Ordförande för Stockholms Brukarförening i Socialdepartementets delegation för brukarinflytande

Dokument från Socialdepartementet om förordnanden i delegationen för brukarinflytande i sociala utvecklingsfrågor.

Ingår gör Christina Paulsrud, ordförande för Stockholms Brukarföreningen.

Förordnanden gäller längst t.o.m. den 31 december 2012.

Se den bifogade filen.