Pressmeddelande 04-03-21

 Svenska Brukarföreningen välkomnar varmt socialstyrelsens förslag att alla landsting ska ges möjlighet att ansöka om tillstånd att behandla heroinberoende med läkemedlen Metadon, Subutex, suboxone och naltrexone. Men Svenska Brukarföreningen nöjer sig inte, vi kräver mer.
Stockholm söndag 21 mars 2004
Antalet människor som är beroende av illegala opiater har stadigt ökat och är nu rekordstort. Hittills har det funnits ett tak där man bara kunnat ge cirka 800 patienter behandling med metadon. Ca tusen människor får subutex. Behovet av att få läkemedelsassisterad behandling tror vi på Svenska Brukarföreningen ligger nånstans på mellan 4000-6000 människor. Opiatmissbruket är inte längre koncentrerat till storstäderna vilket gör att det finns ett stort behov i övriga landet. I Sundsvalls kommun är emellertid substitutionsbehandling så kontroversiellt att landstingsfullmäktige givit avslag på subutex och metadonförskrivning. Man vägrar även ge utomlänsremisser till de behövande! Varför undrar Svenska Brukarföreningen? Kostnadsskäl säger landstinget! Svenska Brukarföreningen påstår att det även är på grund av ideologiska skäl. Svenska Brukarföreningen anser att det är djupt oroande att landsting och kommun av ideologiska skäl nekar opiatberoende människor möjlighet till ett värdigt och normalt liv. Att det i Sverige 2004 fortfarande finns landsting och kommuner som diskuterar metadonets och/eller subutexet vara är skrämmande. Ha i åtanke att narkotika-dödligheten har fyrdubblats på ett antal år (källa: Rapport av docent Peter Krantz rättsmedicinalverket Lund). Verksamhetschef på Ulleråkers metadonprogram Leif Grönbladh publicerade förra veckan en studie han gjort av det Svenska metadonprogrammet, och påvisar där att 8 av 10 heroinberoende blir hjälpta av läkemedelsassisterad behandling! SBF hävdar att alla studier som finns tillgängliga sedan decennier, påvisar samma otvetydiga bevis för metadonets förträfflighet. Med alla dessa studier som bevis så borde det lagstiftas om att alla landsting och kommuner måste åläggas att erbjuda metadon och eller subutex så fort behov finns. Svenska Brukarföreningen kräver för våra medlemmar och de anhörigas skull att även de narkotikaberoende ges vård utifrån vetenskapliga och medicinsk beprövad erfarenhet och inte som idag nekas vård utifrån politisk ideologi. Varje dag ringer förtvivlade människor från hela landet till SBF för att de nekas substitutionsbehandling.


SBF anser att det nya förslaget inte är tillräckligt, det måste även bli en konkurrensutsättning även inom den läkemedelsassisterad behandlingen. I stockholm finns det idag flera olika vårdgivare av Subutexbehandling, det är i dag möjligt för den heroinberoende att själv få välja och byta vårdgivare. Vi ser detta som en sund utveckling och konkurens skapar ett nytänkande där nya idéer leder till bättre vård för våra medlemmar. Vi kan bara hoppas att landstingen nu tar sitt ansvar.


För vidare information ring Svenska Brukarföreningen 08-54556068