Spreading the Light of Science

Spreading the light of Science är en stor handbok släppt 2003 av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen om skadereducering (harm reduction) som preventiv åtgärd.

Från rapportens förord.

När Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen bildades 1919 ett av dess viktigaste mål var att sprida kunskapen eller vetenskapens ljus och mänsklig medkänsla till varje del av världen, speciellt inom sjukvården.

Idag är deras budskap den samma.

Evidens och medmänsklilghet måste vara vårt ledljus till de humanitära utmaningar vi möter.

Tyvärr får ofta politik, okunnighet och rädsla hindra arbetet med att minska lidande och skydda mänsklig värdighet.

Ingenstans är detta tydligare i samhällens inhumana behandling av människor som injicerar narkotika.