinering kommer att inledas i April 2021.

Vi återkommer med mer information om hur och var man kommer att kunna vaccinera sig.

Läs mer på vår Coronasajt 🦠


Corona FHM faser

Datum: 2021-02-15

Uppdaterad: 2021-02-15

2021-02-15 Datum och tider för Gatujuristerna

Gatujuristerna erbjuder framöver gratis akut juridisk rådgivning varje vardag fram till sommaren på dessa platser och tider.

Dessutom är de glada att meddela att man startar upp med rådgivning på hela TRE nya anläggningar! De kommer nu även erbjuda rådgivning på Medborgarkontoret Tensta-Spånga, Frälsningsarméns Akutboende och Frälsningsarméns Halvvägshus.

Är du i behov av juridisk rådgivning? Kontakta anläggningen där du önskar få rådgivning för information om hur tidsbokning går till.

 • Convictus Bryggan Vantör (Högdalen) - Måndagar 9:30-12.00
 • Frälsningsarméns Halvvägshus Hjorthagen - Måndagar 18:00-20:00
 • Convictus Råd och Stöd (Odenplan) - Tisdagar 13:00-15:00
 • Medborgarkontoret (Tensta-Spånga) - Tisdagar 15:30-18:30
 • Frälsningsarméns Sociala Center (Hornstull) - Onsdagar 10:00-12:00
 • Stadsmissionen BoKlara (Slussen) - Torsdagar 12.30-14:30
 • Convictus Vardagsrummet (Södermalm) - Fredagar 10:00-12:00
 • Frälsningsarméns Akutboende (Hägersten) - Fredagar 10:00-12:00

Datum: 2021-02-15

Uppdaterad: 2021-02-15

2021-02-05 Rekommendationer för vaccination mot COVID-19

Väldigt positivt att Folkhälsomyndigheten nu räknar in en stor del av våra medlemmar och besökare inom Fas 3 när det gäller prioritetsordning för vaccination mot covid-19.

Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, till exempel hem- eller papperslösa.

LÄS MER.

Datum: 2021-02-05

Uppdaterad: 2021-02-05

2021-02-03 Utdelning av vinterkläder

Just nu har vi en hel del vinterkläder att dela ut, bl.a.:

 • långkalsonger,
 • filtar,
 • mössor,
 • halsdukar,
 • strumpor,
 • vantar,
 • och diverse hygienprodukter.

Välkomna!


långkalsonger

Datum: 2021-02-03

Uppdaterad: 2021-02-03

2021-02-03 Egenanmälan i appen Alltid öppet

Du som vill få behandling hos Beroendecentrum Stockholm via nätet kan nu enkelt göra en egenanmälan via Region Stockholms app Alltid öppet.

Egenanmälan gäller än så länge internetbaserade behandlingar för alkohol, cannabis och spel om pengar.

LÄS MER OM HUR DET GÅR TILL.

Datum: 2021-02-03

Uppdaterad: 2021-02-03

2021-02-03 "Drogfri och frisk från hepatit C – nu hjälper han andra"

Vår egen Tommy Mellberg videointervjuas om sitt och föreningens arbete mot hepatit C.

"Tommy Mellberg, 53 år, har 35 års narkotikabruk bakom sig och ungefär 25 år i hemlöshet. Han fick hepatit C innan behandling fanns tillgänglig. Idag är han drogfri och frisk från sin hepatit C. Han arbetar som uppsök på Stockholms Brukarförening – där han hjälper andra med missbruk och är stöd vid testning och behandling för hepatit C. Om det berättar han i en intervju här."

Se videon med Tommy här.

Datum: 2021-02-03

Uppdaterad: 2021-02-03

2021-01-22 Stockholm Stads åtta principer för Bostad Först

Stockholm Stads åtta principer för Bostad Först är riktigt bra!

 1. Bostad är en mänsklig rättighet
 2. Rätten till val och självbestämmande
 3. Bostad och behandling ska separeras från varandra
 4. Stöd riktas till återhämtning
 5. Stöd baseras på skademinskning
 6. Aktivt engagemang utan tvång och fostran
 7. Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
 8. Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver

Datum: 2021-01-22

Uppdaterad: 2021-01-22

2021-01-21 Massvaccinationscentrum bredvid Brukarföreningen

Ett tillfälligt massvaccinationscentrum planeras i klubb- och konsertarenan Fållan, alldeles runt hörnet från vår förening 💉

Vaccinationerna kommer att utföras av vårdgivaren Doktor24, som är en av aktörerna som ska bistå när det är dags att vaccinera allmänheten mot covid-19 i Region Stockholm.

Vi hoppas våra medlemmar också kommer att få chansen att vaccinera sig 👍

Datum: 2021-01-21

Uppdaterad: 2021-01-21

2021-01-17 Sanningen om Jordgubbsdrogen på Facebook

Tro inte på allt du läser på Facebook!

I december fick en gammal vandringssägenliknande varning nytt liv bland svenska Facebook-användare. Det varnades för en ny drog som påminner om godis med jordgubbssmak.

Källkritikbyrån reder här ut sanningen om den "nya" jordgubbsdrogen 🍓

Datum: 2021-01-17

Uppdaterad: 2021-01-17

2021-01-16 Fyll i webbenklät om effekterna av kriminaliseringen av eget bruk

Just nu genomför Nick Lindholm, som studerar vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, en kort anonym webbenkät som en del i ett självständigt projekt för att utreda effekter av kriminaliseringen av droger.

Han skulle vara jättetacksam om folk som är tidigare straffade för eget bruk av narkotika går in och svarar på enkäten.

Enkäten är tämligen kort och går att besvara på mindre än 15 minuter. Den är anonym och inga identifierande personuppgifter sparas.

Till enkäten

Datum: 2021-01-16

Uppdaterad: 2021-01-16

2021-01-14 A&N tar upp de olagliga urinproverna

Men den rutinmässiga provtagningen som görs främst vid behandling med centralstimulerande läkemedel har fått kritik. Senast av Justitieombudsmannen, JO, som uppger att förfarandet att kräva drogtester och villkora behandlingen strider mot den svenska grundlagen.

Dessa urinprover är alltså inte bara oetiska, men även olagliga!

Drogtesterna inom psykiatrin och beroendevården har till mycket ersatt dialog och att etablera en meningsfull kontakt med patienter. Då det nuförtiden bara handlar om att pissa för att få ut sin medicin.

Tänk om varje patient Istället bara kunde vara ärlig med sin vårdgivare utan rädsla för bestraffning och fråntagandet av sin medicin. Kunna prata och frivilligt berätta att man tagit ett återfall, men att det är ok, och att man diskuterar vidare vad man kan göra bättre istället.

Artikeln ur nummer 5/2020 av tidskriften Alkohol & Narkotika går att läsa här.

Datum: 2021-01-14

Uppdaterad: 2021-01-14

2021-01-13 74 kits utdelade en tisdag

Igår delades det ut hela 74 kits med rena sprutor och nålar, trots värsta snöstormen.

Även fast det finns tre sprututbyten i Stockholm, så verkar behovet av rena verktyg aldrig ta slut.


gul nål

Datum: 2021-01-13

Uppdaterad: 2021-01-13

2021-01-12 Forskningsstudie med psilocybin mot depression söker deltagare

Nu förbereds den första studien i sitt slag i Sverige där man undersöker effekten av psilocybin mot depression.

Intresset har varit stort, men det går fortfarande att anmäla sig till studien.

Tänk på att patienter rekryteras löpande och inte enligt ”först till kvarn”-principen.

Länk till mer information och anmälan finns här.

Datum: 2021-01-12

Uppdaterad: 2021-01-12

2021-01-11 Coronavaccin till hemlösa och andra utsatta

Den 8 Januari inleddes vaccination av personer inom hemtjänst, LSS eller riskgrupp (människor med beroende ingår ej) inom Stockholms län.

Vi återkommer med information så fort det blir tillgängligt angående vaccinering mot covid-19 om man är hemlös eller befinner sig i en utsatt position och saknar regelbunden kontakt med sjukvården.

Datum: 2021-01-11

Uppdaterad: 2021-01-11

2021-01-07 Konsumtionsrum ska utredas i USA

För första gången någonsin kommer USA på federal nivå att studera konsumtionsrum efter att den amerikanska kongressen godkänt ett stort stimuleringspaket där förslaget ingick.

Det ska bli intressant att se amerikanska politiker debattera bort resultaten från studien för att konsumtionsrum sänder fel signaler.

Artikel om detta från Filter Magazine kan läsas här.

Datum: 2021-01-08

Uppdaterad: 2021-01-08

2021-01-07 Hepatit C-läget i EU

Ett briefingpapper från det internationella harm reduction-nätverket Correlation European Harm Reduction Network om hepatit C prevention, testning och behandling fungerar för människor som använder droger i 15 olika EU-länder.

Det rör sig åt rätt håll och glädjande är att Sverige (där vi varit med och bidragit med fakta och information) är ett av de länder som ligger i framkanten.

Mycket tack vare projektet Linkage C som just avslutats och där vi var en av partnerna.

Länk till dokumentet.


briefingpapper

Datum: 2021-01-07

Uppdaterad: 2021-01-07

2021-01-07 Narkotikaläget i Stockholm

I Novembernumret (277) av Situation Sthlm så intervjuas ordförande om narkotikaläget i huvudstaden.

Läs hela numret online.


Situation Stockholm November 2020

Klicka för en större bild.

Datum: 2021-01-07

Uppdaterad: 2021-01-07

2021-01-07 Stängt pga nytt smittsammare Coronavirus

Vi kommer tvingas att ha stängt torsdag den 7:e och fredag den 8:e.

Detta på grund av det nya mycket smittsamma viruset.

Angående nästa vecka så kommer det att komma information när nytt beslut är taget.

Datum: 2021-01-07

Uppdaterad: 2021-01-07

2020-12-30 Donerade kramisdjur

Vi har fått leksaker (mestadels kramisdjur) donerade till oss, så om någon har ett barn som den vill ge en försenad julklapp till, så är det bara att komma förbi och hämta.


Nallar

Datum: 2020-12-30

Uppdaterad: 2020-12-30

2020-12-30 Ny mottagning för läkemedelsberoende

Beroendecentrum Stockholm samlar nu kompetensen inom läkemedelsberoende under ett och samma tak.

Den nya mottagningen Läkemedel och hälsa ska erbjuda en mer individuellt anpassad behandling. Samtidigt sätts än mer fokus på hälsosamtal för ett bättre mående.

I samband med detta läggs TUB-mottagningen och Smärtteam Syd ned.

Läs mer här.

Datum: 2020-12-30

Uppdaterad: 2020-12-30

2020-12-29 Hur når COVID-19 vaccinet hemlösa och andra utsatta?

Hur kommer COVID-19 vaccinet nå ut till hemlösa och andra utsatta människor? Finns det någon plan?

Frågan besvarades av Anna-Mia Ekström och Martin Kåberg på webbseminariet vi och Hiv-Sverige höll den 1/12 och kan ses på denna video.

Datum: 2020-12-29

Uppdaterad: 2020-12-29

2020-12-23 Stort Tack till Bockholmengruppen

Stort Tack till Bockholmengruppen för donation av jullådorna med julmat.

De har distribuerats till besökare och medlemmar som blev otroligt glada och rörda.

❤️🎄🥗🌟


Bockholmengruppen Bockholmengruppen

Datum: 2020-12-23

Uppdaterad: 2020-12-23

2020-12-23 Underlag till Samsjuklighetsutredningen presenterade

Idag publiceras underlaget till Samsjuklighetsutredningen som tagits fram under hösten.

De samtal, möten, intervjuer och workshops de har haft med oss, anhöriga och många andra har varit ett viktigt underlag för det underlag som de nu publicerar.

Vi hoppas att mycket positivt kommer att komma ur dessa dokument.

Filerna finns att ladda ner på denna adress.


Samsjuklighetsutredningen dokument

Datum: 2020-12-23

Uppdaterad: 2020-12-23

2020-12-18 Nytt arbetssätt når majoriteten hepatit C-smittade

Reportage i Netdoktor med Mika och Maria om Linkage C inspelat här på brukarföreningen.

Med ett mer flexibelt arbetssätt och en kunskap om patientgruppen har de lyckats få in cirka 300 patienter i behandling sedan projektet Linkage C startade för två år sedan. Något som har bidragit till att Sverige är ett av de 13 länder i världen som ser ut att uppnå WHO:s mål att eliminera sjukdomen till år 2030.

Här kan du se reportaget.

Datum: 2020-12-18

Uppdaterad: 2020-12-18

2020-12-17 Fler överdoser i Kanada under pandemin

Coronakrisen verkar ha drabbat oss som använder droger på ett annat sätt jämfört med resten av befolkningen.

Coronaviruset sig självt verkar inte ha påverkat oss negativt, det finns tom studier som pekar att vi smittats i mindre utsträckning av oförklarliga skäl.

Däremot har vi påverkats av att tillgången på droger sinat, då vi använder farligare kombinationer och grejor som man annars inte skulle röra. Vilket leder till fler överdoser.

Det bekräftas också av denna artikel om situationen på andra sidan Atlanten.

Det betyder att arbetet med överdosprevention kommer behöva intensifieras nästa år för att komma ifatt.

Datum: 2020-12-17

Uppdaterad: 2020-12-17

2020-12-15 Sverige på väg att eliminera hepatit C

Sverige är ett av 13 länder som ser ut att klara FN-målet att eliminera hepatit C till år 2030.

Sverige är ett av 13 länder som ser ut att klara FN-målet att eliminera hepatit C till år 2030. I resten av världen görs inte tillräckligt för att stoppa smittan som dödar 400 000 personer årligen, enligt EU:s smittskyddsmyndighet.

Läs resten av artikeln hos SVT Vetenskap här.

Datum: 2020-12-15

Uppdaterad: 2020-12-15

2020-12-11 Mobila sprututbytets hålltider

Det mobila sprututbytets hållplatser f.n.

I bussen erbjuder man:

 • Byte av sprutor och kanyler/nålar
 • Provtagning hiv och hepatit (gulsot) A, B och C
 • Vaccination mot hepatit A och B
 • Naloxon, läkemedel mot överdos
 • Rådgivning
 • Stödjande samtal till drogfrihet

Mobila sprututbytet hålltider december 2020

Klicka för en större bild.

Datum: 2020-12-11

Uppdaterad: 2020-12-11

2020-12-09 Ordförande på omslaget av A&N

I årets sista nummer av tidskriften Alkohol & Narkotika så återfinns ordförande Niklas Eklund på omslaget, då man tar upp hur den enkla behandlingen av hepatit C ger hopp om att utrota viruset.

Läs mer om innehållet här.


A&N December 2020

Datum: 2020-12-09

Uppdaterad: 2020-12-09

2020-12-08 Tack till Chas

Stort Tack till alla på företaget Chas Visual Management för inköpet av varma kläder till våra besökare.

Detta betyder oerhört mycket för oss som en liten förening och gör att vi kan hjälpa fler utsatta.

God Jul och Gott Nytt År till er Alla!


Chas Chas gåva

Datum: 2020-12-08

Uppdaterad: 2020-12-08

2020-12-03 Studie om effekterna av COVID-19 på psykisk ohälsa

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning (Karolinska institutet och Region Stockholm) undersöker utveckling av psykiatriska symptom över tid i relation till Covid-19-pandemin.

Studien är ett internationellt samarbete med Kings College i London och kommer att bidra med viktig kunskap för den psykiatriska vården och personer med psykisk ohälsa.

Fyll i den anonyma enkäten här eller informera personer runt dig som är 18 år eller äldre och som upplevt psykisk ohälsa om studien.


KI studie

Klicka för en större bild.

Datum: 2020-12-03

Uppdaterad: 2020-12-03

2020-12-03 Träningslägenheter tillgängliga

Kanske kan detta hjälpa någon.

Information från Skyddsvärnet.


träningslägenheter

Klicka för en större bild.

Datum: 2020-12-03

Uppdaterad: 2020-12-03

2020-11-02 Nu öppnar vi upp lokalen igen

Nu öppnar vi upp hela lokalen för besökare igen (men med en begränsning på fem personer)

Datum: 2020-11-02

Uppdaterad: 2020-11-02

2020-11-27 Europeiska testningsveckan är slut

Den veckolånga höstversionen av europeiska testningsveckan ihop med Hiv-Sverige/HIV-Sweden och flera andra organisationer är slut.

Syftet var att uppmuntra till testning för hiv, hepatiter och sexuellt överförbara infektioner, och öka kunskapen om fördelarna med tidig testning.

Fokus i år har bla legat på vikten av testning då flera av dagens virus kan botas eller framgångsrikt behandlas samt behandling och prevention.

Nedanför kan man hitta en del av materialet vi använt på sociala medier.


träningslägenheter träningslägenheter träningslägenheter

Datum: 2020-11-27

Uppdaterad: 2020-11-27

2020-11-26 Hepatitdagen 2020

Hepatitdagen pågår hela eftermiddagen idag och ordförande Niklas Eklund har precis talat om vikten av peer-2-peer och patientperspektivet när det gäller uppsökande hcv-vård. I år omvandlat till ett virtuellt möte p.g.a. Coronapandemin.

I programmet var det mycket fokus på Linkage C. Talade gjorde bl.a. Soo Aleman, Heidi Holmström Larm och Maria Edenman från projektet samt ordförande Niklas Eklund som kommer prata om samarbete och erfarenhet ur patientperspektiv på uppsökande HCV-vård på Brukarföreningen.

Syftet med mötet är att sprida kunskap och dela erfarenheter rörande eliminering av hepatit C.

Vi hade en tv framställd så våra besökare också kunde följa vad som sas.


Hepatitdagen 2020

Datum: 2020-11-26

Uppdaterad: 2020-11-26

2020-11-26 Inga nya patienter till Linkage C

Tyvärr så tar projekttiden slut för Linkage C den sista december och de kan inte ta emot nya patienter då behandlingstiden är längre än en månad.

Det har varit ett nöje att samarbeta med vården på det här sättet och att projektet har verkligen lyckats behandla patienter som annars aldrig skulle fått kontakt med vården.

Vi hoppas kunna återkomma i Januari med ny information om fortsatt hepatit C testning och behandling (non-stop-shop) på föreningen.

Vi ses igen!


Linkage C

Datum: 2020-11-26

Uppdaterad: 2020-11-26

2020-11-23 Nytt möte med Samsjuklighetsutredningen

I fredags var det dags för ett nytt möte med Samsjuklighetsutredningen.

Medverkade gjorde flera organisationer förutom vi, bl.a. Convictus, Röda Korset, Stockholm Stadsmission, Skyddsvärnet och Q-jouren.

"Vi fick förståelse för hur utsatta kvinnor i beroende och hemlöshet är och hur bemötande av dem i vård och rättsväsende kan bli bättre. Hur stor roll stigmatiseringen spelar och hur papperslösas rätt till vård inte har sin motsvarighet inom socialtjänsten. Och mycket mer," skriver Anders Printz på Twitter.

Ett första utkast av utredningen kommer att presenteras inom kort.


Regeringskansliet

Datum: 2020-11-23

Uppdaterad: 2020-11-23

2020-11-13 LARO-patient med depåinjektion sökes för intervju

Vi söker en LARO-patient som har erfarenhet av Buvidal (depåinjektion) för intervju i tidningen Alkohol & Narkotika.

Intervjun kan göras anonymt.

Hör av er på mejl så vidarebefordrar vi dig till rätt person.

Man kan också kontakta redaktionen genom deras webbformulär.


Buvidal

Datum: 2020-11-13

Uppdaterad: 2020-11-13

2020-11-11 Tack för allt Lelle!

Brukarföreningen är i sorg

Vår vän och medarbetare Lelle Alksten somnade in under gårdagen. Hans kropp orkade inte längre.

Tack för allt Lelle!

Här kan du tända ett digitalt ljus för Lelle.


Lelle

Datum: 2020-11-11

Uppdaterad: 2020-11-17

2020-11-10 Rapport om tillståndet för harm reduction i världen

Massiv rapport, som vi varit med och bidragit till, om tillståndet för harm reduction i världen och som släpptes för ett kort tag sen.

Här finns massvis med data från alla världsdelar om skadereduktion som svar på drogbruk, HIV, TB, Corona och hepatit C.


Global state of harm reduction 2020

Datum: 2020-11-10

Uppdaterad: 2020-11-10

2020-11-06 Nu har vi fått in filter för dig som injicerar tabletter


Filter för att injicera tabletter

Klicka för en större bild.

Datum: 2020-11-06

Uppdaterad: 2020-11-06

2020-10-20 Tack för mackorna!

Stort tack till Brave New World Agency för deras lax- och äggmackor som våra besökare verkligen uppskattade.


Laxmacka

Datum: 2020-10-20

Uppdaterad: 2020-10-20

2020-10-20 Polisen avkriminaliserar brukare i England när inte politikerna vågar

West Midlands, den näst största polisregionen i Storbritannien, blir den femte regionen i landet att sluta med att obligatoriskt kriminalisera människor som ertappas med illegala droger.

Tidigare har regionerna Thames Valley, Avon and Somerset, Durham och North Wales introducerat avkriminaliseringsliknande policies - där personer som innehar små mängder narkotika - slussas vidare till behandling, stöd och tjänster med fokus på skadelindring istället för att anhållas, straffas eller åtalas.

Avsikten är att minska återfall, onödig kriminalisering och mängden polisresurser som spenderas på mindre brott.

Åtgärderna är en fortsatt nedskalning av polisens kamp mot droger och en reflektion på hur polisen allt mer känner sig obekväm med att "sätta fast" användare och dra dem genom rättssystemet.

Idag så anhålls per automatik människor i UK som har Klass A-droger på sig (dvs kokain och heroin) och sätts i arresten. Ett åtal leder ofta till böter eller ett kort fängelsestraff.

Datum: 2020-10-20

Uppdaterad: 2020-10-20

2020-10-16 Hjärtinfektioner förväntas gå om överdoser i dödlighet 2030

Något som det inte talas mycket om är allvarliga hjärtinfektioner hos människor som injicerar droger.

Det uppskattas att om tio år kommer var femte person i USA att dö från en förebyggbar hjärtinfektion, enligt en simulationsmodell.

2030 uppskattar man att 257,800 användare i USA, eller omkring 20%, kan dö från infektiös endokardit (bakteriell infektion i hjärtat).

Det betyder att för en del av våra medlemmar kommer infektionen vara mer dödlig än en överdos.

Rena verktyg förebygger mer än bara hepatit C och hiv!


Hjärtinfektioner

Datum: 2020-10-16

Uppdaterad: 2020-10-16

2020-10-09 Ordförande i Tidningen Syre

Djupgående artikel i tidningen Syre om antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige och skademinimering.

"Från flera håll höjs röster om att vi borde satsa mer på så kallad skademinimering. Det kan till exempel handla om sprututbyten och utdelning av motgiftet naloxon men även nya insatser som injektionsrum."

Medverkar gör bl.a. ordförande Niklas Eklund som menar att kön till att få behandling mot opioidberoende är en bidragande orsak till den höga dödligheten i Sverige.
– Det måste bli stopp på väntetider. Det krävs motivation att sluta ett destruktivt användande av narkotika. Att vilja sluta är en färskvara.

Läs hela artikeln här.

Datum: 2020-10-09

Uppdaterad: 2020-10-09

2020-10-08 Event: Naloxon i Fokus

Idag var det dags för Stockholm att hålla en terapiinriktad utbildning om naloxon med anledning av produktlansering av en ny nässprej.

Åhörare var professionen och talade gjorde bl.a. ordförande Niklas Eklund, överläkare Martin Kåberg (Medicinskt ansvarig för Stockholms sprututbyten) och Philipp Paul Lobmaier, Projektledare Naloxonprojektet.


naloxon i fokusnaloxon_i_fokus

Datum: 2020-10-08

Uppdaterad: 2020-10-08

2020-10-07 Medverkan i P3 Nyheter

Ordförande Niklas Eklund var med på P3 Nyheter förra fredagen i ett kort segment angående att Sverige numera har högst narkotikadödlighet i Europa (med reservation att jämföra olika länders statistik kan vara knepigt).

- Katastrof och ett folkhälsoproblem, säger Niklas Eklund om situationen.

Se videon nedanför:

Datum: 2020-10-07

Uppdaterad: 2020-10-07

2020-10-04 AB: Emil Blom blev ett av dödsoffren vi sällan pratar om

Kloka ord från ordförande Niklas Eklund i senaste reportaget från Kerstin Weigl om drogsitiuationen i Söderhamn.

Läs hela artikelln här.


Kerstin weigl

Datum: 2020-10-04

Uppdaterad: 2020-10-04

2020-09-29 Popup-tält som konsumtionsrum dyker upp överallt

Osanktionerade mobila popup-tält, som fungerar som konsumtionsrum för utsatta människor som injicerar, dyker upp mer och mer i städer i både Kanada och Storbritannien.

Tälten, som är otroligt lätta att sätta upp, är en respons på ökande Fentanyldödsfall från överdoser och drivs av engagerade aktivister.

När får Sverige sitt första?


konsumtionstält

Datum: 2020-09-29

Uppdaterad: 2020-09-29

2020-09-28 ECNN-rapport 2020: Överdoser alltmer förknippade med en äldre population

Narkotikaöverdoser är alltmer förknippat med en åldrande brukarpopulation, står det att läsa i den europeiska narkotikarapporten 2020 (Huvudfrågor).

Vi undrar om detta inte mer gäller övriga Europa, där brukare lever längre tack vare väl utbyggda harm reduction-tjänster och nätverk.

i Sverige är det mer tvärtom. Här dör massvis med unga i överdoser, ofta för att dem inte vet vad dem får i sig.

Det betyder att det kommer att behövs lösningar och åtgärder som passar den äldre målgruppen i Europa, medan det däremot i Sverige behövs insatser som syftar till att stoppa just överdoser av unga.


ECNN-rapport

Datum: 2020-09-28

Uppdaterad: 2020-09-28

2020-09-25 ECNN-rapport 2020: Positivt uttalande

EUs narkotikabyrå EMCDDA presenterade i tisdags sin årliga narkotikarapport med trender och utveckling.

Sorgligt att kunna konstatera att Sverige toppar listan med högst upp med 81 dödsfall per miljon invånare. EU-snittet ligger på 22,3 dödsfall per miljon.

I en artikel hos Drugnews intervjuas Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, om rapporten och vad som behöver göras för att motverka denna negativa trend. Han nämner en ökad distribution av naloxon och fler sprututbyten, men även FHMs uppmaning att utreda kriminalisering av det personliga bruket:

– Vad gäller konsumtionsförbudet från 1988, så har vi fått signaler om att det inte fungerar som avsett, att tidigt nå fler vårdbehövande. Utan har mest bara lett till utdelning av böter.

Ett mycket positivt uttalande för alla som brinner för drogreform.


emcdda_rapport_2020

Datum: 2020-09-25

Uppdaterad: 2020-09-25

2020-09-18 Smittskydd Stockholm släppte statistik för antal provtagningar för hepatit C

Igår släppte Smittskydd Stockholm sin sammanställning om det totala antalet prover för hepatit C som tagits i Stockholm för föregående år.

Provtagningen för hepatit C har fortsatt öka under 2019 med nästan 6000 prover, till 62 559.

När det gäller var proverna har tagits så ligger Beroendevården kvar på samma nivå som de två föregående åren. Det samma gäller Sprututbytet och inom Kriminalvården. Det betyder att ökningen måste komma från någon annanstans.

Vi hoppas och tror att vårt arbete för att öka kunskapen om hepatit C och så klart medverkan i Linkage C-projektet (drop-in på föreningen) har spelat en roll här.


Klicka för en större bild.
Klicka för en större bild.

Datum: 2020-09-18

Uppdaterad: 2020-09-18

2020-09-17 På workshop med Samsjuklighetsutredningen

BARO och Brukarföreningen Stockholm har idag varit på en workshop på Regeringskansliet angående den pågående Samsjuklighetsutredningen.

Ett dialogmöte med fokus på anhörigas perspektiv kring att förbättra för människor med både psykisk ohälsa och beroendeproblem.


Klicka för en större bild.

Datum: 2020-09-17

Uppdaterad: 2020-09-17

2020-09-15 Efterlysning av deltagare till studie om urtrappning av LARO

Att stanna i eller avsluta LARO-behandling

Har du haft LARO i minst ett år? Vill du bidra med tankar om behandlingen?

Vi söker deltagare till en intervjuundersökning. Syftet är att ta reda på mer om vad du som deltar i LARO anser vara viktigt med programmet. Vi vill också veta mer om hur du tror att det skulle kunna gå till att sluta med LARO.

Vi vill också gärna ha kontakt med dig som har trappat ut din substitutionsbehandling för att intervjua dig om dessa frågor.

Intervjuerna sker anonymt över telefon. De beräknas ta max 30-45 minuter.

Är du intresserad, messa oss ditt mobilnummer via Messengerknappen nedanför så vidarebefordrar vi det till dem ansvariga för studien, så tar de kontakt med dig.


Klicka för en större bild.

Datum: 2020-09-15

Uppdaterad: 2020-09-15

2020-09-11 Jessicas råd till den som lever med droger

Detta är riktigt bra råd till båda samhället och individen om hur man bäst tar sig ut ur ett destruktivt bruk av droger.

De kommer ifrån det f.d. regionrådet i Kalmar län Jessica Rydell, landstingsråd MP som har en bakgrund som brukare.

Självklart är det olika för alla, men dessa råd kanske kan hjälpa någon:

 1. Var realistisk - ha inte för höga krav
 2. Ta hjälp
 3. Jobba med din självkänsla
 4. Ha tålamod
 5. Hitta ett socialt sammanhang där du behövs

Klicka för en större bild.

Datum: 2020-09-11

Uppdaterad: 2020-09-11

2020-09-11 Brev till EU

Vi och 28 andra europeiska organisationer har skrivit ett öppet brev till EU-ordförandeskapet, som f.n. leds av Tyskland, att inte godta den nya narkotikastrategin för 2021-2025.

Detta eftersom strategin misslyckas helt med att anta en balanserad syn på drogfrågor som inte är grundade på de mänskliga rättigheterna, folkhälsa och internationella dokument.

Man förminskar också den viktiga roll civilsamhället spelar i samhället och för berörda grupper.

Vi vill istället se en narkotikastrategi inom EU som är inkluderande, icke-stigmatiserande, evidensbaserad och rättvis.

Läs brevet i sin helhet här.


Klicka för en större bild.

Datum: 2020-09-11

Uppdaterad: 2020-09-11

2020-09-09 Ny sektion på hemsidan: FAQ

Nu finns det det en ny sektion på hemsidan, där vi försöker svara på frågor som ofta ställs till oss. En FAQ eller Frequently Asked Questions.

Ta en titt!

Även vår Messengerfunktion har fått några av de vanligaste frågorna och svaren tillagda.

Här hittar du den nya sektionen.

FAQ

Datum: 2020-09-09

Uppdaterad: 2020-09-09

2020-09-03 Nu är det möjligt att få med sig naloxon hem från Avdelning 8

Information om nya möjligheter att få tag på naloxon i Stockholm.

Personer som har vårdats på Beroendeakuten Stockholm, Avdelning 52 och Avdelning 8 kan numera, vid utskrivning, få med sig naloxon om de behöver detta läkemedel. Även Observationsavdelningen har ett liknande upplägg.

På Beroendecentrum Stockholms båda sprututbytesmottagningar delar man som vanligt ut naloxon som nässpray, ett läkemedel som kan rädda liv vid en överdos av opioider. De utbildar även deras besökare om hur de kan rädda liv med läkemedlet.

Lite statistik. Under 2019 har 288 personer, som besökt sprututbytesmottagningarna, utbildats i överdosprevention och fått med sig naloxon. Och under samma period har 401 personer kommit tillbaka för att få påfyllnadsdoser.

Datum: 2020-09-03

Uppdaterad: 2020-11-19

2020-08-31 IOAD 2020

I samband med den Internationalla överdosdagen (International Overdose Awareness Day) så har Brukarföreningen Stockholm och anhörigföreningen BARO intervjuat beroendeläkare Martin Kåberg och sjuksköterskan Elin på Sprututbytet i Stockholm för att ta reda på hur man får tag på och vad som gäller med naloxon.

Videoklipp med frågor kommer att publiceras hela veckan lång.

Se också sidan om Frågor & Svar om naloxon där du kan se alla videoklippen.


Klicka för en större bild.

Datum: 2020-09-31

Uppdaterad: 2020-08-31

2020-08-26 Intervju om protestlistan

Här är intervjun från i fredags då ordförande Niklas Eklund medverkade på Morgon i P4 Stockholm.

Ämnet gällde den nya protestlistan för att få bort Sprututbytet samt Stockholm Stadsmissions verksamhet på Kungsholmen.

Datum: 2020-08-30

Uppdaterad: 2020-08-30

2020-08-26 George Floyd dog inte av droger

Än en gång så rättfärdigas mord med att någon använt droger, vilket tyvärr är alltför vanligt.

Fentanyl dödade inte George Floyd. Han mördades av Derek Chauvin som satte sitt knä i hans nacke och höll kvar det där under åtta hela minuter.

Någon som kommer ihåg Osmo Vallo?

Läs gärna artikeln i New York Times: We Know How George Floyd Died. It Wasn’t From Drugs..

Datum: 2020-08-27

Uppdaterad: 2020-08-27

2020-08-26 Bostadsrättsinnehavare vill flytta på sprututbyte

NU ÄR DET DAX IGEN!!

Några bostadsrättsinnehavare och barnfamiljer på Kungsholmen vill flytta S:t Görans sprutbyte och Stadsmissionens dagverksamhet då de anser att dessa verksamheter inte borde finnas i deras närhet.

De har nu skapat en protestlista. Allt för att deras barn inte ska behöva "utsättas" för att se sådana individer i "deras" hemmiljö. Bostadsrättsinnhavarna ska väl inte behöva se dessa eländiga individer! Dom har ju betalt miljoner för att bo i innerstaden!

Sprututbytet är en otroligt viktig verksamhet som måste få finnas i en stad. Dessa verksamheter är livslinan för många människor och erbjuder specialistvård och möjliheten att få ett mål mat och sköta om sin dagliga hygien. Detta handlar om mänskliga rättigheter.

Sociala problem finns överallt. Att man denna sommar sett flera människor i parken är troligen så enkelt som att dom inte har någon annanstans de kan vistas. Vi är ju mitt i en pandemi och att kunna sköta om sin hygien är livsviktigt.

Den människosyn och okunskap som kommer fram här skrämmer oss. Vad blir nästa steg?

Dem som ligger bakom listan autgör dock bara någon promille av alla tusentals av människor som bor på Kungsholmen ska tilläggas.

Som tur är verkar inte hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink lyssna på dessa människors önskan att exkludera och marginalisera hemlösa och narkotikabrukare. Hon hälsar att flytta på sprtututbytet inte är någon lösning.

Datum: 2020-08-26

Uppdaterad: 2020-09-04

2020-08-26 Huddinge och Botkyrka beroendemottagningar slås ihop

Nu slås öppenvårdsmottagningarna för beroende i Huddinge och Botkyrka ihop till en mottagning.

I samband med detta byter mottagningarna även namn till Huddinge-Botkyrka beroendemottagning.

Den nya adressen blir Ambulansgatan 2C vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och man öppnar den 11 september.

Datum: 2020-08-26

Uppdaterad: 2020-08-26

2020-08-26 Träffa en socialsekreterare på föreningen

Varje torsdag eftermiddag mellan kl 13.00-15.00 kommer du kunna träffa en socialsekreterare från Stockholm Stads Hemlöshetsmottagning / Enheten för hemlösa här på föreningen.

Du kan få båda rådgivning och svar på frågor du har samt boka in vidare möten.

Se gärna Eventsidan på Facebook för alla datum.

Välkomna!

Möjligheten att träffa en socialsekreterare varje torsdag ställs tyvärr in p.g.a. att vi fortfarande inte kan ha öppet för besökare som dessa möten kräver. Istället finns det möjlighet att alla dagar i veckan få prata med och och boka in möten med en socialsekreterare via föreningens telefoner. Vi tar då in en besökare åt gången. En viktig kontakt för våra besökare och medlemmar, och en flexibel lösning som vi tror är bättre för alla under rådande omständigheter.


Träffa en socialsekreterare

Datum: 2020-08-26

Uppdaterad: 2020-10-06

2020-08-21 Ny naloxonprodukt

Respinal, en ny nässprej med #naloxon på gång att släppas på den svenska marknaden.

Mer information finns hos Läkemedelsverket.

Datum: 2020-08-21

Uppdaterad: 2020-08-21

2020-08-21 Samtal med samsjuklighetsutredningen

Igår hade vi ett längre och mycket givande samtal med Anders Printz, Regeringens utredare om samverkan och huvudmannaskap när det gäller personer som har en psykisk sjukdom och beroende.

Samtalet rörde sig om vad vi ser i vår verksamhet och vad vi vill se förbättras.

Andra viktiga frågor var vem som ska ansvara för vad och hur patienternas ställning kan stärkas.

Datum: 2020-08-21

Uppdaterad: 2020-08-21

2020-08-17 Socialrådgivning på nätet

I Stockholm finns det något som heter socialrådgivningen på nätet.

Dit kan du vända dig och du vill ha råd och stöd i socialtjänstfrågor via chatt eller frågelåda.

Social rådgivning kan även nås på telefon på telefonnummer 08-508 256 00.

Du kan även komma till föreningen så hjälper vi att vidarebefordra din fråga till dem.

Du hittar dem på denna länk.


Soc på nätet

Datum: 2020-08-17

Uppdaterad: 2020-08-17

2020-08-17 Öppet brev angående Nederländernas nedprioritering

På länken nedan kan man läsa det öppna brevet vi skrev under i Juli tillsammans med +330 andra organisationer från hela världen.

Brevet varnar för att en nedprioritering och minskning av bidrag till det globala harm reduction-området riskerar att störa arbetet mot hiv och hepatit C när det gäller människor som använder droger.

Nederländerna har länge setts som en stark ledare av skadereduktion inom narkotikaområdet.

Läs brevet här.

Uppdatering: Den 8:e december röstade landets parlament för en motion som bekräftar ett fortsatt stöd för folkhälsa och skadelindring när det kommer till droger. Parlamentsledamöter nämnde brevet som en inspiration för hur de röstade.Datum: 2020-08-17

Uppdaterad: 2020-12-30

2020-08-14 Stöd och support just nuTrots att vi inte kan släppa in besökare i lokalen f.n. så erbjuder vi ändå många olika stöd- och supporttjänster.

Aktuellt tjänster på föreningen just nu:

 • Fika och smörgås
 • Möjlighet att rengöra sina händer
 • Någon att prata med
 • Informationsupplysning
 • Hjälp med att skaffa ID-kort
 • Slussning till rätt vårdinstans
 • Social rådgivning via nätet
 • Information om Corona och utdelning av munskydd
 • LåneMobil
 • Sprututbyte
 • Smittskyddsinformation
 • Gratis kondomer
 • Omsorgsväskor (kommer snart)
 • IT-support (ladda mobilen m.m.)
 • Tala med socialtjänsten (vi har direktkontakt med Uppsökarteamet inom Stockholm Stad)
 • Information om dina rättigheter i kontakt med sjukvård, soc och andra myndigheter

Datum: 2020-08-14

Uppdaterad: 2020-08-14

2020-08-07 Testa dig för Corona på sprututbyten (och var med i forskningstudie)

Nu kan du testa dig för COVID-19 på båda sprutubyten i Stockholm och snart också delta i en unik studie.

"Personer som injicerar droger kan vara särskilt utsatta för Covid-19 på grund av underliggande hälsoproblem, stigma, social marginalisering och högre ekonomiska och sociala sårbarheter, inklusive brist på tillgång till stabilt boende/hemlöshet och hälsovård. I den här studien vill vi undersöka hur Covid-19 pandemin har påverkat personer som är inskrivna på Sprututbytet i Stockholm."

För att deltaga i studien behöver du vara inskriven på sprututbytet sedan tidigare eller skriva in sig som ny deltagare på sprututbytet.

I studien svarar man på 25 frågor samt lämnar ett antikroppstest för Covid-19 som visar om man har blivit utsatt för viruset.

OBS! På grund av semestrarna drar de igång med studien först 17/8.

Det går sedan ett par månader att ta Covid-19 prov på båda sprututbyten i Stockholm.

OM DU HAR FEBER, HOSTA ELLER ANDRA BESVÄR FRÅN LUFTVÃGARNA MED MISSTANKE OM PÅGÅENDE COVID-19 INFEKTION SKA DU INTE KOMMA TILL SPRUTUTBYTET INNAN DU KÄNNER DIG FRISK!


Klicka för en större bild.

Klicka för en större bild.

Datum: 2020-08-07

Uppdaterad: 2020-08-07

2020-08-07 Kurs om naloxon i Danmark

Danska Brukarföreningen erbjuder just nu plats på deras naloxonkurs för svenskar.

Efter kursen får du med dig hem naloxon.

Plats är Köpenhamn och tillgängliga datum är 1/9, 6/9, 3/11 eller 1/12 kl 17.00.

Se eventet på Facebook för mer information.

Datum: 2020-08-07

Uppdaterad: 2020-08-07

2020-08-07 Utdelning av gratis munskydd

Nu har vi munskydd att dela ut till alla som vill ha för att kunna skydda sig

Välkomna till föreningen!


Munskydd

Datum: 2020-08-07

Uppdaterad: 2020-08-07

2020-08-06 Omsorgsväskor på gång

Vi har fått ett mindre bidrag från vår internationella partner INPUD så att vi kan dela ut omsorgsväskor inom kort.

Väskorna kommer att innehålla munskydd, vätska och något att äta, våtservetter, handdesinfektion, och information om hur man skyddar sig mot Coronaviruset, m.m.

Mer info kommer senare.


Munskydd

Datum: 2020-08-06

Uppdaterad: 2020-08-06

2020-08-05 Ordförande i ETC om Corona

Ordförande blev nyligen intervjuad i ETC-tidningarna angående hur Coronapandemin bl.a. lett till ett minskat opioidutbud.

Artikeln tar upp hur heroin blir utblandat och spetsat, där man också använder droger man annars hade låtit bli samt ett ökat våld bland användare pga sämre ekonomi.

"Klimatet har överlag blivit tuffare för heroinberoende", säger Niklas Eklund.

Läs artikeln här (betalvägg) eller nedanför.


Klicka för en större bild. Klicka för en större bild.

Klicka för en större bild.

Datum: 2020-08-05

Uppdaterad: 2020-08-05

2020-07-10 Efterlysning av frågor inför brukarråd

Våra representanter i brukaråden hos Psykiatri Södra och Beroendecentrum Stockholm vill ha förslag på ämnen att ta upp på dessa möten.

Du kan mejla Tommy för tips inför nästa brukaråd på Psykiatri Södra på tommy.mellberg@brukarforeningarna.se och Linn för frågor att ta upp på BCS på linn.nystedt@brukarforeningarna.se.

Det går också bra att ringa och prata med dem på telefonnummer 08-31 14 90.

Det är viktigt att vi får kontakt med dem egen erfarenhet, så hör gärna av er.

Datum: 2020-07-10

Uppdaterad: 2020-07-10

2020-07-08 VB19

Verksamhetsberättelsen för 2019 kunde man läsa på årsmötet och finns nu även på hemsidan!

Ladda ner och läs (PDF).


vb19

Datum: 2020-07-08

Uppdaterad: 2020-07-08

2020-07-06 Dödligheten fortsätter öka

Narkotikadödligheten har mer än fyrdubblats i Sverige under de senaste 30 åren, rapporterar TT med hänvisning till en ny nordisk studie.

Sedan början av 1990-talet har dödsfallen gått från 1,53 till 6,46 per 100 000 invånare.

Det går åt fel!

Nu behövs ännu mer resurser och nytänk för att vända på denna sorgliga utveckling

Datum: 2020-07-06

Uppdaterad: 2020-07-06

2020-07-06 Brukardagen 2020

Nu är det dags igen för vår årliga minnesstund då vi hedrar vänner och kamrater som inte längre finns med oss.

Vi har en tradition med att lägga blommor i vattnet och föreningen kommer ha med sig en bukett blommor för dem som vill delta. Det fritt fram för alla som vill säga något.

I år samorganiserar vi med anhörigföreningen BARO.

Mötesplats är vårt planterade träd som vuxit sig starkt och stort vid vattnet. Se karta för exakt plats.

Vägbeskrivning: (T) Skanstull. Följ cykelbanan nedanför SöS vid vattnet i riktning mot Hornstull.

Koordinater: 59.308158,18.0494123

Google Maps: goo.gl/maps/gLTMoch4Byvjv68g6

Facebook: facebook.com/events/272104277194733.

Åk med oss: Är du osäker på platsen så kan du åka med oss. Dyk upp på föreningen en timme innan så åker vi tillsammans.

Förtäring: Vi bjuder på förtäring och dricka.

Minnesdagen är öppen för alla!

Välkomna!

Datum: 2020-07-06

Uppdaterad: 2020-07-06

2020-07-03 OX125

En ny långtidsverkande nässprej mot opiooid- och opiatöverdoser håller på att tas fram.

Nalmefen är en opioidreceptorantagonist som upphäver effekterna av opioidagonister, samtidigt som den är betydligt mer långtidsverkande i jämförelse med naloxon.

Verkar mycket lovande då effekten av naloxon kan gå ut kroppen fort och då riskerar överdosen att komma tillbaka

Läs mer här.

Datum: 2020-07-03

Uppdaterad: 2020-07-03

2020-07-02 Amnesty: Sverige ett av de länder som fortsatt med avhysningar under coronapandemin i strid med FN:s rekommendationer

Vräkningar, avhysningar och ökad utsatthet är några av de kränkningar av rätten till bostad under coronapandemin som Amnesty International lyfter fram i en skrivelse till FN:s 🇺🇳särskilda rapportör för rätten till bostad.

Sverige 🇸🇪 nämns som ett de länder där människorättskränkningar förekommer.

Läs mer här.

Datum: 2020-07-02

Uppdaterad: 2020-07-02

2020-06-28 Linn på Expressen Debatt

Har ni inte läst vår egen Linn Nystedt debattartikel om psykiatrin. Gör det NU!

Även fast den är fem år gammal så är den lika aktuell idag som när den skrevs 2015.

Den psykiska ohälsan är ett växande problem men så länge de förlegade och trångsynta behandlingsmetoderna ser ut som de gör kommer detta att fortskrida.

Läs Linns debattartikel Psykvården trasade sönder min värdighet här.

Datum: 2020-06-28

Uppdaterad: 2020-06-28

2020-06-26 Nu har vi Swish

Nu har föreningen äntligen fått Swish: 123-531 16 00 vilket gör det mycket enklare att ta emot donationer och gåvor.


Swish

Datum: 2020-06-26

Uppdaterad: 2020-06-26

2020-06-22 Särskild utredare ska se över insatser vid samsjuklighet

Mycket bra!

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet, dvs beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat.

Förutom att föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman och samverkan ska förbättras, så ska utredningen analysera för- och nackdelar med gemensam lag för personer som måste tvångsvårdas (enligt LVM eller LPT).

Särskild utredare blir Vårdförbundets nuvarande kanslichef och regeringens tidigare psykiatrisamordnare Anders Printz.

Datum: 2020-06-22

Uppdaterad: 2020-06-22

2020-06-16 Grattis Linn!

Ett jättegrattis till vår arbetskollega Linn Nystedt som idag mottagit Göran Lagervalls stipendium för hennes arbete för utsatta kvinnor genom stödgruppen Ljuspunkten.

Priset kunde inte ha gått till en finare och mer välförtjänt person!

Grattis Linn!!!


lagervalls stipendium linn

Datum: 2020-06-16

Uppdaterad: 2020-06-16

2020-06-15 Bra möte

Idag hade vi ett extremt bra möte med Enheten för hemlösa och deras äldrelotsar, som stöttar hemlösa pensionärer (över 65 år) i kontakt med socialtjänsten.

Vi pratade om vårt gemensamma mål att hitta och hjälpa så många som möjligt men också om de begränsningar och systemfel som finns idag, och som gör att man väljer att inte be om hjälp när man behöver det.

Det ser ut som att våra besökare (när vi öppnar upp igen) kommer att kunna träffa en socialsekreterare med beslutsrätt hos oss 1-2 gånger i veckan, och det skulle göra stor skillnad för många.

Mer information kommer.

Datum: 2020-06-15

Uppdaterad: 2020-06-15

2020-06-15 George Floyds toxikologirapport förklarad

Det har talats mycket om hur George Floyd dog och under vilka omständigheter.

För en tid sen så släpptes hans toxikologirapport som visar vilka droger han hade i sitt system. Något som säkerligen kommer att tas upp i rättegången av de poliser som står åtalade för hans död.

I den här videon så förklarar Dr. Bernard Hsu vad rapporten innehåller och varför den inte frikänner poliserna.

Datum: 2020-06-15

Uppdaterad: 2020-06-15

2020-06-11 Grattis Niklas!

Vår vän Niklas Karlsson har doktorerat (kring ett viktigt ämne) och gått och blivit forskare vid institutionen för global folkhälsa. Stort Grattis från oss!

Skademinimeringsprogram, som sprututbytesprogram, är ett effektivt sätt att minska injektionsrelaterat riskbeteende hos både kvinnor och män som injicerar droger, visar hans avhandling från Karolinska Institutet.

Läs mer här.

Datum: 2020-06-11

Uppdaterad: 2020-06-11

2020-06-09 Lillemor Östlin är död

Lillemor Östlin är död.

Östlin blev 79 år gammal och somnade in på Huddinge sjukhus efter en längre tids sjukdom.

Östlin dömdes vid flera tillfällen för narkotikabrott (amfetamin) och har också lyckats rymma från Hinseberg tre gånger. Hon är den kvinna som suttit längst tid, mer än 25 år, i fängelse i Sverige.

Hennes liv skildrades i självbiografin ”Hinsehäxan” som också blev en tv-serie på SVT.

Hon begravs den 15/7 kl 14.00 i Norra Kapellet Solna.

Vila i frid Lillemor!


Lillemors begravning

Datum: 2020-06-09

Uppdaterad: 2020-08-12

2020-06-02 Kallelse till årsmöte

Då var det dags för årsmöte igen, efter att det första försöket blev inställt p.g.a. Coronapandemin och sjukdom.

Datum: Fredag den 3 Juli 2020
Tid: kl. 17.00
Plats: Brukarföreningens lokal (se vägbeskrivning nedan)

Senast två veckor före årsmötet skall motioner vara styrelsen tillhanda (19 Juni) och de ska skickas till stockholm@brukarforeningarna.se.

På nedanstående länkar hittar du filer inför årsmötet:

Medlemmar ska ha fått kallelse, dagordning och valberedningens förslag på mejl. Annars hör av er på ovanstående e-post.

OBS! Vi har utrymme för max 25-30 personer i lokalen och kan inte p.g.a. Folkhälsomyndighetens smittskyddsriktlinjer ta in fler i lokalen.

Vägbeskrivning: Globen Tunnelbana/Tvärbana och promenera sedan till Slakthusområdet och ingången till Enskede-Årsta och Vantörs socialförvaltning. Vi finns mitt emot parkeringen.

Förtäring kommer att finnas på plats!

Kom och påverka din förening!

Välkomna!

Datum: 2020-06-02

Uppdaterad: 2020-06-02

2020-05-27 Grattis till Sprutbytesdoktorn

Vi säger Grattis till Torkil 'Sprutbytesdoktorn' Moestrup som nyligen firade sin 90 årsdag.

Moestrup tog sprutbyte till Sverige och med det har han förhindrat mycket lidande och även dödsfall.

Grattis!!!

Läs artikeln i Sydsvenskan här.

Datum: 2020-05-27

Uppdaterad: 2020-05-27

2020-05-26 Buvidal ingår nu i högkostnadsskyddet

Ett bra steg är att depotlösningen Buvidal nu är tillgänglig på fler och fler LARO-mottagningar.

Läkemedlet ingår nämligen numera under högkostnadsskyddet, dock med begränsad subvention, vilket innebär att läkare kan skriva ut det utan extra kostnad.

Det kommer definitivt att förändra vården för många, då man slipper biverkningar och minsta symptom på avtändning.

Den begränsande subventionen innebär att läkemedlet endast subventioneras för patienter där sublingual läkemedelsbehandling inte är lämplig eller har gett avsedd effekt, enligt beslutet från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Datum: 2020-05-26

Uppdaterad: 2020-05-26

2020-05-26 Bra möte med fastighetsägaren

Igår hade vi ett väldigt bra och produktivt möte med fastighetsvärden och Stockholm Stad om lokalen, området och framtiden.

Inom kort kommer vi därför att gå ut med information om när vi kan öppna verksamheten med begränsningar igen.

Datum: 2020-05-26

Uppdaterad: 2020-05-26

2020-05-22 Medverkan i Situation Stockholm

I det senaste numret av Situation Sthlm (Maj 2020 #272) så medverkar föreningen på flera olika sätt.

Den första artikeln handlar om hur utsatta drabbats av Coronapandemin extra hårt i Sverige och den andra om hur drogmarknaden förändrats under den samma.

Föreningen omnämns också när det gäller vårt översatta infoblad om corona och människor som använder droger.


corona situationsthlm

corona situationsthlm

corona situationsthlm

Datum: 2020-05-22

Uppdaterad: 2020-05-22

2020-05-15 Tips: Center för Ömsesidig Hjälp

När så många organisationer och föreningar håller stängt under Coronapandemin vill vi passa på och tipsa om ett ställe som har öppet.

Nattsvart Verkstad heter dem och initiativet Center för Ömsesidig Hjälp.

Öppettider är måndagar och fredagar mellan kl. 18 och 21 och söndagar mellan kl. 13 och 16.

I lokalen finns det ett utrustat kök, dusch, toalett, elkontakter för laddning av telefon, dator med Internet, madrasser & soffor att vila i, tillgång till enklare verktyg för att kunna reparera sånt som gått sönder och en freeshop med gratis kläder.

Adressen är Herrestagränd 5, 124 59, Högdalens industriområde, Bandhagen.

Datum: 2020-05-15

Uppdaterad: 2020-05-15

2020-05-14 Live Inslag på P4 Stockholm Eftermiddag om coronakrisen och droger

Inslag på P4 Stockholm Eftermiddag (2020-05-11) om hur coronakrisen påverkar människor med beroendeproblem. Direkt från Brukarföreningens lokal i Johanneshov.

Datum: 2020-05-14

Uppdaterad: 2020-05-14

2020-05-14 Intervju med ordförande i P4 Stockholm Extra om Coronakrisen

Intervju med ordförande Niklas Eklund i P4 Stockholm Extra (2020-05-11) om hur Coronakrisen orsakar heroinbrist och överdoser men också att fler säker hjälp.

Uppdatering med en till artikel om samma ämne: Beroendevården under pandemin: Behandlingar ställs in.

Datum: 2020-05-14

Uppdaterad: 2020-08-12

2020-05-12 DN: Coronakrisen ger drogbrist – hemkok och djurmedicin ersätter vanlig narkotika

Idag är Brukarföreningen i media igen :-)

Från DN:

Stängda gränser har fått priset drogpriserna att stiga. Från Stockholm och Malmö kommer larm om att människor med ett problematiskt bruk av narkotika tar till ”hemkokta blandningar och veterinärmediciner”.

Niklas Eklund på Brukarföreningen Stockholm vill se en utökad satsning på beroendevården under coronakrisen, eftersom många människor nu väljer att söka hjälp.

Föreningen föreslår ett snabbspår för den som söker hjälp för opiatberoende.

Läs hela artikeln här.

Datum: 2020-05-12

Uppdaterad: 2020-05-12

2020-05-11 TT: Heroinbrist får fler att söka vård

Ordförande Niklas Eklund medverkar i en nypublicerad TT-artikel om beroendevårdens hantering av corona-krisen och det svåra läget många av våra medlemmar upplever nu.

Hopplöstheten och känslan av att inte vara en del av samhället har blivit värre, säger Niklas Eklund. Och läget är akut.
– Ansvariga politiker måste agera nu, innan fler dör.

Artikeln har redan publicerats i över 20 tidningar över hela landet.

Läs hela artikeln här.

Datum: 2020-05-11

Uppdaterad: 2020-05-11

2020-04-24 Riktlinjerna som missgynnar människor som använder droger

Nyligen publicerade tidningen DIKKO ett reportage som uppmärksammar de konflikterande riktlinjer som missgynnar människor med ett problematiskt bruk av drogers rätt att få intensivvård under covid 19-pandemin.

Självklart oroar detta många och flera blir givetvis oerhört rädda. Allt på grund av tidigare erfarenhet av diskriminering i vården. Att man sedan översätter och omformulerar problematiskt brukande med grova alkoholskador till missbruk gör mej orolig på våra kamraters vägnar. Ska detta vara jämlik vård? Missbruk är ett stigmatiserat ord som saknar entydig definition säger Niklas Eklund Stockholms brukarförening.

Läs hela artikeln här.

Datum: 2020-04-24

Uppdaterad: 2020-04-24

2020-04-03 Kamp för gratis toaletter i Stockholm Stad

Vi har i brev och telefonsamtal under hela April månad försökt få ansvariga i Stockholm Stad låta parkförvaltningen låsa upp de offentliga toaletterna dygnet runt samt göra dem avgiftsfria, så att hemlösa och andra utsatta kan tvätta sina händer och undvika att smittas av COVID-19.

Vi har nu lyckats till viss del, nämligen att man inte låser toaletterna nattetid, men de kräver fortfarande pengar (och endast kortbetalning) för att komma in.

Andra län och städer, bla Örebro och Nyköping, har lyckats bättre och gjort toaletterna helt gratis och öppna dygnet runt.

Kampen fortsätter...

Datum: 2020-04-17

Uppdaterad: 2020-04-17

2020-04-03 Gemensamt upprop om COVID-19


corona statement

Föreningen har skrivit under ett internationellt uttalande som syftar till att skydda människor som använder droger under COVID-19-pandemin tillsammans med 300 andra NGOs och privatpersoner.

Du kan ladda ner uttalandet Civil Society Statement on COVID-19 and People who use Drugs och läsa det här (PDF).

Datum: 2020-04-03

Uppdaterad: 2020-04-08

2020-03-26 Situation Stockholm om morgondagens narkotikapolitik

Senaste Situation Sthlm (#271) innehåller en intressant artikel om vilken inriktning svensk narkotikapolitik är på väg.

Medverkar gör bla vår ordförande Niklas Eklund samt andra forskare och experter.

Köp den idag eller ladda ner på deras hemsida här.


sit sthlm

Datum: 2020-03-26

Uppdaterad: 2020-03-26

2020-03-26 Stockholm stads arbete under coronakrisen

Stockholm Stad arbetar alltid aktivt för att erbjuda stöd till hemlösa personer i Stockholms stad. När coronaviruset nu sprider sig vidtar vi extra åtgärder för att skydda denna målgrupp.

Ändrade rutiner på grund av coronaviruset
Med anledning av coronaviruset har vi ändrat vårt arbetssätt på enheten för hemlösa. Där har vi nu i den mån det är möjligt telefonkontakt med hemlösa för att de ska få undvika fysiska besök. Men den som vill är självklart fortfarande välkommen. När det är nödvändigt med besök undviker vi att låta dem vänta i receptionen tillsammans med andra personer.

 • Vårt uppsökarteam är i tjänst som vanligt, vilket innebär att vi har uppsökare på plats där hemlösa vistas. De arbetar dagtid, kvällstid och helger. De informerar målgruppen om att försöka att vara inne och inte röra sig i samhället mer än nödvändigt. De hemlösa som inte har en plats på något av våra boenden uppmanar och motiverar vi till kontakt med socialtjänsten. Vi är noga med att informera om hygien, och hur man agerar för att undvika att bli smittad eller smitta andra.
 • På vår hemlöshetsmottagning har vi i den mån det är möjligt telefonkontakt med hemlösa för att de ska få undvika fysiska besök. Men den som vill är självklart fortfarande välkommen och ingen avvisas. När det är nödvändigt med besök undviker vi att låta dem vänta i receptionen tillsammans med andra personer.
 • Vi undviker att hemlösa flyttar runt mellan våra akutboenden genom att erbjuda längre bokningar. Bostadslösa som är sjuka, men som inte behöver vårdas på sjukhus, placeras i enkelrum i största möjliga mån.
 • Stadens tak över huvudet-garanti upprätthålls som vanligt, vilket innebär att personer i akut situation som saknar möjlighet att själv ordna boende erbjuds nattlogi. Då kontaktar man i första hand sin stadsdelsförvaltning.
HEMLÖSHETSMOTTAGNINGEN: 08 - 508 25 140
UPPSÖKARTEAMET: 08 - 508 25 673
SOCIALJOUREN: 08 - 508 40 000

Datum: 2020-03-26

Uppdaterad: 2020-03-26

2020-03-25 Amnesty: Vare sig mänskliga rättigheter eller covid-19 gör skillnad på folk och folk

Amnesty International Sverige tar nu upp hemlösas särskilda utsatthet under Corona-krisen.

De skriver bl.a.:

I en kris som den vi nu genomlever blir kopplingen mellan bostad, rent vatten och sjukvård tydligare än någonsin.
Enligt FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, bindande för Sverige sedan 1976, har alla inom ett land, oavsett medborgarskap och juridisk status, rätt till vård. Det finns en särskild skyldighet för staterna att “förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska sjukdomar”, och sådan vård och behandling ska vara tillgänglig för alla utan diskriminering. Men det räcker inte. Samma konvention gör klart att rätten till tak över huvudet gäller alla, liksom rätten till vatten och till sanitet. De som lever i hemlöshet nekas inte sällan alla dessa rättigheter."

Datum: 2020-03-25

Uppdaterad: 2020-03-25

2020-03-24 Resursteamet flyttar

Den 1 april flyttar Resursteamet in i nya lokaler på Solberga Hagväg 5 i Älvsjö.

Resursteamet är en LARO-mottagning för personer från 18 år och uppåt.

Mottagningen finns på Hantverkargatan 2 J i Stockholm till och med den 23 mars. Men under perioden 24 mars till och med den 31 mars kommer verksamheten att tillfälligt bedrivas vid Rosenlundsmottagningen som finns på Tideliusgatan 12 i Stockholm. Och den 1 april öppnar Resursteamet upp i de nya lokalerna på Solberga Hagväg 5 i Älvsjö.

Datum: 2020-03-24

Uppdaterad: 2020-03-24

2020-03-24 Nya tider kräver nya öppettider


corona

Datum: 2020-03-24

Uppdaterad: 2020-03-24

2020-03-23 A&N: Narkotikapriserna förväntas stiga i spåren av corona

Förändringar på narkotikamarknaden börjar att synas mer och mer, men det ser olika ut runtom i Sverige.

Artikel från tidskriften Alkohol & Narkotika med bl.a. Niklas Eklund publicerad idag.

– Antalet försäljare har minskat rejält. Grossisterna håller sig hemma och smålangarna har börjat blanda ut. Priset på heroin har gått upp med 30 till 40 procent under den senaste veckan. Benson rullar på och amfetaminet sjunker i pris, säger Niklas Eklund.
– Och svart tjärheroin har kommit tillbaka. Det är nåt gammalt lager som dykt upp.

Läs hela artikeln här.

Datum: 2020-03-23

Uppdaterad: 2020-03-23

2020-03-22 TT: Virusstängda gränser ökar risken för överdoser

En andra TT-artikeln med ordförande Niklas Eklund med anledning av Coronakrisen.

- Vi kan förvänta oss en ökad desperation och risktagande med okända droger, fentanyl och fler överdoser som ett resultat, beroende på hur långt krisen kommer att pågå.

Läs hela artikeln här.

Datum: 2020-03-22

Uppdaterad: 2020-03-22

2020-03-19 Se upp med okända droger och blandningar under Coronakrisen!

Heroinbristen som lär följa i Coronavirusets spår kommer att leda till en ökad användning av benzodiazepiner ihop med dåligt, okänt och tidigare osäljbart heroin.

Risken finns även, när olika droger tar slut, att att man blandar ihop preparat och orsakar andra farliga och dödliga kombinationer.

En varning är härmed utfärdad att överdoser kan därför komma att slå till oväntat och plötsligt.

Några enkla regler att komma ihåg:

 • Ta inte droger ensam!
 • Ta inte hela dosen med en gång!
 • Se till att ha naloxon på dig!
 • Ring 112 direkt om du misstänker en överdos.

Snälla, var försiktiga där ute!


corona okända droger

Datum: 2020-03-19

Uppdaterad: 2020-03-19

2020-03-19 Stockholm Stad öppnar upp offentliga toaletter dynet runt

Seger!

Vi har precis fått besked från Stockholm Stad och Trafikkontoret att alla stadens offentliga toaletter nu ska vara öppna dygnet runt.

Inträdesavgiften på 10kr. finns dock fortfarande kvar och de är därmed inte gratis och tyvärr accepterar dem flesta toaletter bara bank- och kreditkort.

Medlemmar och andra får gärna rapportera om det stämmer till oss eller om ni hittar en toalett som fortfarande är låst.

Hör av er isåfall till oss på telefon 08-31 14 90 eller via Messenger.


offentlig toa

Datum: 2020-03-19

Uppdaterad: 2020-03-19

2020-03-18 Brukare hjälper brukare


brukare hjälper brukare

Nu har vi skapat en grupp som är tänkt att fungera som en hjälpgrupp där man kan skriva och be om hjälp i dessa tider av Coronaviruset.

Det kan röra sig om allt möjligt, som att be om hjälp med att handla mat till andra förnödenheter åt brukare, som är isolerade och utsatta ännu hårdare just nu p.g.a. pandemin.

Gör en insats och bjud gärna in nya medlemmar!

Du hittar den öppna Facebook-gruppen här.

Datum: 2020-03-18

Uppdaterad: 2020-03-18

2020-03-18 TT: Svårt för hemlösa med isolering och handtvätt

Påtryckningarna fortsätter.

Idag är vi med i TT över hela landet genom ordförande Niklas Eklund:

Brukarföreningen Stockholm räknar med att omkring tusen personer med substansberoende driver runt på stadens gator utan fast boende. De sover i källare, i bilar, på en soffa ibland. Det stora problemet i virustider är att de inte har någonstans att ta vägen – varken på dagen eller på natten, enligt ordförande Niklas Eklund. Det är inte så lätt att låsa in sig i 14 dagar om man bor i en buske. Det är en klassfråga. Dagverksamheter stänger. Härbärgen är fulla och sjukhusen tar inte emot de som är för friska för vård, säger han. Det finns evakueringsbostäder och gamla härbärgen som står tomma. De skulle man kunna använda. Och öppna de offentliga toaletterna på nätterna.

Läs hela artikeln här.

Uppdaterat med artikel om samma ämne: Låg smittspridning bland Stockholms hemlösa.

Datum: 2020-03-18

Uppdaterad: 2020-08-12

2020-03-17 Kom ihåg: När kroppen är försvagad ökar risken för överdos

KOM IHÅG!

När kroppen är försvagad av Coronaviruset eller influensan så finns en ökad risk för opiat- och opioidöverdoser.

Kom också ihåg att du kan bära på Coronaviruset utan att ha några symptom överhuvudtaget, men ändå kan kroppen vara under attack.

Så snälla var försiktiga där ute!


corona försvagad

Datum: 2020-03-17

Uppdaterad: 2020-03-17

2020-03-16 Hur ska man kunna isolera sig om man inte har ett hem? - Kampanj för utsatta under Coronakrisen

Affischer angående utsatta och hemlösa personers situation i Stockholm under Coronakrisen.

Tack till Pye Jakobsson för bilderna.

Klicka på bilderna nedanför för större bilder.


corona hemlös

Datum: 2020-03-16

Uppdaterad: 2020-03-16

2020-03-16 Kallelse för medlemmar till årsmöte i brukarföreningen stockholm

Nu är det dags igen för årsmöte i föreningen.

Vägbeskrivning: Globen Tunnelbana/Tvärbana och promenera sedan till Slakthusområdet och ingången till Enskede-Årsta och Vantörs socialförvaltning. Vi finns mitt emot parkeringen.

Senast två veckor före årsmötet skall motioner vara styrelsen tillhanda (20 April).

Motioner skickas till stockholm@brukarforeningarna.se

Registrerade medlemmar ska ha fått kallelse, dagordning och valberedningens förslag på mejl. Annars hör av er på ovanstående e-post.

Förtäring kommer att finnas på plats!

Kom och påverka din förening!

Välkomna!

Datum: 2020-03-16

Uppdaterad: 2020-03-16

2020-03-16 Brukarhälsa i Uppsala är inställt

**INSTÄLLT**

Tyvärr så måste vi meddela att utbildningsdagen i Uppsala den 27/3 är inställd p.g.a. Coronavirusets utbrott.

Det är tråkigt att behöva göra så här, men vi har inget val i nuläget. Vi måste tänka på allas hälsa i första hand!

Vi ber om ursäkt om detta orsakar problem för någon.

Håll utkik efter kommande utbildningsdagar fram över via våra sociala kanaler och hemsidan.


brukarhälsa inställt

Datum: 2020-03-16

Uppdaterad: 2020-03-16

2020-03-15 Inställt lördagsöppet

OBS!OBS!OBS!OBS!

Det planerade lördagsöppet som skulle hållits nu på lördag den 21 Mars är inställt p.g.a. Coronaviruset.

Nästa lördagsöppet blir därför den 25 April.

Välkomna då!


lördag_inställt

Datum: 2020-03-15

Uppdaterad: 2020-03-15

2020-03-14 Coronaviruset påverkar vår verksamhet

Brukarföreningen Stockholm kommer att ha öppet som vanligt t.v. (10-16 förutom måndagar 12-16) men med följande restriktioner.

Pga Coronavirusets framfart så kommer vi behöva begränsa rörelsen i lokalen och kommer enbart kunna dela ut tvättpaket, verktyg, kaffe och mackor i dörren att ta med sig.

Det betyder att ingen besökare släpps in i lokalen med början på måndag den 16 Mars.

Detta med hänsyn till såväl besökare som personalens säkerhet och hälsa.

Datum: 2020-03-14

Uppdaterad: 2020-03-14

2020-03-13 Kunskapsstöd för behandling vid opioidberoende publicerat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har publicerat sin slutversion av kunskapsstödet för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO).

Ett dokument som vi varit med och bidragit till.

Kunskapsstödet riktar sig till vårdgivare som bedriver LARO och personal som arbetar inom dessa verksamheter, men även till annan personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra verksamheter och aktörer som är involverade i vård, stöd och omsorg för patienter i LARO.

Låt oss hoppas publiceringen betyder en ökad kunskap om LARO i landet och speciellt inom socialtjänsten.

Materialet går att ladda ner på denna länk.

Datum: 2020-03-13

Uppdaterad: 2020-03-13

2020-03-13 Intervju med ordförande i ETC angående hemlösa och utsatta under Coronapandemin

Ordförande Niklas Eklund medverkade idag i en intervju med ETC Stockholm om hälsosituationen för hemlösa och andra utsatta under Coronapandemin, tex hur ska hemlösa och andra utsatta människor kunna skydda sig mot Coronaviruset om man inte ens kan tvätta sina händer?

I amerikanska storstäder som San Fransisco och Los Angeles, med många hemlösa, har fler vattenfontäner ställts ut, för att alla ska kunna tvätta händerna lättare. En lösning som Niklas Eklund även vill se i Stockholm.

Han föreslår också fler härbärgen där folk kan sköta sin hygien samt fler upplåsta toaletter som är upplåsta och gratis även nattetid.

Vi försöker få kontakt med tjänstemän och politiker som kan vara till hjälp för dom som lever i utanförskap inte ens kan sköta mest basala hygien ur smittskyddssyn.

Just nu arbetar vi tex. på att få Trafikkontoret att göra de offentliga betaltoaletterna i Stockholm gratis och öppna efter kl 23.00.

Läs artikeln här.

Datum: 2020-03-13

Uppdaterad: 2020-03-13

2020-03-12 Tips för brukare under Coronapandemin

Det internationella nätverket INPUD (International Network of People who Use Drugs) har tagit fram tolv viktiga tips för dig som använder droger under den nuvarande corona-viruspandemin.

Du hittar INPUDs originalartikel (på engelska) här.

 1. DELA INTE verktyg, pipor, jointar, inhaleringsrör, etc.
 2. HAR DU PENGAR, se till att införskaffa den drog du använder som räcker ett tag ifall du inte kan gå ut framöver.
 3. Om du deltar i ett LARO-program och har andra tillstånd som gör dig sårbar för infektioner, fråga din läkare om att få en längre LARO-dos utskrivet som räcker ett tag.
 4. Om du har ett opiatberoende, var förberedd på att du kanske måste ta dig igenom ett ofrivilligt abstinenstillstånd. Se till att du har mat, vätska och mediciner hemma.
 5. LAGRA UPP på injektionsutrustning.
 6. Använd alkoholbaserad rengöring (minst 60%) på de förpackningar som drogerna levereras i när du kommit hem.
 7. UNDVIK så gott det går att stoppa påsar och förpackningar med droger inuti kroppen (slida, mun och anus).
 8. TVÄTTA HÄNDERNA efter att du varit i kontakt med andra människor i minst 20 sekunder.
 9. FÖRBERED dina droger själv och hantera ingen annans.
 10. Om du visar symptom på smitta, undvik att åka till din klinik, utan kontakta dem via telefon.
 11. FÖRBERED dig på att sprututbyten och behandlingsprogram kan stängas ner under en viss tid.
 12. KOM IHÅG att människor med nedsatt immunförsvar, lungsjukdom och andra tillstånd har större risk att smittas av COVID19 och du hjälper dem bäst att hålla sig friska genom att du håller dig själv frisk.

Datum: 2020-03-12

Uppdaterad: 2020-03-12

2020-03-10 Donera injektionsutrustning som inte används

Har ni några sprutor och kanyler som blivit över efter ett recept så får ni gärna donera dem till oss.

Alkosvabbar eller våtservetter med alkohol är något annat som går åt mycket av och som vi skulle bli speciellt glada över att få.

Självklart ska alla donerad utrustning vara steril och i oöppnad förpackning.

Det är bara att komma förbi med dem så får ni en kram tillbaks!

Ring 08-31 14 90 om ni har några frågor.


Sterila verktyg

Datum: 2020-03-10

Uppdaterad: 2020-03-10

2020-03-09 Södertälje beroendemottagning i nya lokaler

Idag flyttar Södertälje beroendemottagning in i nya lokaler på Södertälje sjukhus.

Södertälje beroendemottagning är en av Beroendecentrum Stockholms lokala öppenvårdsmottagningar som finns runtom i länet. Mottagningen vänder sig till personer, från 18 år och uppåt, som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel.

I nuläget finns mottagningen på Nygatan 20 i Södertälje. Men från och med den 9 mars flyttar mottagningen till nya lokaler på Lagmansvägen 15, plan 0, på Södertälje sjukhus. Med anledning av flytten har mottagningen stängt den 6 mars.

Flytten av mottagningen till Södertälje sjukhus är planerad sedan en tid tillbaka men inflyttningen sker något tidigare än planerat.

Närheten till den övriga psykiatrin och den övriga vården som finns på Södertälje sjukhus ger också förbättrade möjligheter till tätare samverkan.

Datum: 2020-03-09

Uppdaterad: 2020-03-09

2020-03-09 Viktigt information om Linkage C

Ingen av hepatit C sjuksköterskorna kommer till brukarföreningen den här veckan. De behöver fokusera på coronaviruset för tillfället.

Vi kommer meddela via våra sociala kanaler och hemsdian när de är tillbaka som vanligt igen.


Viktig info om Linkage C

Datum: 2020-03-09

Uppdaterad: 2020-03-09

2020-03-04 LoD återuppstår

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) har med ekonomiskt stöd av Folkhälsomyndigheten återupplivat projektet Liver Or Die (LOD), som skapades av Svenska Brukarföreningen (SBF) som tyvärr inte finns kvar längre.

Idag har vi dock Stockholms Brukarförening med oss i RFHL och samarbetar kring frågor gällande narkotika, brukarinflytande och såklart hepatit C, genom bl. a projektet Linkage/C som bedrivs från brukarföreningens lokal i Globen.

Vi som arbetar med denna verksamhet har egen erfarenhet av narkotika och injektionsbruk. Det är själva tanken bakom LOD. Våra grundpelare är och har alltid varit brukarinflytande/medverkan och empowerment.

Några av oss i nyuppstartade LOD arbetade i projektet hos SBF och en av anledningarna till att vi valde att starta upp detta igen var på grund av hur otroligt viktigt vi tycker att det är att detta arbete drivs på av människor med just egen erfarenhet.

Idag har alla en möjlighet att slippa leva med en sjukdom som kostar dig din hälsa och slutligen ditt liv. Detta var något SBF kämpade för när det inte var en självklarhet för vår målgrupp och idag bär vi facklan vidare för att på ett smidigt sätt fortsätta hjälpa våra kamrater.

Följ utvecklingen på Facebook-sidan.

Datum: 2020-03-04

Uppdaterad: 2020-03-04Ännu fler nyheter finns i nyhetsarkivet.