SBF NPF

SBF NPF är en gren av Svenska Brukarföreningen som arbetar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetare för de som har eller vill ha central stimulantia, tex ritalin, metamina och concerta.

Här hittar du alla inlägg från SBF NPF.