Samlingssida för UNGASS 2016

Här kommer vi samla dokument som har med UNGASS 2016 att göra tillsammans med en kort beskrivning.

Följ oss gärna på Twitter och Facebook för de allra senaste nyheterna och uppdateringar.


Uttalande från Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria inför UNGASS 2016.

INPUD har på sin hemsida publicerat ett uttalande inför UNGASS 2016.

INWUD har också publicreat ett uttalande inför UNGASS 2016.

Över 1,000 ledare från hela världen skrivet öppet brev till FNs generalskreterare inför UNGASS 2016.

Swedish drug policy – a balanced policy based on health and human rights.

Brev till President Obama från en rad olika organisationer i USA och internationellt.

Läkarexperter dömer ut narkotikapolitiken i uppmärksammad rapport. Universitetet Johns Hopkins och läkartidningen The Lancet i USA har satt samman en kommission med uppdraget att se över vilka effekter den rådande narkotikapolitiken haft på folkhälsan.

FN-organet UNAIDS kom nyligen ut med en rapport som berör de ämnen som avgörs i New York: Do no harm – Health, human rights and people who use drugs.

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter kritiserar i starka ordalag deklarationen som godkändes på UNGASS 2016.

Världshälsoorganisationens generaldirektör Dr Margaret Chan tal på UNGASS 2016.

Läsvärt och inspirerande tal av Bolivias president Evo Morales vid UNGASS2016.

Uttalande från Global Commission on Drug Policy om UNGASS 2016.