Pressmeddelande: ÄNTLIGEN JA TILL SPRUTUTBYTE!

Pressmeddelande

2006-04-27

ÄNTLIGEN JA TILL SPRUTUTBYTE!

Efter många års tveksamhet beslutade sig Sveriges riksdag igår för att tillåta sprutbyte. Tidigare har dispens endast givits för ett sprututbytesprogram i Skåne, men nu skall det bli möjligt för varje landsting som begär det att få bedriva sådan verksamhet under vissa villkor. Bland annat måste sprututbytena utvärderas vetenskapligt. Syftet skall vara att motivera missbrukare till vård och behandling. Moderaterna och Kristdemokraterna röstade emot förslaget – övriga partier var för.

Svenska Brukarföreningen ser beslutet som endast ett halvt steg mot en förbättring av narkomanernas villkor. Kravet att vårdkedjor måste finnas i anslutning till sprututbyte är som vi tidigare sagt i ett remissvar ett allvarligt hinder. Det kommer att innebära att program i själva verket blir omöjliga att genomföra av kostnadsskäl på många håll, sprutprogram kommer förmodligen endast att startas i de större, rikare kommunerna som också är de enda områden där specialistkompetens och missbrukarvård finns. I ett dystert scenario kan det innebära att sprutbytet i Skåne tvingas lägga ned. Men det mest alarmerande är att de människor som har det största behovet av sprutbyte inte kan komma i fråga eftersom de har svårigheter att klara av ambitiösa vårdprogram. De kanske saknar bostäder, har psykiska problem och så vidare.

Vi anser att sprututbytesverksamhet är något som skulle vara av godo även i en mycket enkel och opretentiös form. Varför skulle enkla och föga kostsamma program inte kunna bedrivas av kommunerna runt om i landet. Ett ledord brukar annars vara: lite vård är bättre än ingen vård? Det förvånade oss även att debatten i riksdagen ensidigt fokuserade på HIV-spridning. Inte ett ord sades om Hepatit-C och andra infektioner.

Mycket återstår innan en humanitär narkomanvård på brukarnas villkor förverkligas i Sverige.

För mer information ring Svenska Brukarföreningens kansli 08-6001299

Björn Hjerdin
Mobil 0706-91 37 63

Berne Stålenkrantz
Mobil: 0735-453294