PCP

Förvirring kan lätt uppstå, även vid mindre doser

Använd aldrig ensam