Öppet brev till Socialstyrelsen – Farlig spärrtid – 28 feb: 6 mån uteslutning. 1 mars: 3 mån uteslutning!

”Om spärrtid för utskrivna patienter i underhållsbehandling vid opiatberoende”

—————————————————————————————————————–

Nu när Socialstyrelsens reviderade föreskrifter (SOSFS 2009:27) börjat gälla (2010-03-01) så ser vi hur vårt medlemskollektiv drabbas av orättvisor rörande spärrtidens längd!

Fram till och med sista februari var det 6 månaders spärrtid, från och med 1 mars 3 månader – det är detta som ställer till det!

En av våra medlemmar skrevs ofrivilligt ut från Metadonbehandling i mitten av februari. Han är spärrad från vidare underhållsbehandling till mitten av augusti, alltså 6 månaders spärrtid. En annan medlem blev ofrivilligt utskriven i början av mars, för henne gäller 3 månaders spärrtid! Hon har möjlighet att få tillbaka behandlingen i början av juni.

SBF utgick ifrån att Socialstyrelsen självklart skulle justera denna orättvisa genom en rekommendation till förskrivarna att vara humanistiska i synen på spärrtidens längd så att inga onödiga skador skulle tillfogas patienten på grund av en paragraf. 3 extra månader kan i många fall innebära skillnaden på liv eller DÖD, vi får verkligen hoppas på att ingen människa DÖR på grund av en mening i en paragraf i ett dokument – ifall det skulle ske, vem tar då ansvaret?

Det är skrämmande att Socialstyrelsen inte rättar till denna olyckliga regel – det är faktiskt människor vi handskas med.

Vi får Nu hoppas på att läkarkåren gör det enda rätta och ger samtliga utskrivna amnesti – men med tidigare erfarenheter så ställer vi inget större hopp till att det skulle ske.

För Svenska Brukarföreningen – Berne Stålenkrantz

För Stockholms Brukarförening – Christina "Kicki" Paulsrud

—————————————————————————————————————–

Läs även denna debattartikel i samma ämne av Björn Fries: ”Bestraffa landsting som vägrar missbrukare vård” (Sydsvenskan).