Opinionsundersökning

På uppdrag av SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN genomförde NOVUS-opinion (www.novusopinion.se/) under december månad 2008 en opinions-undersökning om allmänhetens grundläggande attityder i narkotikafrågor. 

Målgruppen är ett representativt urval av personer i Sverige avseende ålder, kön och region i åldern (18-74 år). Undersökningen omfattar 1000 intervjuer vilka genomfördes via Novus Internetpanel under perioden 27 nov-1 december 2008.

OM GENOMFÖRANDET:

Undersökningen är genomförd via intervjuer med ett urval respondenter inom Novus Webbpanel under tiden 27 november – 1 december 2008. Sammanlagt har 1.000 personer i åldern 18 till 74 år intervjuats.? ?Urvalet för undersökningen är draget så att det representerar den svenska befolkningen i åldern 18 till 74 år. Novus Opinions Webbpanel består idag av c:a 12 000 aktiva respondenter, spridda över hela landet. Rekryteringen sker främst via slumpmässiga telefonintervjuer. Inför varje undersökning dras ett stratifierat urval ur webbpanelen i den relevanta målgruppen. I databearbetningarna har resultaten vägts med avseende på kön, ålder och partisympati.? ?I alla urvalsundersökningar är resultaten att betrakta som närmevärden. Tillförlitligheten i resultaten bestäms av frågeformuleringar, urvalets egenskaper och intervjuform.

LADDA NER HELA UNDERSÖKNINGEN – KLICKA HÄR. ENGELSKA.