Pressmeddelande: Angående Polisens aktiviteter mot Narkotikamissbrukare

Pressmeddelande

Stockholm 2007-03-27

Angående Polisens aktiviteter mot Narkotikamissbrukare

Skilj på prevention, Narkomanvård och kamp mot organiserad brottslighet!

Som så många gånger tidigare bekräftar forskningen förr eller senare våra erfarenheter. Svenska Brukarföreningen har under hela sin existens krävt att narkotikapolitiken i Sverige ska rensas från moraliserande synsätt. Att "Beiierotianismen" fortfarande år 2007 grasserar och är vägledande för bland annat polisens arbete är för oss obegripligt och obehagligt.

Att polisen griper och trakasserar människor med ett problematiskt bruk av narkotiska preparat och avtvingar dem urinprover under förnedrande former tjänar inget annat syfte än att förbättra polisstatistiken konstaterar professor Stefan Holgersson i en nyligen publicerad rapport. (Stefan Holgersson – Kartläggning av polisens narkotikabekämpning. Rapport för Mobilisering mot Narkotika utförd vid Polishögskolan.)

Det finns en falsk myt om att det drar omkring en massa njutningssökande ”knarkare” som inte vill ha behandling! I verkligheten är det tvärtom. De flesta ”knarkare” har en mängd behandlingsförsök bakom sig som de blivit utkastade och avstängda från på grund av att de uppvisar symptomen på det de en gång sökte hjälp för.

1993 då bruket av narkotika kriminaliserades myntade Polisen det i politiken ofta åberopade mantrat ”det ska vara svårt att knarka, och lätt att få vård”. Idag är det lätt att få tag på ibland annat Heroin varhelst du bor i landet. Däremot så är det svårt om inte omöjligt för de opiatberoende som bor utanför Stockholmsregionen att få substitutionsbehandling med läkemedlen Metadon och Subutex.

FÖR MER INFORMATION:RING 08-6001299 ELLER

Berne Stålenkrantz Ordförande Svenska Brukarföreningen -0705-357645
Björn Hjerdin ordf verkställande utskottet – 0706-913763