Pressmeddelande 030424

Idag den 24 april kommer Birgitta Sevefjord landstingsråd i sjukvårdsfrågor med inriktning på missbruk till SBF kontor på Norrtullsgatan 45. Hon skall ta emot den namninsamling SBF samlat in i protest mot stängningen av M-48, avgiftningsavdelningen på Huddinge sjukhus.
SBF anser att de fortsatta nedläggningarna av slutenvårdsplatser för avgiftning går stick i stäv med vad regeringen och andra politiker säger. Det ska vara svårt att knarka, men lätt att få vård! Regeringen har senast efter valet sagt att det ska storsatsas på missbruksvården.
Så sent som förra året upprättades en aktionsplan mot narkotika, MOB (mobilisering mot narkotika) med Björn Fries som nationell narkotikasamordnare i narkotikafrågor. Socialminister Lars Enquist sköt till ytterliggare 325 miljoner där 36 öronmärktes för vård och behandling under perioden 2002 – 2004.


Stockholm har 8723 tunga missbrukare som injicerar främst Heroin och amfetamin. Mörkertalet är dessutom stort. Antalet slutenvårdsplatser för avgiftning var för 5år sedan ca:100st bäddar för narkotikaberoende fördelade på 7 olika avdelningar. (Huddinge, Sabbatsberg, St:göran, Danderyd) Idag finns endast 110án på Danderyd ca:15 platser och M-48 på Huddinge ca:14 platser kvar. M-48 ska nu stängas! Hur går detta ihop med den utlovade ökade satsningen på beroendevården! Beroendecentrum säger att man ska köpa 5 platser på Lövstalunds behandlingshem söder om Södertälje alltså ca:6mil utanför stockholm. Detta behandlingshem är enligt Jaro Lohtsky överläkare vid M-48 ett hem för dubbeldiagnostiker alltså ett annat klientel än den gängse heroin/amfetaminbrukaren. Jaro Lohtsky beskriver detta alternativ som ”pseudoplatser”. Vidare finns Maria som är ett privat vårdbolag med 16 platser. När regeringen gick ut med sin aktionsplan sa man t.ex. När det gällde vård och behandling att bättre hjälp måste ges till dom mest utsatta narkomanerna. Men sanningen är den att de äldre missbrukarna sägs ha uttömt sina chanser till behandling. Kvinnliga prostituerade narkomaner satsas det heller inte på. För att få del av landstingets avgiftningsvård måste beroendeakuten vid St:Göran först göra en bedömning. För att man skall komma ifråga (överdoser undantagna) måste dessutom en öppenvårdsmottagning eller en socialsekreterare skicka en remiss där en handlingsplan för tiden efter avgiftningen redovisas.


Vi I SBF anser inte att den utlovade restaureringen av missbruksvården är förenlig med den fortsatta nedläggningen av befintliga och behövda avgiftningsplatser. Vart tar de pengar vägen som utlovades av regeringen till vård och behandling av narkotikaberoende människor.För Svenska Brukarföreningen
Berne Stålenkrantz Ordförande