Stockholm 2006-12-27

JÄRVA BRUKARFÖRENING: Kallar till möte 28/2 Kl: 15.00
I lokalen “Lyktan” på Tisslingeplan 34 i Tensta.   Karta!
Mötet pågår cirka 2 timmar


Vi är några medlemmar av Stockholms Brukarförening med utländsk härkomst som bor på Norra Järvafältet. Det finns stora problem i de stadsdelar där vi bor inte minst när det gäller droger. Inom vissa kulturer innebär drogproblem stor skam. Det innebär att man väldigt ofta inte ens inom familjen berättar om sina problem eller att familjerna döljer problemen inom sin snäva krets. Nu skall vi starta en Järva sektion av Stockholms Brukarförening. Vi som arbetar med
”Järva-projektet” har själva erfarenheter av sådana förhållanden, och vi har alla varit beroende av illegala narkotiska preparat. Av egen erfarenhet vet vi även
att det kan vara svårt för människor med ”invandrarbakgrund” att få hjälp med att bryta sitt narkotikaberoende.


Våra målsättningar är:


• Primärt vill vi försöka inventera och beskriva den specifika karaktären på   drogproblemen i områdena på Järvafältet. Vi vet till exempel att Heroin   dominerar narkotikamarknaden i området på ett sätt som avviker från   förhållandena i andra delar av Stockholm. Vi vet även av egen erfarenhet att   kunskaperna om de stöd- och hjälpresurser som samhället erbjuder människor   med drogproblem är bristfällig bland våra kamrater på Järva.


• Vi ämnar försöka fånga upp ungdomar med invandrarbakgrund som hamnat   snett.


• Vi kommer att hjälpa och stödja medlemmar i deras kontakter med olika   myndigheter, socialtjänst, kriminalvård, sjukvård och andra samhälleliga   institutioner. Vi vill verka för att eliminera de negativa effekter som   ”kulturkrockar” mellan olika folkgrupper kan innebära.


• Ett annat problem är språket. Ofta tror vi att vi förstått varandra, men vid   närmare eftertanke så har det inte varit så, och det vill vi rikta uppmärksamhet   på.


• Vi skulle gärna se att fler personer som arbetar professionellt med våra   problem har invandrarbakgrund. För många av våra medlemmar kan det   upplevas som problematiskt att exempelvis lämna ut sig till personer av det   motsatta könet, lämna övervakade urinprover och så vidare, varför vi anser att   könsfördelningen borde vara jämnare i personalgrupperna.


  ALLA AR VÄLKOMNA ATT KONTAKTA OSS, ÄVEN ANHÖRIGA. AKTIVA   NARKOTIKABRUKARE ÄR OCKSÅ VÄLKOMNA ATT DELTA! VÅR FÖRENING   KATEGORISERAR EJ MEDLEMMARNA. DU ÄR VÄLKOMMEN PÅVERKAD ELLER EJ!


  BRUKARFÖRENINGEN ÄR FRAMFÖRALLT TILL FÖR ER SOM HAR SVÅRT ATT LEVA
  UPP TILL DE HÖGA KRAV NARKOMANVÅRDEN OCH DET ÖVRIGA SAMHÄLLET   STÄLLER! SYFTET MED FÖRENINGEN ÄR ATT MEDLEMMARNA SKALL KUNNA FÅ ETT   VÄRDIGT LIV.


Järva Brukarförening är en sektion av Stockholms Brukarförening som i sin tur ingår i Svenska Brukarföreningen. Lokalavdelningar finns även i Malmö, Nyköping, Örebro, Jönköping och Sundsvall. För närmare information om organisationen se vår hemsida: www.svenskabrukarforeningen.se eller kontakta oss per telefon 08-31 14 90.


Förutom Svenska och Engelska kan vi ge språkstöd på följande språk:


  -Somaliska
  -Swahili
  -Lugandiska
  -Arabiska
  -Spanska
  -Portugisiska
  -Farsi
  -Turkiska
  -Finska


FÖR MER INFO RING 08-31 14 90 eller MAILA VÅRA KONTAKTPERSONER:


Yasin Abdi
Mobil: 0736-31 49 96
yasin.abdi@brukarforeningen.com