Poppers

Eftersom poppers ökar trycket i ögat tar brukare med glaukom en större risk när de använder poppers

Poppers kan försvaga immunsystemet så personer med HIV bör vara medvetna om detta

Brännmärken kan uppstå om det spills på huden

Förlust av medvetandet, huvudvärk, och röda eller kliande utslag runt näsan eller munnen.

Det har föreslagits att ta Viagra med nitriter kan leda till en allvarlig nedgång i blodtryck vilket kan leda till medvetslöshet, stroke eller hjärtattack

Var nogrann med säker sex, om du använder drogen i samband med samlag.

Personer med hjärtproblem, blodbrist bör undvika drogen

Amylnitrat är lättantändlig!

Blanda inte med andra stimulanter då det kan leda till hjärtproblem