SBF Anhöriga

Anhörigföreningen SBF är en förening för anhöriga till drogberoende. Vårt syfte är att stödja varandra och stötta våra anhöriga men också att vi genom våra erfarenheter är med och påverkar politiker och opinion.
 
Här på sidan kan du framföra dina åsikter, och dela länkar du finner intressanta.
 
Du hittar oss på Svenska Brukarföreningens hemsida www.svenskabrukarforeningen.se/anhoriga där kontaktuppgifter finns.
 

 

Om Agneta Söderlund
 
Jag är ordf i Anhörigföreningen. Hit kan de som inte funnit vägen till FMN eller någon annan organisation söka sig.

Min son kämpade i många med sitt beroende, till slut tog det hans liv. Jag upplevde många brister i vården. Det finns ett stort behov av reformer. Missbruksutredningen som regeringen ska ta ställning till ligger nu ute på remiss. Den innehåller många förändringar som skulle rädda många liv om de genomfördes.

De erfarenheter jag har är att man som anhörig blir väldigt isolerad. Behovet att tala med någon som delar ens upplevelser är stort. Många kämpar med en orimlig börda, speciellt då någon blivit utstraffad från en behandling.

Det är också en förening som vill öka förståelsen för att ex vis heroinberoende är en medicinsk fråga (som får sociala och kriminella följder).  Debatter i media är ofta av arten för eller emot medicinanvänding, vilket inte bidrar till någon hjälp till någon drabbad. Jag kan inte annat är lyckönska de som lyckas leva  helt utan narkotikaklassade substanser. Hänsyn måste också tas till de som inte kan.

Tillsammans kan vi bidra till en förändring.