SAMMA RÄTT

"Jag vill ha samma rätt till läkemedel som alla andra!"

"Jag vill ha samma rätt till läkemedel som alla andra!"