Pressmeddelande 27 februari 2004

I senaste numret av Svenska Brukarföreningens NEWSLETTER SOM, även är publicerat på vår hemsida (www.brukarforeningen.com) handlade en artikel om narktotikasamordnaren Björn Fries förslag på hur sprutbytesprojektet är tänkt att utformas. Av somliga läsare uppfattades det som att vi inte stödjer Björn Fries förslag. Så är inte alls fallet.
Vi anser fortfarande att förslaget om sprutbyte är vällovligt men att det i dess nuvarande utformning är så komplicerat att det är svårt att se att något projekt kan komma till stånd under överskådlig tid. Att människor med tungt beroende och som injicerar ska ges tillfälle till avgiftning, vård och behandling av olika slag är självklart Svenska Brukarföreningen åsikt. Men vi anser inte att man ska koppla ihop olika åtgärder och villkora rena sprutor med krav på behandling. Sen Björn Fries givit klartecken till landstingen att sätta igång sprutbytesprojekt är det upp till olika politiker att enas. Varje dag strömmar människor till landets infektionskliniker, människor som på ett eller annat sätt har drabbats av sjukdomar som smutsiga och infekterade sprutor givit upphov till.
Hiv- fallen ökar för första gången på många år, C- hepatit boomen har nått Sverige med full kraft. Vad händer med alla dessa smittade om ca: 10 år när C-hepatiten har förstört levern?. Blodförgiftningar, stafylokocker som sätter i värsta fall sig på hjärtklaffarna och andra virus på olika organ som ger livshotande skador.


Politiker och olika beslutsfattares beslutsångest i denna fråga är upprörande. Sprutfrågan rör upp heta känslor och därför är det svårt att få något beslut till stånd, medger Birgitta Sevefjord, landstingsråd i sjukvårdsfrågor. Ideologiska och moraliska dilemman får inte stå i vägen ör ett positivt beslut i denna politiska hetpotatis. Ett gott råd till de politiker som ännu inte ”satt ner foten utan vill följa debatten ett tag till” Sätt ner foten på en infektionsklinik och möt de drabbade patienterna och vårdpersonalen och hör efter vad de anser. Sätt gärna sen upp en disk och låt en sjuksköterska dela ut RENA sprutor och RENA kanyler.


För mer information ring kansliet 08-54556068 eller 0704-740960 el 0709-425223