Pressmeddelande 2004-11-19: Brukarvänspriset 2004

 Skall ges till en kandidat som lagt en humanistisk
och mänsklig aspekt på narkotikafrågorna.
De nominerade är:
Malmö Sprutprogram:
Trots hårt motstånd har man i Malmö delat ut rena sprutor. Svenska Brukarföreningen vill se sprutbyten i hela Sverige förverkligade. Vi vill genom denna nominering sätta kraft bakom vårt krav på rena sprutor.
Professor Henrik Tham:
En orädd forskare med stor integritet som haft svårt att få gehör hos etablissemanget. Hans forskning om narkotikasituationen har inte varit politisk korrekt utifrån den svenska modellen.
Dr Ejje Åström:
En kandidat som vi nominerat för att markera att vi anser att Beijerots historieskrivningen är felaktig och har inneburit stor skada för oss brukare. Det är Beijerots idéer som legat till grund för den rådande svenska hållningen där andra synpunkter till exempel humanistiska perspektiv inte får existera.


Svenska Brukarföreningen kan till person, organisation eller grupp som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör Svenska Brukarföreningens medlemskollektiv ge ett erkännande i form av ett pris. Insatsen skall värderas utifrån dess överensstämmelse med Svenska Brukarföreningens i sin stadga uttalade målsättning och ideologi. Priset delas ut vid ett tillfälle per år.