Personprofil: Björn Hjerdin

Björn Hjerdin har spelat en stor roll som mentor, ideolog och rådgivare till grundaren Berne Stålenkrantz.

När föreningen grundades oktober 2002 av ett antal personer med anknytning till Metadonprogrammet i Sverige arbetade Björn på den klinik Berne gick på.

De började prata och det ena ledde till det andra.

Björn har ägnat större delen av sin fritid åt detta arbete och hans insatser genom åren kan inte värderas i ord.

Idag sitter Björn med i styrelsen som adjungerad styrelsemedlem.