Nyhetsbrev nr. 8

05 07 07

Svenska Brukarföreningens fjärde årsmöte den 26 maj 2005

Så har Svenska Brukarföreningen haft årsmöte igen, det fjärde i ordningen sen starten 2002! Det gick av stapeln i Rainbows (paraplyorganisation åt ett flertal klientorganisationer) lokal på Magnus Ladulåsgatan på Söder. ”Brukarvänspriset ” som traditionsenligt delas ut i samband med årsmötet gick i år välförtjänt till Henrik Tham, professor i kriminologi. Han har med sin och sina kollegers forskning effektivt punkterat myten om den svenska narkotikapolitiken som framgångsrik. Statistik och siffror har visat på en fördubbling (på fem år!) av narkomaner som dött i så kallad narkotikarelaterad död, en katastrofal ökning av antalet missbrukare som sitter i fängelse, att missbruket ökar bland unga samt att straffsatserna för narkotikabrott har höjts.

Brukarföreningens pris

För den som är intresserad av fördjupande texter rörande dessa finns de tidigare prismotiveringarna på hemsidan under en särskild rubrik i arkivet. Det är vår tanke att dessa texter så småningom skall bilda en sammanhängande alternativ historieskrivning av narkotikan och narkotikapolitiken i Sverige som vi anser vara tendensiöst felskriven för att tjäna de repressiva krafternas intressen. Notera att vi vid två tillfällen nominerat Eje Åström. När det gäller honom har vi en egen faktabaserad teori och det är även så att äldre medlemmar har personliga och mycket goda erfarenheter av honom.

Henrik Tham pristagare 2005

Henrik Tham tog stolt emot priset, ett konstverk signerat den framlidne konstnären Carsten Engström. Flankerad av Bengt Johansson, förra årets ”brukarvän” och en av initiativtagarna till Malmös Sprutbytesprogram tog Henrik Tham tillfället i akt att ge sin syn på narkotikasituationen.
– Jag oroas när världen och dess ledande politiker som Bush och Putin automatiskt sammanlänkar narkotikan med terrorism och brottslighet. Och Mobilisering mot Narkotikas ”vägvalet”, regeringens färdplan över hur man ska komma tillrätta med narkotikaproblemet är snarare vägs ände! Det är viktigt att initiativen inte kommer uppifrån blir mer brukarinriktade och ”konsumentorienterade”. Brukares och anhörigas åsikter, människor som dagligdags arbetar med narkomaner samt erfarenheter från forskningen måste börja prioriteras. Till sist manade Henrik Tham till tålamod och sa att Svenska Brukarföreningen har en viktig funktion att fylla och att föreningen redan har satt avtryck i svensk socialpolitik. Om det är någon som förtjänar Brukarvänspriset så är det ni, avslutade Tham.

Många hade slutit upp till mötet

Förutom en bred uppslutning av medlemmar ur brukarleden sågs Nils Gustavsson, läkaren som med sin förskrivning av Subutex räddat många från Heroinöverdoser. Han ansåg att det finns flera yrkesgrupper som tjänar pengar på att det finns missbrukare! Den gamla romantiska teorin (70-talet) om att narkomaner är en särskild sorts människa mer konstnärlig och känslig än andra, tyckte Gustavsson var nys. Vi är av samma skrot och korn som samhället i övrigt och vi är alla olika och ska behandlas därefter!

Berne Stålenkrantz välkomnade att vi nu fått en egen lokal som invigs i månadsskiftet. Vi kommer att ta initiativet till en narkotikaombudsman vars uppgift kommer att vara att bevaka rättighetsfrågorna på narkotikaområdet ur ett brukarperspektiv.

Till årsmötet hade mellan femtio och hundra medlemmar slutit upp. Nadja Ericsson. Sektonschef för Stockholms Beroendecentrums Metadonenhet var där liksom förra årets mottagare av Malmös pris, Bengt Andersson och numera avdelningsdirektör på Folkhälsoinsitutitet. Den evigt oppositionelle apotekaren och brukarvännen Gunnar Bergendahl hedrade mötet med sin närvaro. Vår webmaster Håkan Wallén berättade om sitt mycket omfattande arkivarbete som syftar till att göra den svenska narkotikadebatten från sextiotalet och fram till idag tillgänglig för forskare och andra intresserade. Ett antal föräldrar till medlemmar hade mött upp och påstod sig efteråt vara djupt imponerade av vad deras söner och döttrar hade åstadkommit med föreningen. Inom en mycket snar framtid kommer en föräldrasektion av Brukarföreningen att starta. Det har varit vårt hittills på grund av lokalbristen. Under mötet betonades starkt Brukarföreningens grundprincip om solidaritet och förståelse för varandras svårigheter. Demokratiprincipen betonades starkt. Ordförande under mötet var Björn Hjerdin som tillsammans med ordförande Berne Stålenkrantz startade Svenska Brukarföreningen.

Stockholm i frontlinjen

Utan tvekan är möjligheterna till vård- och medicinsk behandling långt bättre för narkomanerna i Stockholm än i andra delar av Sverige. Huvudstaden ligger även i frontlinjen när det gäller att pröva nya metoder att utveckla svensk narkomanvård. Flera intressanta initiativ har tagits, bland annat ett om ontraktsvård som i kombination med Subutex, kognitiv terapi och arbete erbjuds opiatmissbrukare istället för fängelse. Ulla Kahn, överläkare och terapeut samt psykologen Lars Folcke tar in opiatmissbrukare direkt från gatan och ger Subutex i kombination med terapi (studien är tänkt att pågå i två år). Överläkare Johan Kakkos studie där han bland annat jämför Subutex och metadon håller som bäst på att utvärderas. Till hösten kommer vi att berätta mer om projekten.

För att komma tillrätta med de långa kötiderna stängs FAS 1 efter sommaren. De som beviljas underhållsbehandling kommer i fortsättningen direkt ut på de ordinarie klinikerna.

Ewa Lindberg

/redaktionskommittén