Socialstyrelsens riktlinjer för läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (SOSFS 2009:27 )

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (SOSFS 2009:27).

Kan ses direkt i webbläsaren nedanför.