Pressmeddelanden

Tidigare pressmeddelanden:

2007

2007-03-30
Angående Hiv-epedemi.

2007-03-27
Angående Polisens aktiviteter mot Narkotikamissbrukare.

2007-02-08
Angående Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för sprutbytesprogram.

——————————————————————————–

2006

2006-10-25
SBF tar initiativet till en fokusgrupp. Hur skall klyftorna mellan de narkotikaberoende och det övriga samhället kunna överbryggas?

2006-08-15
"Till minne av Dr. Vincent P. Dole".

2006-06-30
Vad har drogpolitik med vetenskap att göra?

2006-04-27
Äntligen ja till sprutbyte!

——————————————————————————–

2004

2004-11-30
Sprutbytesprojektet får årets Brukarvänpris.

2004-11-30
GRATTIS TILL MALMÖS/LUNDS SPRUTBYTEN!

2004-11-19
Brukarvänspriset 2004.

2004-10-27
Svenska Brukarföreningen kallar till "Brukardagen" 1 november.

2004-05-11
Angående situationen i Sundsvall mm.

2004-05-06
Angående artikel i DN 4/5 om missbruk av Subutex.

2004-04-30
Konkurrensutsättning av Metadon och Subutex; individuell behandling äntligen möjlig!

2004-04-27
Angående artikel på Expressens ledarsida den 9 april om en kvinna som blivit inlåst, misshandlad och våldtagen och sedan nekats skadestånd på grund av att hon varit amfetaminpåverkad.

2004-03-22
Angående socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer inom läkemedelsassisterad behandling med Metadon och Subutex.

2004-03-21
Angående socialstyrelsens förslag att alla landsting ska ges möjlighet att ansöka om tillstånd att behandla heroinberoende med Metadon och Subutex.

2004-03-04
Pressmeddelande med anknytning till den konferens som MOBilisering mot narkotika höll vid Rosenbads konferenscenter om överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

2004-02-27
Angående narkotikasamordnaren Björn Fries förslag på hur sprutbytesprogrammet är tänkt att utformas.

——————————————————————————–

2003

2003-04-24
Angående namninsamling mot nedläggning av M:48 och överlämnandet av denna till
Birgitta Sevefjord.

Kommentarer till diskussionen om sprututbytesprogrammets vara eller inte vara i Stockholm