Redaktioner

Huvudredaktionen hos Svenska Brukarföreningen består utav flera personer från våra lokalföreningar samt personal på SBF Riks kansli i Stockholm.

Personerna är:

  • Mikael Johansson, ordförande i Skånes Brukarförening,
  • Efwa Harnesk, vice ordförande Umeås Brukarförening,
  • Petra Sonesson, ordförande Göteborgs Brukarförening,
  • Sandra Norberg, ordförande i Dalarnas Brukarförening,
  • Magnus Brahn, koordinator/webmaster på SBF, och
  • Claes Hellers, platschef på Stockholms Brukarförening.

Huvudredaktionens artiklar berör sådant material som har nationell anknytning, tex remisser och internationella kontakter. Dessa texter är alltid signerade av Redaktionen.

Webbredaktionen består utav Magnus Brahn, webmaster/koordinator.

Redaktionen för nyhetsbrevet består utav Magnus Brahn, webmaster/koordinator, Louise Persson, forskare och beteendevetare och Marinette Sjöholm från Skånes Brukarförening.

För att kontakta varje person individuellt gå till kontaktsidan.