Skaffa en försvarsadvokat

Om man vill kalla sig för advokat i Sverige måste man vara ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Detta erhålls efter en lång utbildning och praktik.

Domstolen kan ordna en försvarsadvokat (offentlig försvarare) till dig som är misstänkt för ett brott. Domstolen bedömer om du har behov av en offentlig försvarare. Du kan alltid få en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett allvarligt brott. Vid mindre allvarliga brott kan du få offentlig försvarare bara om det finns särskilda skäl till det. Normalt utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter, till exempel vid trafikmål.

Du har också rätt till att ha en advokat närvarande vid förhör, t.ex. under en förundersökning.

Staten betalar del av kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

I Sverige råder inget advokattvång, vilket innebär att en person som står åtalad inte är tvingad att göra detta genom ombud.

Hos Sveriges Advokatsamfund finns en sökfunktion där du kan leta efter en försvarsadvokat som passar dig och dina behov.