Pressmeddelande: Sprutbytesprojektet får årets Brukarvänpris

Pressmeddelande.

Sprutbytesprojektet får årets Brukarvänpris

Per Längby
presskontakt
Universitetssjukhuset i Lund
046-17 12 53, 0706-17 12 53
per.langby@skane.se

Vid en ceremoni i kväll, tisdag, tilldelas sprutbytesprojekten vid Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset MAS i Malmö årets Brukarvänpris av Svenska brukarföreningen.
Det sker vid föreningens årliga medlemsmöte i Stockholm.

I sin motivering till priset vill föreningen uppmärksamma några avvikande röster i debatten, bland dem läkaren Sven-Erik Åström och professor Henrik Tham, båda motståndare till den restriktiva narkotikapolitik som förts i Sverige och som enligt föreningen inte förhindrat att vi i dag tycks stå inför en framtida katastrof när det gäller narkotikarelaterade dödsfall.
I den debatten har också sprutbytesprojekten, som startade i Lund för ganska exakt arton år sedan, hamnat skottgluggen. Debatten om att dela ut rena sprutor till narkomaner har aldrig velat lägga sig.

Svenska brukarföreningen delar nu ut årets Brukarvänpris till sprutbytesprojektet i Lund och Malmö. ”Vi vill med detta val av pristagare ge stöd åt de humanitära insatser som faktiskt görs i dag inom den svenska narkomanvården”, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

För Universitetssjukhusets i Lund räkning tar förre socialsekreteraren i Lunds kommun, avdelningsdirektör Bengt Andersson på Folkhälsoinstitutet, emot priset. Det var Bengt Andersson som forslade den förste motvillige och misstänksamme narkomanen till det första sprutbytet för arton år sedan.

Kontakt
Bengt Ljungberg, överläkare på Område infektionssjukdomar vid Universitetssjukhuset i Lund, 0707-79 46 88, Björn Hjerdin 0706-91 37 63 eller Berne Stålenkrantz 0735-01 61 01 och 08-31 14 90 i Svenska brukarföreningen.

Faktaägare: Per Längby, Mediestrateg