OBS viktig INFO: Vi kan, eller vill, inte acceptera den situation som råder inom stora delar av våra verksamhetsområden

Föreningarna Tjuvgods, X-Cons, Svenska Brukarföreningen, Rose Alliance och Föreningen Stockholms Hemlösa har idag bildat ett nätverk/brukarråd bestående av genuina, äkta brukarföreningar, dvs föreningar där styrelsen till minst 80% består av personer ur föreningens målgrupp.

Vi kan eller vill inte acceptera den situation som råder inom stora delar av våra verksamhetsområden; att föreningar styrda av personer utan egen erfarenhet av det man arbetar och uttalar sig om tar sig rätten att företräda oss.

En grundläggande fråga för oss alla i det nybildade rådet är rätten att få föra sin egen talan! Därför meddelar vi på detta vis att vi går ur det så kallade länsrådet!

Detta gäller föreningen Stockholms Hemlösa, Brukarföreningen, X-Cons och Tjuvgods.