Pressmeddelande: Stockholm 2007-03-30

ANGÅENDE HIV-EPIDEMI

— STOPPA SMITTSPRIDNINGEN AV DÖDLIGA BLODSJUKDOMAR —

Rena sprutor räddar liv och förhindrar smittspridning! Svenska Brukarföreningen upprörs av den cynism som Media idag visar upp genom dagens artiklar om den nya HIV-Epidemin! – Svenska ungdomar kan få HIV genom sexuella kontakter med knarkare! Allt måste göras för att skydda andra grupper! Inte ett enda ord om dom som först drabbas av dessa dödliga blodsjukdommar.

De narkotikaberoende förvägras den mest effektiva metoden för att stoppa smittspridningen av dödliga blodsjukdomar – RENA SPRUTOR! En metod som också stöds av WHO och RÖDA-KORSET. Att förvägra narkomaner rena sprutor som är det billigaste och enklaste sättet att hejda denna epidemi, bromsas av cyniker som drivs av en DOGMATISM SOM DÖDAR den grupp Svenska Brukarförening-
en organiserar, människor med ett narkotikaberoende!

Vi kräver att de som ansvarar för frågorna som rör våra liv omedelbart inrättar utdelning av RENA SPRUTOR för att stoppa smittspridningen av DÖDLIGA blodsjukdomar! Det skulle självklart också minska smittspridningen till ungdomar och andra grupper.

Berne Stålenkrantz