Prismotivering Brukarvänspriset 2010 – Professor Ted Goldberg

PRISMOTIVERING 2010

Svenska Brukarföreningens BRUKARVÄNSPRIS går 2010 till TED GOLDBERG, professor i sociologi.
I år var det lätt att ta ett beslut om vem vi ville ge priset åt. Vi har alltid tänkt sedan priset instiftades att Ted någon gång ska få det.

Många av våra kamrater har någon gång stött på Ted under årens lopp. Inte så konstigt med tanke på att Ted bedrivit studier mitt ibland oss. Det är på alla sätt som att ge pris till en nära och god vän.

SBF:s Prismotiveringen lyder:
Priset får Ted Goldberg för hans långa engagemang i den svenska narkotikapolitiken och hans gedigna forskargärning i ämnet.

Under många år har Goldberg bedrivit studier baserat på deltagande observationer i narkotikascenen i Stockholm. Detta har gett en särskild inblick i både de sociala konstruktioner som formulerats kring droger och brukare, och de livserfarenheter som utgör verkligheten. Utifrån detta har han krånglat till debatten, och på ett bra och viktigt sätt tycker vi. Ted har problematiserat och plockat isär allmänt hållna förenklingar av beroendeproblematik och medföljande stereotypa föreställningar om droger och brukare som inte gagnat förståelsen av fenomenet att människor nyttjar droger.

Ett av de viktigaste bidragen i denna mening är att tydliggöra faktiskt skillnader mellan ett problematiskt bruk och ett rekreationellt bruk. Detta har inte varit okontroversiellt och har inneburit ett starkt motstånd, men Goldberg har med tyngden av sin forskning och med vetenskaplig integritet gått rak genom alla stormar.

Det är också Goldberg som bidragit till en teori som fördjupar förståelsen för all den komplexitet av olika faktorer som spelar in för att en del individer får problem med droger medan andra inte får det. En sådan fördjupning och förståelse ger bättre och effektivare verktyg för samhällets alla olika berörda instanser och metodiker som berörs av beroendeproblematik.

I år har Goldberg kommit med ytterligare en bok i ämnet, och titeln "Hur blir man narkoman – och hur hindrar vi det?" beskriver väl det underliggande engagemanget att faktiskt bidra med en teori som är hjälpfull istället för orealistiska förhoppningar att hjälpa.
Tack Ted!

Tidigare års Pristagare:
2003 Professor Lars Gunne ?
2004 Malmö & Lunds Sprututbyte?
2005 Henrik Tham – Professor i Kriminologi?
2006 Socialstyrelsen?
2007 Johan Kakko, Markus Heiligh och Leif Grönblad för 3G- Studien?
2008 Björn Fries
2009 Alice Åström, Elina Linna, Eva Olofsson och Lena Olsson samtliga är riksdagsledamöter för Vänsterpartiet!

Hederspristagare:
2008 Dr Masimmo Barra – vice ordförande Internationella Röda-korset samt ordf för Italienska röda-korset (Hederspris)?
2010 Beppe Gudheimsson (Legend inom rehab och vårdsektorn)