Pressmeddelande 04-03-22

Flera av socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer inom läkemedelsassisterad behandling med metadon och subutex välkomnas varmt av Svenska Brukarföreningen. Det så kallade taket för hur många individer som skall få substitutionsbehandling tas tillexempel bort.
I Sverige finns 26 000 tunga missbrukare, antalet opiatanvändare beräknas utgöra cirka hälften. Till det kommer ett stort mörkertal. Bara 800 personer behandlas idag med metadon och cirka tusen får läkemedlet subutex.
Att det äntligen kommer att bli tillgängligt för den som behöver något av dessa preparat är ett steg i rätt riktning.
Flera vetenskapliga studier visar att metadon och subutex ojämförligt är den bästa medicineringen mot ett opiatberoende. Professor Lars Grönbladh vid Ulleråkers Sjukhus i Uppsala har gjort en studie som pekar på att åtta av tio som får metadon kan återgå till ett normalt liv utan sidomissbruk och kriminalitet. Många skaffar också sysselsättning.


Ett annat förslag från Socialstyrelsen är att alla landsting nu fritt kan ansöka om möjligheten att ge läkemedelsassisterad behandling med metadon eller subutex. Svenska Brukarföreningen vill dock påpeka att det är oerhört viktigt att de olika landstingen inte nekar opiatberoende människor denna behandling på grund av ideologiska eller moraliska skäl, utan att det ges utifrån individens medicinska behov.
Metadon och subutex är inte mer kontroversiellt än stesolid, sobril eller rohypnol. De är alla narkotikaklassade läkemedel som används av läkare och annan sjukvårdspersonal för att hjälpa människor på olika sätt. Det är därför mycket välkommet att dessa läkemedel blir mer tillgängliga.


För information ring Svenska Brukarföreningen 08-54556068