Socialstyrelsens fällde opiatkliniken i Skellefteå!

ANMÄLAN MOT SKELLEFTEÅS SUBSTITUTIONSKLINIK! 
Socialstyrelsen gav oss rätt på dom flesta punkterna – ladda hem bifogat dokument!