ÖPPET BREV TILL SOCIALSTYRELSEN TILL STÖD FÖR LÄKAREN NILS GUSTAFSSON

Socialstyrelsen har lämnat en anmälan till HSAN (hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd) där man kräver att Dr/Nils Gustafsson skall fråntas sin läkarlicens eller åtminstone bli av med förskrivningsrätten när det gäller narkotiska läkemedel. Jag, Gunnel Ajneling som är ordförande i Svenska Brukarföreningens anhörigsektion och representerar några av de anhöriga som har barn eller syskon i Subutexbehandling hos Dr/Nils Gustafsson anser att anmälan är felaktig och omoralisk. Alla läkare i världen arbetar under Hippokrates ed, och även i Sverige arbetar utövarna av läkaryrket under denna etiska kanon som också är stadfäst av Svenska läkarförbundet! ”Läkaren skall I sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud.” (Utdrag ur ”etiska regler antagna av Läkarförbundet”) Jag undrar om socialstyrelsen gör skillnad på narkomaner och andra människor. Det kanske är så att en narkomans liv inte är lika mycket värt som en annan människas, och att detta är orsaken till att Socialstyrelsen agerar på det här sättet.

Jag har efter att ringt runt lite fått veta att polisens gatulangningsgrupp anmält Nils till Socialstyrelsen tre gånger, och jag undrar om polisen aldrig någonsin anmält någon läkare från Maria Subutexteam, någon läkare från Beroendecentrum Stockholm överhuvudtaget, Narva, Fosu med flera, eller om det bara är Nils som allt kommit att handla om. Nils har haft modet att visa att narkomani är en sjukdom och skrev då ut ett läkemedel mot denna sjukdom på samma sätt som vilken läkare som helst skulle förse diabetiker med insulin eller smärtpatienter med morfinpreparat – detta för att rädda liv eller att förbättra människors livskvalitet. Kritiken hade kanske inte kommit om fler läkare istället hade tagit narkomanisjukdomen på allvar. Helt uppenbart saknas inom läkarkåren generellt empatin och modet att gå emot den rådande moral som råder inom svensk narkomanvård. Narkomanvården har av någon outgrundlig anledning blandat ihop de hälsovårdande uppgifterna med kampen mot narkotikan. Narkomanvården är en del av den Svenska hälso och sjukvården, men på grund av dominanta aktörers egna moraluppfattningar, som när det gäller narkotikaproblematiken nästan ter sig religiösa, så har den nuvarande modellen vuxit fram. Att en läkare kan bli anmäld år 2004 för att han/hon förskriver ett läkemedel mot ”heroinism” till heroinister är en skandal – ett läkemedel som dessutom enligt alla forskarrapporter sägs generera obestridligt god retention i motsats till alla andra behandlingsmetoder som erbjuds våra anhöriga. Narkomanvården i Sverige är helt uniform, men alla människor är olika och har därför naturligtvis olika behov, varför det behövs fler läkare som Nils. Narkomaner måste som alla andra i Sverige ha rätten att själva få välja vårdgivare. Om ni som stödjer den svenska modellen inte går med på detta så innebär det att ni medvetet eller omedvetet diskriminerar narkomaner. Vi är många föräldrar som anser att Nils Gustavsson inte bara räddar våra barns liv, utan även ser till att vi föräldrar får ett bättre liv. Tänk på att när våra barn får Subutex så minskar även kriminaliteten. Alla narkomaner begår brott för att få pengar till sina droger. De flesta som är internerade inom vår så kallade ”kriminalvård” är narkomaner, och en fråga som vi måste ställa oss är: Hjälper det våra barn att bli av med sitt missbruk att sätta dom i fängelse? NEJ är det självklara svaret. Vi vet alla hur det ser ut på fängelserna. Däremot hjälper läkemedelsassisterad behandling. Det är visat i en mängd utredningar och forskningsrapporter. Summa summarum: Det behövs fler läkare som Nils för att minska lidandet, kriminaliteten och allt det andra som narkomanin för med sig.

Mvh/Gunnel Ajneling ordförande Svenska Brukarföreningens/Anhöriga
Stöd Dr/Nils Gustafsson!

Maila ditt namn och adress på denna emailadress som Svenska Brukarföreningen/Riks skapat för en namninsamling till stöd för Nisse.