RENA SPRUTOR RÄDDAR LIV

Artikel införd i Expressen 03-08-16

Avgå, Sten Heckscher, skrev Lasse Strömstedt på sidan 4 den 12 augusti, apropå rikspolischefens positiva attityd till ett sprutbytesprogram. Men Strömstedt lever i det förgångna, menar Svenska Brukarföreningen, som arbetar med hjälp till tunga missbrukare: RENA SPRUTOR RÄDDAR LIV!

LASSE STRÖMSTEDTS argument mot utökade sprututbytesprogram är mer dogmatiska än insiktsfulla: Björn Fries har satt sig i knäet på knarkliberalerna och rikspolischefen borde avgå och söka jobb på behandlingskollektiv, skrev Lasse Strömstedt i onsdagens Expressen.
Lasse tänk om Sten Heckscher faktiskt vet vad missbruk innebär och just därför tycker att narkotikaberoende människor ska kunna få en ärlig chans att slippa drabbas av HIV, hepatit och blodförgiftning och därför stöder en så enkel åtgärd som rena sprutor.

DU BETONAR att narkotikamissbruket är kriminaliserat och att man genom att ge beroende människor rena sprutor uppmanar dem att bryta mot lagen. Du kan väl inte på allvar mena att du tror att fler slutar "knarka" på grund av att det inte finns fria sprutor att tillgå. Som gammal knarkare borde du veta att begagnade sprutor inte är något hinder för personer med abstinensbesvär. Sjukhus, apotek och andra vårdinrättningar länsas dagligen på rena sprutor. Det finns människor som har subventionerade sprutor på recept och som säljer eller ger bort dem. Kriminellt?

SÄG NEJ TILL ALLT som underlättar för narkomanerna att fortsätta med sitt missbruk, säger du. Svenska brukarföreningen anser att detta cyniska tankesätt är föråldrat och härrör från tiden för den Svenska nykterhetsrörelsens tidiga 1900-tal. Är inte Sverige ett land som utom när det narkotikapolitiken hyllar solidariska principer? Borde inte alla människor ha möjlighet att kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar?
Rena sprutor räddar liv! Ingen önskar sina barn att bli narkotikaberoende. Men om de trots det börjar missbruka vill väl ingen att de ska behöva drabbas av dödliga sjukdomar?
Blanda inte ihop, utan skilj på hälsovård och narkotikabekämpning!

För Svenska Brukarföreningen:
BERNE STÅLENKRANTZ/ Ordförande
BJÖRN HJERDIN/ Ideolog
EWA LINDBERG/ Redaktör