SBF avslöjar att Beroendecentrum Stockholm och Maria Beroendecentrum samarbetar med polisen

På ett möte 2 februari med en av ovan nämnda kliniker så framkom uppgifter om att kliniken har ett samarbete med POLISEN! Som vanligt då det gäller vårt medlemskollektiv så agerar klinikerna alltid med vårt bästa framför ögonen! Men hur i h….vete kan ett informationsutbyte med polisen någonsin gagna oss! SBF skrev ett brev till en klinik där vi bad om ett klargörande om hur samarbetet ser ut – följande frågor ställdes: 

  • Hur ser samarbetet ut?
  • Vad ligger bakom samarbetet?
  • Hur stämmer ett sådant samarbete överens med sjukvårdsetik och sekretess?

SVARET SER UT SOM FÖLJER (ordagrant återgivet)

Bäste Berne Stålenkrantz! Tack för ditt brev!

Nedan följer svar på de frågor Du ställe.

När en person som ertappas misstänkt för narkotikabrott och det samtidigt görs ett beslag av Subutex eller Metadon frågar polisen om personen uppbär underhållsbehandling. Polisen rapporterar då brottsmisstanke och uppgifter om beslag till berörd beroendemottagning. Patienten kallas därefter till beroendemottagningen för att redogöra för sin syn på det inträffade. På mottagningen skriver patienten under på att han el hon avstår besittningsrätten av beslagtagna preparat, detta då beslagtagna preparat ersätts vid beroendemottagning. Patientens beslut om uppsagd besittningsrätt återrapporteras till polisen.

Vad ligger bakom samarbetet?

Bakgrunden är att polisen vid ingripande beslagtar läkmedel för underbehandling. Personen har efter att ha släppts fortsatt i underbehandling. När senare beslagtagets hävts har läkmedel återlämnats till person. Detta har medförts att personen fått för mycket narkotikaklassad medicin. Därefter bestämdes att lösa detta vid två möten mellan polisen, åklagare, Beroendecentrum Stockholm, Maria Beroendecentrum.

Hur stämmer ett sådant samarbete överens med sjukvårdsetik och sekretess?

Sjukvårdsetiskt finns inget hinder då det hela förutsätter medgivande från patienten. Det är enlig förmenande etisk korrekt att hindra att patienten för större mängder narkotikaklassade läkmedel än ordinerat. Sekretessen upphävs av patienten genom medgivande. Sjukvården bryter inte sekretessen.

Hälsningar XXXXXXX XXXX