Överdosprevention

Att förhindra överdoser räddar liv!

Det finns många olika sätt att förhindra överdoser på, vissa mer kontroversiella än andra.

Här är några metoder:

Överdosprevention i form av information om vilka droger man ska undvika att blanda.

En övergång från att injicera heroin till ett metadonprogram.

Distribution av Naloxone till människor som injicerar och deras familjer och bekanta.

Brukarrum, där personen som konsumerar drogen gör det övervakat.

En övergång från att injicera subutex till att svälja (inta oralt).

Good Samaritan Law, lagar som skyddar människor från åptal om de kommer till undsättning av andra. Tex åklagare undviker att åtala ett perosnligt innehav av narkotika som hittas på en plats, ifall de närvarande ringer efter en ambulans när någon förlorar medvetandet.

Träning i hur man utför hjärt- och lungräddning.