Om Svenska Brukarföreningen

Svenska Brukarföreningen (SBF) är en ideell organisation som stödjer narkotikaanvändare av lagliga och illegala preparat som har eller vill ha underhållsbehandling för sitt opiatberoende eller andra droger.

Med det följer att vi inte talar om någon annan grupp av människor – Vi är dom vi talar om, med andra ord en genuin brukarorganisation. Med det följer att vi har stadgefast att styrelsen enbart ska bestå av människor som har egen erfarenhet av att använda narkotika.

Vi har idag mandat från 2000 medlemmar över hela landet.

Kontakt oss via kontaktformuläret eller kontaktsidan.

SBF är en ideell förening och har därför inga stora resurser. Om du vill donera en slant till vårt arbete kan du göra det på vårt PG-konto nedanför.

PLUSGIRO: 120 98 25-7