Pressmeddelande 04-05-06

I tisdagens (4/5) DN berättas i en artikel om att cirka 10 000 narkomaner i Finland idag injicerar Subutex. Det har slagit ut heroinet och Gunnar Hermansson vid Rikskriminalen befarar att beteendet kommer att spridas till Sverige.
Subutex är i likhet med Metadon ett substitutionspreparat och ges mot opiatmissbruk. Subutex ges även på allt fler avgiftningskliniker mot heroinabstinens.
I Sverige ges cirka 1 000 personer läkemedlet Subutex. Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer vid läkemedelsassisterad behandling går emellertid ut på att fler personer kan komma att behandlas med Subutex och Metadon. Man sätter inget högsta tak längre och det är upp till varje landsting att själv ansöka om att starta upp verksamhet i programform.


Svenska Brukarföreningen anser att Rikskriminalens Gunnar Hermansson fokuserar på fel sak. Varje preparat eller åtgärd som tillkommer för att minska dödsfallen bland narkomaner välkomnas.
Heroin dödar. Subutex räddar liv. I Frankrike där man främst ger Subutex mot heroinberoende, minskade dödsfallen med cirka 80% under en sexårsperiod!
Enligt alla forskarrapporter är det så gott som omöjligt att överdosera med Subutex. Så nämner heller inte Hermansson någonting om dödsfall i samband med injicering av Subutex utan förfasar sig endast över intagningssättet.
Hermansson som fått de alarmerande uppgifterna om att uppemot 10 000 Subutexanvändare injicerar läkemedlet tycker att själv att siffran verkar hög enligt en psykolog som varit i kontakt med honom.


Svenska Brukarföreningen har talat med personer, före detta tunga opiatanvändare som idag får Subutex mot sitt heroinberoende. Att injicera Subutex ger ingen som helst eufori, säger de samstämmigt. I Finland injiceras Subutex med andra narkotikaklassade preparat, främst injektionsvätskan Dormicum, som är ett sömnmedel. Det torde vara detta sömnmedel som ger ett rus, inte Subutexet.
Att somliga väljer att injicera preparat som inte är menat att injicera är ingen ny företeelse. Det finns personer som är ”nålfixerade” och mycket av lockelsen ligger även i den ritual som föregår ”fixen”.
Inom kort kommer preparatet Subexone att ersätta Subutex. Skillnaden mellan preparaten är att det förra inte går att injicera.
Enligt Gunnar Hermansson finns inga belägg för att Subutex smugglas in i Sverige
Alltså kan hans farhågor läggas till handlingarna när nu Subexone snart gör sitt inträde.


Svenska Brukarföreningen