SBF Årsmöte 2005

Svenska Brukarföreningens årsmöte, det tredje sen starten oktober 2002, blev en lyckad tillställning med högt i tak för oliktänkande och präglat av föreningens motto, värme och solidaritet.

Ett hundratal medlemmar hade slutit upp i Rainbows lokaler på Söder och flera andra personer hedrade med sin närvaro. Till exempel sågs vänsterpartisten Jackie Nylander som för tio år sen var med och startade upp Bastakooperativet och läkaren Nils Gustavsson som räddat livet på många opiatberoende genom sin förskrivning av Subutex. En journalist från RFN var där och skrev och fotade för glatta livet.
Två av tre nominerade till Brukarvänspriset fanns på plats, kriminologen och forskaren Henrik Tham samt Bengt Andersson, avdelningdirektör på Folkhälsoinstitutet.
Den som fick ta över stafettpinnen efter förra årets pristagare, professor Lars Gunne (Gunne startade metadonprojektet i Uppsala för 30 år sen) blev Bengt Andersson som fick ta emot ett konstverk av den kände och nyligen bortgångne konstnären Carsten Engström..

Bengt har arbetat med narkomaner i hela sitt liv och var en av dem som startade upp Sprutbytesprojetet i Malmö. Han berättade att projektet främst blev till på grund av att man såg rena sprutor som ett effektivt försök att minska hiv-spridningen bland sprutnarkomaner. På 80-talet fanns inga bromsmediciner och folk dog som flugor i aids.
Bengt berättade hur den personal som knöts till sprutprojektet starkt bidragit till att människor vågade gå vidare i vården och söka hjälp. De som kom för att byta ut sina gamla sprutor, få information och hiv-testa sig bemöttes alltid med respekt och värme.

Henrik Tham trodde att Brukarföreningen beslut om att låta priset gå till sprutbytesprojektet mycket väl kan bli den handling som får debatten att tippa över till att stödja Björn Fries förslag om inrättandet av ett nationellt sprutbytesprogram.
LG Janzon, sekreterare, har tidigare varit med om att starta upp en patientförening var djupt imponerad av hur Svenska Brukarföreningen bedriver sitt arbete. Den snabba tillväxten är mycket ordförande Berne Stålenkrantz förtjänst, som med engagemang, entusiasm och en enorm drivkraft bara på två år fått Brukarföreningen att bli en stabil förening. Supportarbetet har tagit tid och kraft men givit resultat, människor har fått hjälp. Föreningen består av 1200 medlemmar idag och har ett stort brett kontaktnät i Sverige och utomlands.

Förutom aktivisterna avtackades Björn Hjerdin med en rungande applåd. Björn var den som tillsammans med Berne initierade idén om att starta upp Brukarföreningen. Han är den motor och den mentor som fått alla inom föreningen att orka att kämpa vidare. När vi har gnällt har han gång på gång påmint oss om att det här är ju ett roligt arbete. Vi bryter mark som ingen trampat tidigare!

Björn passade även på att framföra medlemmarnas kritik mot att Socialstyrelsen trots nya riktlinjer envisas med ha kvar spärrtid. Under en så kallad spärrtid gå de flesta med ett opiatberoende tillbaka i ett heroinmissbruk och riskerar därmed livet till dess att man tillåts söka underhållsbehandling igen. Vi kommer att beakta eventuella dödsfall i samband med utskrivningar och spärrtider!

Jackie Nylander gjorde ett starkt intryck på alla i lokalen när han avslutningsvis sa att ”Svenska Brukarföreningen skriver faktiskt socialpolitisk historia” med den verksamhet som Ni bedriver. Ni har stött på en hel del motstånd och mött kritiska röster som velat tala om för Er hur ni borde eller inte borde agera. Men Ni har stått upp för det Ni trott på och inte ändrat kurs. Och Ni har inte snackat skit om andra föreningar. Grattis!

Ewa Lindberg