Pressmeddelande 04-03-04

Med anknytning till den konferens som MOBilisering mot narkotika igår höll vid Rosenbads konferenscenter om överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel.
Som vid tidigare konferenser av detta slag kom människan, individen i skymundan på grund av den politik och det förlegade synsätt som råder. Att ha eller få mer kontroll över förskrivningen av dessa preparat (subutex) verkar långt viktigare än att ge en adekvat och riktig hjälp till de människor som är beroende av narkotiska preparat.


Att det säljs läkemedel (subutex) som läkare skriver ut på den illegala marknaden är allmänt känt sedan länge, men att lägga de resurser som står till buds på ännu mer kontroll är ingen lösning på problemet.


Svenska Brukarföreningen ser snarare att problemet är att för få ”tunga” narkomaner får den hjälp de så väl behöver, exempelvis metadon eller subutex legalt förskrivet. Om den legala förskrivningen fungerade på ett tillfredställande sätt, så att de som behöver dessa mediciner fick det legalt, så skulle färre ha anledning att söka upp den illegala marknaden för att få tillgång till den medicin som de har förnekats eller inte vågat söka av andra anledningar. Subutex och metadon är enligt all forskning den oslagbart bästa behandling av de med ett opiatberoende (heroin).


Skilj på kampen mot narkotika och narkomanvård.


För ytterliggare information ring Svenska Brukarföreningen: Tel dagtid: 08-54556068.